Výtvarný obor

Výtvarný obor nabízí tři studijní zaměření: Výtvarnou, Multimediální a Textilní tvorbu. Podrobnosti (učební plány a obsahy) najdete ve ŠKOLNÍM VZDĚLÁVACÍM PROGRAMU „Š.U.M. – ŠKOLA UMĚLECKÝCH MOŽNOSTÍ“, který najdete v sekci „Ke stažení“.

 

Výtvarná tvorba přijímá žáky od 5 let (ti navštěvují Přípravnou výtvarnou výchovu).

Multimediální tvorba pak žáky od 10 let.

 


Informace pro nové žáky

 

Výtvarný obor (kresba, malba, keramika) Základní umělecká škola Roberta Schumanna Aš Vyučující: Mgr. Věra Rozálie Němejcová

Přípravná výtvarná výchova (žáci MŠ a 1. roč. ZŠ)

Výtvarná tvorba (žáci 2. roč. ZŠ a starší)

 

3 vyučovací hodiny týdně za sebou

Na vyučování vždy s sebou: žákovský sešit, bezpečné přezůvky s pevnou patou, pracovní oděv (staré triko, zástěra, plášť… možno nechávat v učebně), doporučuji pití, svačinku…

Podmínka přijetí: dosažení věku dítěte 5 let max. 

 

O přijetí žáka dostanete vyrozumění do konce června.

 

V případě přijetí je nutné přijít osobně do školy nebo mne kontaktovat na tel. 605 702 505, případně emailem . Pokud tak neučiníte, bude místo obsazeno jiným uchazečem.

 

Na Vaše dítě a spolupráci v novém školním roce se těší

Mgr. Věra Rozálie Němejcová

tel. 605 702 505

rozarka.as@seznam.cz

 


Panel s výkresy žáků paní uč. V. R. Němejcové (Výtvarná tvorba I. a II. stupeň a Přípravná výtvarná výchova), který bude vystaven spolu s ostatními pracemi všech zušek Karlovarského kraje u příležitosti Festivalu tvorby ZUŠ 2018. Výstava je instalována ve vestibulu Krajského úřadu Karlovy Vary.


 

Multimediální tvorba

vyučující: MgA Jiří Brouček

web: multimedialnitvorba.com

 

prntscr02