16. 3. 2023 se uskutečnilo v ZUŠ Sokolově okresní kolo soutěže ve hře na elektronické klávesové nástroje. Z naší ašské základní umělecké školy se tohoto klání zúčastnili tři žáci – Jáchym Kozubek, Jasmína Levková a Angelina Reimchen. Všichni si vedli skvěle, výkony v celé soutěži byly perfektní. Jasmínka a Angelina si odnesli 2. cenu a Jáchym získal cenu první, takže postupuje do krajského kola, které se uskuteční 20. dubna taktéž v sokolovské ZUŠ.

Patrik Lavrinčík, učitel ZUŠ R. Schumanna Aš

 Po úspěšném okresním kole v Mariánských Lázních si naše žesťové uskupení „Bezprecedentní kvartet“ zahrálo také 9. března v Sokolově na krajském kole komorní hry na dechové nástroje.
   Název „Bezprecedentní kvartet“ nám opravdu sedí. Jedné člence našeho kvarteta se překrýval termín krajského kola s důležitou a neodkladnou akcí školy, a tím pádem jsme se dostali do bezprecedentní situace, kdy jsme řešili, zda se vůbec budeme moci zúčastnit. V této situaci nám pomohl Jiří Jakoubek, který za bezprecedentní krátkou dobu, a také s pomocí svého učitele Vojty Kukučky, dokázal úspěšně nastudovat náš soutěžní repertoár.
    Náročné to nebylo jenom pro Jirku, ale i pro celý zbytek ansáblu (trubka – Jakub Strnad, tenor – Martin Jelínek a Martin Balovčík). Museli jsme udělat některé změny a navíc vše dokonale sehrát. Komorní hra by se dala přirovnat k hodinovému ústrojí, stačí malé zaváhání a v jeden moment se vše sesype. To se však „Bezprecedentnímu kvartetu“ nestalo a po bezvadném (možná i bezprecedentním) výkonu si ze Sokolova přivezl perfektní a hlavně bezprecedentní první místo.
    Na závěr bych chtěl klukům blahopřát a poděkovat za výbornou a příkladnou reprezentaci naší školy v kraji.
Milan Jelínek

Ve čtvrtek, 9. 3., se žáci literárně dramatického oboru zúčastnili okrskového kola recitační soutěže Dětská scéna. Všichni se krásně zhostili svých literárních textů, ceníme si jejich práce. Do okresního kola postoupili: Klaudinka Kirchmannová, Marianka Petešová, Emička Jíchová, Amálka Pokorná, Adam Pjenčák a Eda Berkovec. Moc gratulujeme.

Anna Pokorná

Ašská základní umělecká škola využila Karlovarským krajem dotované dopravy. Učitelky literárně dramatického oboru vyrazily 8. 3. 2023 se všemi staršími žáky, jichž bylo téměř čtyřicet, do Západočeského divadla v Chebu na představení Everest. Díky dramaturgyni chebského divadla, Martině Pokorné, se našim dramaťákům dostalo kromě prožitku z představení i náhledu na to, co obnáší divadlo jednoho herce, přiblížení její dramaturgické práce a vkladu aktéra, jenž se na představení podílel nejen herecky, ale i autorsky. Žáci ZUŠ se též mohli seznámit s přípravnými činnostmi divadelních výtvarníků a hudebníků. Představení Everest je autorskou výpravou na nejvyšší horu světa. Jeden herec hraje tři výrazné postavy, které se horolezecky zapsaly do kamenných cest Everestu. Krásný a také poučný zážitek pro všechny zúčastněné.

Anna Pokorná

ZUŠ Mariánské Lázně se stala další uměleckou školou, která získala klavír z nadace Karla Komárka, za přispění sponzorů. Pro tyto dárce, stejně jako pro celou veřejnost uspořádala ZUŠ Mar. Lázně v úterý 7.3. slavnostní benefiční koncert s názvem Splněný sen. Mezi nejlepší žáky a studenty klavírní hry byl do divadla v Mar. Lázních pozván i zástupce naší ZUŠky, Sebastian Cretan ze třídy p. uč. Olgy Fernanadez. V průběhu generální zkoušky si Sebastian nešťastnou náhodou zranil prst a zdálo se, že jeho vystoupení bude muset být zrušeno. Náš klavírista se však ukázal jako velký bojovník a i s ošetřeným zraněním dokázal Musorsgského „Dětský žert“ zahrát tak skvěle, že jeho handicap vůbec nebyl poznat! Gratulujeme k jeho výkonu a výborné reprezentaci ašské ZUŠ.