s těmito a dalšími texty se Ašáci vydali do světa

Ve čtvrtek, 4. dubna, se ašští dramaťáci vydali do ostrovské ZUŠky, kde probíhalo krajské kolo soutěže literárně dramatických oborů v uměleckém přednesu, monolozích a dialozích. Všem místním milovníkům kvalitních literárních textů se ten den dařilo, diváky svými přednesy a dialogem rozesmáli i dojali, zvládli vše skvěle, a tak si z Ostrova, kromě milých a inspirativních zážitků, odvezli také na diplomy otištěné drahé kovy. Stříbrného pásma dosáhla Linduška Podzemská,  Emička Kulhánková a Amálka Pokorná. Ve zlatém pásmu se ocitla Marianka Petešová a Martin Kulhavý s Jakubem Koubou, tito tři postoupili v daném klání do celostátního kola. 

Jakub Kouba s Martinem Kulhavým se o dva dny později vydali do Plané, na krajské kolo přehlídky nazvané Kvílení, kde se setkávají ti, jež zajímá umělecký přednes, alternativní divadlo a divadlo poezie. Jakubovi i Martinovi se povedlo divákům předat své osobní výpovědi, svým přednesem se podíleli na skvělé atmosféře, kterou kromě nich ten den vytvořili i další herci a recitátoři, a také velmi příjemné, inspirativní a obohacující diskuse s profesionálními porotci. Jakub s Martinem si z Plané odvezli nominaci na celostátní setkání Wolkerův Prostějov.

Všem těmto našim žákům moc gratulujeme, jsme velmi šťastní, že se takto aktivně věnují literatuře a divadlu, a děkujeme jim za parádní reprezentaci školy a města.

                                                                                                                   Anna Pokorná 

V úterý, 26. 3. 2024, se konalo celostátní kolo Karlovarského skřivánka, šlo již o 27. ročník této pěvecké soutěže. Do Karlových Varů se slétli skřivánci opravdu z celé republiky, např. z Brna, Mikulova, Pardubic a samozřejmě také z Prahy. Zpěváčků bylo dohromady třicet šest, šlo tedy opravdu o velkou konkurenci, v níž chtěli obstát i naši borci, David Průša a Jana Skala. Ašští žáci ZUŠ se spolusoutěžících nezalekli a předvedli krásný a procítěný výkon. I jejich neverbální komunikace s publikem a porotou byla skvělá, maminky ostatních zpěvaček svým dětem říkaly: „Vidíš, jak se na diváky hezky smějí?“ Při vyhlašování výsledku byla cítit velká nervozita, ale naši hoši zabodovali. David Průša získal čestné uznání a Jan Skala skončil na třetí příčce.

Moc oběma chlapcům děkuji za reprezentaci naší školy, města a vlastně i Karlovarského kraje, a přeji jim další pěvecké úspěchy. Velké poděkování patří i paní učitelce, která hochy doprovázela na klavír, Petře Volfové.

Lucie Schwalbová, ZUŠ Aš

V úterý 19.3. 2024 vyrazil autobus plný našich dramaťáků do kulturního centra Moving station v Plzni. Soubory Dramafie (ped. vedení Anna Pokorná) a Hranický dram (ped. vedení Pavla Hošková) se tak mohly setkat s mladými divadelníky ze Západních Čech, inspirovat se a zároveň předvést, jak tvoří oni. Na programu byla představení zpracovávající různá témata i žánry – např. hrdinství, svět introvertů, dramatizace básniček, románů, pouliční divadlo, autorská tvorba. Hranický dram. vystoupil s inscenací Dárce, inspirovaná stejnojmennou knihou a Dramafie s Vraždou pro skývu, která byla doporučena k širšímu postupu na krajskou přehlídku Dětské scény v Dobřanech. Bylo skvělé, že během jednodenního maratonu vznikla příjemná setkání s lidmi, kteří se věnují divadlu a doufáme, že v tom budou i pokračovat.

Pavla Hošková a Anna Pokorná

Dostat se do finále několikakolové soutěže je vždy velkým úspěchem, ať jde o jakýkoli obor. V tom hudebním bude mít naše ZUŠ letos finálové zastoupení v oboru klavír.

Sebastian Cretan z ašské ZUŠky (p.uč. Olga Fernandez) po svém vítězství v okresním kole nezaváhal ani v kole krajském. To se konalo v pátek 15.3. v ZUŠ Sokolov a utkali se zde klavíristé z Karlovarského kraje. Po ranním příjezdu a rozehrání ve třídě následovala kratičká akustická zkouška v sále a pak už nastupovali soutěžící dle (dosti zaplněného) harmonogramu. Úroveň tohoto klání byla pochopitelně vyšší, než na okresní rovině, takže pětičlenná porota, složená především z profesorek konzervatoří, měla rozhodně obtížnou úlohu při výběru těch nejlepších.

