Dudácké seskupení ašské základní umělecké školy vystoupilo na Ašských sklepích a trzích v sobotu, 25. května, publikum zaujalo, rozradostnilo a rozezpívalo. O den později pak hudebníci ze Schumáku zahráli a zazpívali při zapalování milíře v sousedním Německu, blízko Selbu. Děkujeme za krásná vystoupení. 
                                     vedení školy 

V sobotu 11. 5. 2024 se vydal autobus plný našich žáků spolu s několika rodiči a učitelkami do Prahy. Cílem naší cesty bylo Rudolfinum, kde se konalo představení Martha v říši hudebních divů. Při příjezdu do Prahy nás překvapily davy fanoušků Sparty a Slávie, jejich skandování a příprava na nadcházející vzájemné fotbalové utkání. Ve stejný den se do Prahy navíc sjely tisíce lidí na koncert populární zahraniční skupiny a na probíhající mistrovství světa v hokeji. K Rudolfinu jsme se ale v pohodě dostali přes Čechův most a procházkou po Dvořákově nábřeží. Koncert se uskutečnil ve slavné Dvořákově síni, která je nejvýznamnějším pražským koncertním sálem. Na pódiu se představil Pražský barokní soubor s dirigentem Vojtěchem Jouzou, koncertem nás provázela herečka Martha Issová v krásných dobových šatech. Hlavním tématem bylo baroko a vše, co je pro tento umělecký směr typické, a to nejen v hudbě. Zazněly skladby barokních skladatelů, hudební ukázky byly proloženy vtipným a poučným komentářem, dozvídali jsme se kdy, kde a proč se hrálo, jak nám hudba pomáhá a v čem je její kouzlo. Děti se mohly seznámit s různými hudebními nástroji, dokonce si na pódiu vyzkoušely cembalo a varhany, zahráli jsme si na sochaře, součástí bylo i vystoupení tanečnice Kateřiny Klementové. Posluchači odměnili účinkující dlouhým potleskem, vyfotili jsme se na schodech před Rudolfinem a po uměleckém zážitku tradáá domů.

Olga Fernandez

Velkou gratulaci si zaslouží tři mladí hoši, kteří s úspěchem absolvovali přijímací zkoušky na hudební konzervatoře. Jsou to Lukáš Kouba, který bude studovat v Plzni hru na bicí nástroje, Jiří Jakoubek, jenž bude studovat v Teplicích hru na trumpetu, a Mikuláš Mugrauer, který se chystá studovat v Praze hru na kytaru. Všichni tři museli na sobě velmi pracovat, v čemž jim obrovskou měrou pomohli i jejich pedagogové – P. Lavrinčík, V. Kukučka, A. Kraftová, V. Fernandez a V. Štěpán. Máme radost, že se chtění a pracovní nasazení žáků a učitelů přetavilo v přijetí na střední umělecké školy.                                                                            Anna Pokorná 

Čtyři mladí hudebníci z ašské ZUŠ vystoupili v neděli, 19. 5. 2024, v rámci Equipage a dětského dne na kopaninském zámečku. Přítomní diváci si mohli po odjezdu  kočárů tažených koňskými spřeženími poslechnout Vítka Poláka, Lukáše Koubu a Zdeňka Brabce, kteří hráli na bicí nástroje a xylofon, a také  Mirka Eliáše, jenž odehrál skočnou píseň na akordeon. Vystoupení se všem čtyřem mladým mužům povedlo, diváci ocenili jejich hráčské schopnosti. Děkujeme jim za reprezentaci naší školy.

Akordeonům patřilo v Aši odpoledne 2. května, do místní ZUŠ se totiž sjelo přes dvacet hráčů na tento nástroj. Před zcela zaplněným zuškovým sálem pak tito žáci z ašské, habartovské, františkolázeňské, mariánskolázeňské a kraslické základní umělecké školy odehráli koncert, jehož program byl opravdu pestrý. Na závěr pak akordeonisté i se všemi svými učiteli, mezi nimiž nechyběl samozřejmě ašský pedagog Patrik Lavrinčík, který celé toto hudební odpoledne za pomoci svých kolegů zorganizoval a také moderoval, zahráli několik společných skladeb. Publikum bylo jednotlivými i společnými skladbami nadšeno. Cílem tohoto nebývalého hudebního setkání bylo inspirovat místní děti k přihlášení se na hru na akordeon. Kromě toho bylo ovšem na celé akci skvělé, že na ní spolupracovali pedagogové z různých základních uměleckých škol v Karlovarském kraji a že se bude také v jejich městech opakovat. Žáci a učitelé stejného oboru tak měli a budou mít i nadále možnost se mezi sebou potkávat a poznávat, vzájemně se inspirovat. Poděkování patří Patriku Lavrinčíkovi, jeho žákům, všem výše zmíněným hudebním hostům a také našemu skvělému ašskému obecenstvu.

Anna Pokorná

V pondělí, 4. března, proběhla v ašském muzeu slavnostní prezentace projektu Příběhy našich sousedů spadající pod Paměť národa, Post Bellum. Uvedeného projektu se zúčastnil i divadelní soubor Dramafie ze Základní umělecké školy R. Schumanna Aš, který se ve dvou týmech pokusil zachytit prostřednictvím krátkého filmu životní příběh dvou místních pamětníků. Těmi byli MUDr. Jaroslava Poláková a Ladislav Žák. Oba zuškové týmy od podzimu poctivě na filmech, vytváření životopisů a shromažďování dobových fotografií pracovaly a výsledek jejich práce byl skvělý. Moc děkujeme oběma pamětníkům, a to za jejich vstřícnost, milý přístup a za to, že nás nechali na jejich životy nahlédnout.

Letošní slavnostní ukončení tohoto projektu skvěle doplnil svým vystoupením dudácký soubor Schumák a žesťový soubor, oba také z ašské Zušky. Budete-li se chtít podívat na výsledky půlročního snažení členů divadelního souboru Dramafie, můžete tak učinit prostřednictvím těchto odkazů: https://www.pribehynasichsousedu.cz/?s=Jaroslava+Pol%C3%A1kov%C3%A1 https://www.pribehynasichsousedu.cz/chebsko/chebsko-2023-2024/zak-ladislav/

Anna Pokorná

I  místní základní umělecká škola R. Schumanna využívá možností zúčastnit se krajem dotovaných kulturních akcí. Před Vánocemi byli všichni nejmladší dramaťáčci v Západočeském divadle Cheb, měli možnost prohlédnout si i zákulisí, povozit se na divadelní točně, podívat se do orchestřiště, v maskérně dokonce ochutnat divadelní krev:) a zažít i krátký úsek herecké zkoušky. 19. února proběhl v sále naší školy výchovný program Bedřichovy notičky, akce zaměřená na hudební základy produkovaná Karlovarským symfonickým orchestrem, uváděná V. Braunreiterem. Tu si užili nejmladší žáci hudebního oboru, společně s dětmi ze školy Neonová a  mateřských školek Okružní a Mokřiny. Bedřichovy notičky děti nejen pobavily, ale i edukovaly, což je nejlepší kombinace. 
 
Anna Pokorná