Možností, jak kulturním zážitkem potěšit svou duši i mysl, je v ašské ZUŠce nepočítaně. Počínaje školními koncerty (jeden z nich se např. odehrál 20. března a vystoupilo na něm velké množství začínajících malých hudebníků), přes koncert zvaný „Kombík“, jehož součástí jsou kombinovaná vystoupení učitelů a jejich žáků či učitelů samotných, dále a dále. „Kombík“ měli diváci možnost zažít v úterý, 28. 3., odehrál se při příležitosti Dne učitelů a nabídl mnoho pestrobarevných, neotřelých vystoupení – hudebních i literárně dramatických. Z obou koncertů nabízíme několik fotografií zachycujících dění v koncertním sále místní ZUŠ.

Pakliže Vaše srdéčko strádá, a kromě zážitků kulturních touží i po stmelování s ostatními lidmi obývajícími tento neobyčejný republikový výběžek, můžete jej radostně osvěžit ve středu, 5. dubna, na Aprílovém konžertu. Pozor, začíná už v 16 hodin.

Pak budou následovat další vystoupení, na něž se můžete těšit: 18. a 19. 4. Absolventské koncerty, 15. května Koncert pro maminky, 24. 5. Koncert rodinný, v červnu Ašlerky atd.. Všechna zušková vystoupení jsou nejen pro naše žáky a rodiče, ale i pro širokou veřejnost. Takže neváhejte a přijďte. Uvidíte, že děti a dospělí, kteří se v ašské ZUŠce o něco snaží, dokáží Vaše lačnění po kultuře příjemně zasytit.

Anna Pokorná

Je nám velkým potěšením, že pedagožka Základní umělecké školy R. Schumanna v Aši, paní Miroslava Wolfová, obdržela z rukou hejtmana Karlovarského kraje, Ing. Petra Kulhánka, ocenění za její dlouholetou záslužnou vynikající práci s dětmi a mládeží v oblasti školství.

Miroslava Wolfová učí hru na klavír v ašské ZUŠce (v Aši i v hazlovské pobočce) téměř čtyřicet let, ve školství se ale jinak pohybuje od svých osmnácti, tj. přes padesát let. Mnoho lidí si ji pamatuje jako korepetitorku ašských dětských sborů vedených Janou Žofákovou. Miroslava Wolfová má nejraději samotnou práci s žáky. Je ráda, že je jim schopná hudbu přiblížit, váží si dobrých vztahů s nimi. Spokojený úsměv na její tváři vyvolává i skutečnost, že i bývalí žáci na ni a na její výuku vzpomínají a mnohdy i oni nějakým způsobem hudbu vyučují. Mnoho z jejích žáků uspělo v různých klavírních soutěžích, někteří také dále studovali hru na klavír na konzervatořích.

Slavnostní setkání, kde byla paní učitelka M. Wolfová oceněna, proběhlo při příležitosti Dne učitelů v úterý, 28. března, ve Valdštejnské obrazárně chebského muzea. Celý pedagogický sbor ašské ZUŠ své kolegyni gratuluje.

Anna Pokorná

Divadelní soubory Jakože a NaKdyby se společně se svou učitelkou, Jolanou Zacharovou, vydaly v pátek, 24. 3., do Ostrova, kde se konalo krajské kolo divadelní soutěže Dětská scéna. Své představení Mlha je spadlý mrak odehráli ašští divadelníci skvěle a získali za ně čestné uznání. V dubnu toto seskupení čeká ještě jedno představení mimo Aš – odehraje jej v divadelním sále Střední školy pedagogické v Karlových Varech. I tentokrát budeme držet palce.
(Fotografie byly pořízeny v ašské LaRitmě 17. března, kdy se na uvedené představení přišli podívat žáci místního gymnázia a druhých stupňů základních škol.) 
                                                                                                                                                                                                                                                                           Anna Pokorná


 

Základní umělecká škola Aš v rámci projektu rekonstrukce budovy dlouhodobě spolupracuje s hudební školou v Adorfu. Její ředitel doporučil dudácké seskupení Schumák organizátorům Jarního festivalu, jenž se odehrál 25. března v Markneukirchenu. Oslavy probíhaly v muzeu hudebních nástrojů, které si mohli naši hudebníci po svém vystoupení celé prohlédnout. Muzejní budova má nejen zajímavý interiér, v němž se nachází nespočet (v některých případech i dost bizarních:) nástrojů, lákavý je i exteriér, muzejní zahrada, v níž se dá vyzkoušet schodištní zvonkohra, pravěké nástroje či nástroje obří, ukryté v akordeonovém domku. Dudácký soubor Schumák odehrál svůj repertoár s úspěchem, příjemně naladil všechny návštěvníky výše zmíněné akce a za to jim, i jejich učitelům, M. Jelínkovi a L. Schwalbové, patří poděkování.  
                                                                                                                                                                                                                              Anna Pokorná