Sebastian nastupoval jako první ze své kategorie, mírnou nervozitu na sobě nedal znát a svým výkonem nasadil soupeřům vysokou laťku. Pak následovalo netrpělivé očekávání dvojího vyhlášení. Porota totiž po první části soutěže vyhlásila „jen“ umístění soutěžících, ale na to, kdo si k 1. místu vybojoval i právo reprezentovat Karlovarský kraj, se muselo čekat do úplného ukončení soutěže. Po skončení druhé části soutěže (kategorie středoškoláků a klavírních duet) následovala krátká přestávka – kdy nervy všech držitelů 1. míst již brnkaly jako strunky – a pak teprve porota odtajnila kompletní výsledky. Mezi devět postupujících se nominoval svým krásným výkonem i Sebastian! Představí se tedy v Ústředním kole – na celostátním finále v Praze, poslední dubnový víkend. Gratulujeme k postupu mezi českou klavírní špičku a držíme palce do finále!

Ve dnech 8.- 10. března proběhl již XV. ROČNÍK soutěže ve hře na klasickou kytaru „PRAGuitarra clásica“. Tato soutěž se již tradičně může pochlubit vysokou úrovní hráčů, přátelskou atmosférou a výbornou organizací.

Během těchto tří dnů jsme měli možnost poslechnout si v koncertním sále Gymnázia a Hudební školy hl. města Prahy výkony kolem sedmdesáti mladých kytaristů.

Náš kytarista Christoforos Šilov-Mouratidis soutěžil ve II.kategorii spolu s dalšími osmnácti mladými umělci. Úroveň hráčů (nejen této kategorie) byla fantastická. Christoforos si z této prestižní soutěže odváží nejen krásou 2.cenu, ale spoustu hudebních zážitků a poznatků.

Moc gratulujeme!!!

Dne 6. března 2024 se v ZUŠ Cheb konalo okresní kolo soutěže žáků základních uměleckých škol ve hře na kytaru.

Z naší ašské ZUŠky nás reprezentovali čtyři kytaristé. Nejmladším byl Antonín Paťha, který soutěžil v 0. b kategorii a svým hudebním výkonem získal 1. cenu s postupem do krajského kola.

Dalším soutěžícím byl Christoforos Šilov-Mouratidis, který soutěžil ve III. kategorii. Jeho výkon byl ohromující. Získal 1. cenu s postupem do krajského kola a stal se absolutním vítězem soutěže.

Ze starších žáků nás dále reprezentovali v VI. kategorii Mikuláš Mugrauer a Leonidas Šilov-Mouratidis. Oba kytaristé podali vynikající výkony a poprali se s náročností repertoáru jak pamětně, tak technicky. Mikuláš získal 1. cenu s postupem do krajského kola. Leonidas získal krásou 2. cenu. 

Všem kytaristům gratulujeme a držíme palce v dalším kole, které je čeká 4.dubna v Kraslicích.

Andrea Kraftová

První březnový pátek probíhalo v ZUŠ Járy Cimrmana ve Františkových Lázních okresní kolo soutěže ve hře na smyčcové nástroje, které se zúčastnil i žák ZUŠ Roberta Schumanna v Aši, Martin Jelínek.
    Martin na kontrabas zahrál tři skladbičky. První byla árie z opery ,,Kouzelné flétny“ od Wolfganga Amadea Mozarta, jako druhou Martin provedl skladbu ,,Pro Filipa“, kterou jsem kdysi zkomponoval pro mého žáka Filipa Kříže, a celý soutěžní program zakončil ,,Bassa Novou“ od Tonyho Osborna. I přes drobnou nervozitu se nám soutěžní repertoár, který se musel hrát zpaměti, povedl a my jsme si konečně mohli po celém soutěžním dopoledni oddechnout.
   Občerstveni chlebíčkem a větrníkem jsme si šli už jen vyslechnout konečný verdikt odborné poroty a bylo to první místo s postupem do krajského kola. Martinovi gratuluji a přeji hodně radosti z dalšího muzicírování.
Milan Jelínek

Ve středu 6.3.2024 se sešli naši recitátoři z 1. kategorie (2. – 3. třída) v divadelním sále LaRitma Aš, kteří se připravují v rámci LDO naší ZUŠky na Dětskou scénu – soutěž v sólovém přednesu. Poprvé tak vyzkoušeli před porotou, jinými recitátory a dalšími diváky prezentaci textů, které si vybrali sami nebo s pomocí svých vyučujících Aničky, Jolany nebo Pavly.

Je skvělé, že je v těchto mladších kategoriích takový zájem o umělecký přednes. Mohli jsme tak slyšet rozmanité příběhy i básničky, které naši dramaťáčci statečně předávali publiku. Mezi vystupujícími byly i děti, jejichž rodným jazykem sice není čeština, ale i tak ji již dokázaly ovládnout a dokonce používat umělecké prostředky. Porotu tak čekal nelehký úkol, kdy musela vybrat jen některé recitátory do okrskového kola v Aši, které se koná 21.3. v koncertním sále ZUŠ, organizovaného MěDDM Sluníčko Aš.

Všichni se ale umístili na prvním místě, někteří s postupem. Gratulujeme opravdu všem, kdo se do této těžké disciplíny pouští a chce se v ní rozvíjet. Jsme na vás všechny pyšné. Děkujeme LaRitmě a porotkyním Marče Štadlmajerové, Stáně Staškové a Evce Kulhavé za podnětné rady a tipy pro další práci na textech.

za LDO Pavla Bugi Hošková a Anička Pokorná