Setkání žáků základních uměleckých škol na poli všech vyučovaných oborů pořádá Krajská umělecká rada základních uměleckých škol Karlovarského kraje. Naše ZUŠka se zúčastnila výstavy prací žáků výtvarného oboru, jejíž vernisáž proběhla 3. listopadu v Galerii Krajské knihovny Karlovy Vary. Zde vystavená žákovská díla ašských žáků vznikala pod vedením učitelů J. Broučka a E. Kulhavé.15. listopadu se do Karlovarského městského divadla vydali dramaťáci – divadelní soubory Six-pack a  Spojenci, jež vedou A. Pokorná a P. Hošková. Divadelníci zde, s velmi příjemnou diváckou odezvou, odehráli černohumorná představení Kapr mrtvej, děda mrtvej a Baladu o Vilhelmíně a Fridolínovi (která vznikla ve spolupráci s adorfskou hudební školou). Ve středu, 16. listopadu, se pak na stejném místě setkali hudebníci – Aš vyrazilo reprezentovat Rozbinální trio pod vedením M. Jelínka, dudy, housle a kontrabas  rukách ašských žáků taktéž potěšila místní publikum. Všem zúčastněným děkujeme za reprezentaci naší školy a zároveň místa, kde žijeme.

                                                                                                                                                                                                                                      Anna Pokorná

Podzimní divadelní festival se odehrával ve dvou dnech v ašské LaRitmě v poetickém duchu. Ašlerovy náměstkyně spouštěly jednotlivá představení skrze minimalistickou formu japonské poezie – haiku, kdy i diváci byli (vysloveně dobrovolně) zapojeni do sborové recitace. V pátek 4.11. divadelní jízdu odstartoval křest knihy Míši Kolouchové. Autorčino předčítáni z knihy Podivuhodná zvířátka doprovázeli Minidramaťáčci ze ZUŠ Aš se zdramatizovanými úryvky. Během večera vystoupili ještě další žáci ašské ZUŠky, tentokrát ostřílení a černohumorní SIX – PACK s vánočním drsným příběhem „Kapr mrtvej, děda mrtvej“. Profesionální vystoupení patřila stálicím ašlerovských akcí – Buchtám a loutkám a Toymachine, kteří dokazují, že loutkové divadlo dokáže divy napříč generacemi.

Sobotní program začal kouzelným a laskavým příběhem od nejstarších dramaťáků s názvem „Dobrodružství na ostrově Čičidžuma“ pro nejmladší diváky, kteří se aktivně podíleli na záchraně opičího pokladu. Představení „Neboj se nebo se budeš bát“ od souboru Dramafie skvěle navodilo dušičkovsko – haloweenskou atmosféru. Herci z „Čičidžumy“ v rámci souboru Spojenci pak prokázali další herecké a jazykové dovednosti v pouličním česko – německém kusu „Balada o Fridolínovi a Vilemíně“. Dolní sál pak ovládlo profesionální akrobatické duo „Bratři v Tricku“, kteří nechali losovat diváky a dali jim postupně ochutnat ze svých nejlepších představení. Divadelní večer završil místní ochotnický soubor s derniérou představení „ZmraŽeny“. Hudební příjemnou tečkou pak byl koncert kapely „Pokoj č. 26“ v kavárně LaRitmy.

Děkujeme všem, kdo jste přišli jako diváci, i těm, kdo pomohli s organizací podzimních Divadelních dušiček. Akce byla podpořena grantovým systém města Aš.

Za spolek Karel Ašler a nekonečně spolupracující ZUŠ R. Schumanna Aš Pavla Hošková, Anna Pokorná

Ve výše uvedených dnech (10. a 11. 11. 2022) proběhne celoškolní projekt Cesta kolem světa, výuka v tomto týdnu bude naplněna a ovlivněna přípravou na něj.

Pro žáky účastnící se projektu:

Ve čtvrtek, 10. 11. 2022, se odehraje generální zkouška se zvukaři a osvětlovači ve velkém sále AKS, a to od 14 hodin. Pro vystupující je dobré obrnit se trpělivostí, zkouška je časově a technicky náročná.

V pátek, 11. 11. 2022, proběhne od 10 hodin vystoupení pro žáky 5. ročníků ZŠ a primy gymnázia, sraz pro vystupující je v 8.30. Akce bude ukončena v cca 12 hodin.