 

Uměleckého recitačního klání, které se 23. 3. uskutečnilo v Chebu, se z ašské ZUŠky zúčastnilo šest velice šikovných žáků literárně dramatického oboru. Všichni jeli na soutěž perfektně připraveni a jejich výkony byly parádní. Klaudinka Kirchmanová ve své kategorii zvítězila, stejně tak Emička Jíchová a Adam Pjenčák, kteří postoupili do krajského kola. Amálka Pokorná získala čestné uznání, vřelý potlesk si vysloužili i Marianka Petešová a Eda Berkovec. Jsme moc rádi, že máme takové aktivní a nadané žáky a za jejich práci jim děkujeme.

Anna Pokorná, ZUŠ R. Schumanna Aš

16. 3. 2023 se uskutečnilo v ZUŠ Sokolově okresní kolo soutěže ve hře na elektronické klávesové nástroje. Z naší ašské základní umělecké školy se tohoto klání zúčastnili tři žáci – Jáchym Kozubek, Jasmína Levková a Angelina Reimchen. Všichni si vedli skvěle, výkony v celé soutěži byly perfektní. Jasmínka a Angelina si odnesli 2. cenu a Jáchym získal cenu první, takže postupuje do krajského kola, které se uskuteční 20. dubna taktéž v sokolovské ZUŠ.

Patrik Lavrinčík, učitel ZUŠ R. Schumanna Aš

 Po úspěšném okresním kole v Mariánských Lázních si naše žesťové uskupení „Bezprecedentní kvartet“ zahrálo také 9. března v Sokolově na krajském kole komorní hry na dechové nástroje.
   Název „Bezprecedentní kvartet“ nám opravdu sedí. Jedné člence našeho kvarteta se překrýval termín krajského kola s důležitou a neodkladnou akcí školy, a tím pádem jsme se dostali do bezprecedentní situace, kdy jsme řešili, zda se vůbec budeme moci zúčastnit. V této situaci nám pomohl Jiří Jakoubek, který za bezprecedentní krátkou dobu, a také s pomocí svého učitele Vojty Kukučky, dokázal úspěšně nastudovat náš soutěžní repertoár.
    Náročné to nebylo jenom pro Jirku, ale i pro celý zbytek ansáblu (trubka – Jakub Strnad, tenor – Martin Jelínek a Martin Balovčík). Museli jsme udělat některé změny a navíc vše dokonale sehrát. Komorní hra by se dala přirovnat k hodinovému ústrojí, stačí malé zaváhání a v jeden moment se vše sesype. To se však „Bezprecedentnímu kvartetu“ nestalo a po bezvadném (možná i bezprecedentním) výkonu si ze Sokolova přivezl perfektní a hlavně bezprecedentní první místo.
    Na závěr bych chtěl klukům blahopřát a poděkovat za výbornou a příkladnou reprezentaci naší školy v kraji.
Milan Jelínek

Ve čtvrtek, 9. 3., se žáci literárně dramatického oboru zúčastnili okrskového kola recitační soutěže Dětská scéna. Všichni se krásně zhostili svých literárních textů, ceníme si jejich práce. Do okresního kola postoupili: Klaudinka Kirchmannová, Marianka Petešová, Emička Jíchová, Amálka Pokorná, Adam Pjenčák a Eda Berkovec. Moc gratulujeme.

Anna Pokorná

Ašská základní umělecká škola využila Karlovarským krajem dotované dopravy. Učitelky literárně dramatického oboru vyrazily 8. 3. 2023 se všemi staršími žáky, jichž bylo téměř čtyřicet, do Západočeského divadla v Chebu na představení Everest. Díky dramaturgyni chebského divadla, Martině Pokorné, se našim dramaťákům dostalo kromě prožitku z představení i náhledu na to, co obnáší divadlo jednoho herce, přiblížení její dramaturgické práce a vkladu aktéra, jenž se na představení podílel nejen herecky, ale i autorsky. Žáci ZUŠ se též mohli seznámit s přípravnými činnostmi divadelních výtvarníků a hudebníků. Představení Everest je autorskou výpravou na nejvyšší horu světa. Jeden herec hraje tři výrazné postavy, které se horolezecky zapsaly do kamenných cest Everestu. Krásný a také poučný zážitek pro všechny zúčastněné.

Anna Pokorná