Pedagogové mají po celou dobu trvání zkoušky a vystoupení za své žáky zodpovědnost, dohodnou se s rodiči na způsobu odchodu jejich dětí ze zkoušky i z vystoupení.

Pro žáky, kteří se projektu neúčastní:

Váš učitel Vás bude informovat, zda hodina proběhne jako vždy, nebo bude nahrazena.

Všichni jste na projekt zváni i jako diváci, v hledišti za vás zodpovídají vaši rodiče.

Anna Pokorná, ředitelka školy

Ve středu, 2. listopadu, proběhlo Vyhlášení nejúspěšnějších žáků Karlovarského kraje za školní rok 2021/2022. Mezi tyto žáky patří 

Christoforos Šilov-Mouratidis, který získal 1. cenu a cenu za interpretaci skladby v celostátní soutěži Praguitara Clasica ve hře na klasickou kytaru, Martin Jelínek, jenž dosáhl na 3. místo  v celostátním kole soutěže ZUŠ ve hře na kontrabas, Sebastian Cretan, ten vybojoval 1. místo a titul laureáta mezinárodní klavírní soutěže PRO BOHEMIA ve hře na klavír. 

Výše uvedeným žákům a jejich učitelům velmi gratulujeme a stejně tak si velice ceníme práce a úspěchů divadelního souboru Babodrama, jenž ve spojení s kapelou IScream postoupil a úspěšně reprezentoval naši školu, město a kraj  na celostátních divadelních přehlídkách (tyto celostátní přehlídky jsou přehlídkami toho nejlepšího z krajů, neudělují se zde již žádná výherní místa): Jednalo se o Celostátní přehlídku experimentujícího divadla Šrámkův Písek a  Celostátní přehlídku studentských divadelních souborů Mladá scéna v Ústí nad Orlicí, kde uvedené seskupení místních divadelníků ve složení: Anna Perglerová, Barbora Němejcová, Viktorie Ivančovová, Václav Ponikelský, Martin Kulhavý a Jakub Kouba za představení Entschuldigung získalo ocenění a také doporučení k postupu na celostátní mezidruhovou přehlídku amatérského divadla Jiráskův Hronov. 

                                                                                                                                                            Anna Pokorná

V pátek, 28. října, se zuškový dechový soubor (Jakub Strnad, Prokop Stehlík a Jiří Jakoubek) pod vedením pana učitele Vojtěcha Kukučky  představil na vernisáži soch, jež vznikly v rámci oslav 150. výročí povýšení Aše na město a jejichž inspiračním motivem byly „Kořeny“. Tyto sochy lze vidět nainstalované po městě. Jejich výtvarný životní start zkrášlili uvedení místní hudebníci, za což jim děkujeme.

V dodatečném zápisu byli přijati:

58/2022/ZUŠ

59/2022/ZUŠ

60/2022/ZUŠ

61/2022/ZUŠ

62/2022/ZUŠ

63/2022/ZUŠ

64/2022/ZUŠ

65/2022/ZUŠ

66/2022/ZUŠ

67/2022/ZUŠ

68/2022/ZUŠ

69/2022/ZUŠ

70/2022/ZUŠ

71/2022/ZUŠ

72/2022/ZUŠ

73/2022/ZUŠ

74/2022/ZUŠ

75/2022/ZUŠ

76/2022/ZUŠ

77/2022/ZUŠ

78/2022/ZUŠ

79/2022/ZUŠ

80/2022/ZUŠ

81/2022/ZUŠ

82/2022/ZUŠ

83/2022/ZUŠ

84/2022/ZUŠ

85/2022/ZUŠ

86/2022/ZUŠ

87/2022/ZUŠ

88/2022/ZUŠ

89/2022/ZUŠ

90/2022/ZUŠ

91/2022/ZUŠ

92/2022/ZUŠ

93/2022/ZUŠ

94/2022/ZUŠ

16. a 17. září se žáci (E. a E. Kulhánkovy, A. Pokorná, B. Němejcová, M. Jelínek, J. Strnad, M. Balovčík)  pedagogové naší školy (L. Schwalbová, V. Kukučka a A. Kraftová) zúčastnili tří akcí: vítání občánků a pasování nových školáčků v Krásné a vernisáže sochařského sympozia nazvaného Kořeny v ašských Sadech míru. Jejich hudební vystoupení zkrášlila a zpříjemnila uvedená setkání a patří jim za to velký dík.
                            
                                     Anna Pokorná