O škole

ZUŠ R. SCHUMANNA AŠ JE PŘÍSPĚVKOVOU ORGANIZACÍ MĚSTA AŠE, SÍDLÍ V KOSTELNÍ ULICI 42/12 v Aši.

Má ve školském rejstříku zapsaná tři další místa poskytovaného vzdělávání, a to na Gymnáziu Aš, v ZŠ Hranice a ZŠ Hazlov.

NA ŠKOLE SE VYUČUJE VE VŠECH ČTYŘECH UMĚLECKÝCH OBORECH: HUDEBNÍM, LITERÁRNĚ DRAMATICKÉM, VÝTVARNÉM A TANEČNÍM. STUDIUM JE UMOŽNĚNO PRO ŽÁKY OD 5 LET. JE VYBÍRÁNA ÚPLATA ZA VZDĚLÁNÍ /viz sekce ke stažení/. 

 

Vzděláváme také žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.


Prohlášení o přístupnosti webových stránek

Prohlášení o přístupnosti

Webové stránky Základní umělecká škola Roberta Schumanna Aš, Kostelní 42/12 příspěvkové organizace splňují požadavky dle par. 4 a 5 zákona č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Informace prezentované v jiných formátech

Na našem webu jsou informace nabízeny i v podobě dokumentů formátu DOC, DOCX, XLS, XLSX a PDF, a to zejména z důvodů, že obsahují typografické prvky a formátování, které webový formát HTML nepodporuje, nebo jsou příliš velké, proto pak doporučujeme jejich stažení. Formát DOC a PDF je také vhodnější pro tisk. K prohlížení těchto dokumentů je možné zdarma stáhnout Word Viewer a Acrobat Reader. V některých webových prohlížečích je integrována aplikace jež slouží k prohlížení výše uvedených formátů dokumentů.

Kontakt 

Vaše případné náměty či informace o problémech při zobrazovaní těchto stránek, stejně jako dotazy, návrhy nebo připomínky týkající se obsahu webu či důvodnému podezření, že webová stránka nesplňuje požadavky par. 4 a 5 nebo že je důvod podle písmene b) neopodstatněný, včetně možnosti podat podnět vůči příslušným státním orgánům, můžete psát na adresu zusas@centrum.cz případně nás můžete kontaktovat na telefonním čísle: +420 354 525 015.

 

 

 

Nahlédněme na historii Základní umělecké školy R. Schumanna v Aši


Škola byla založena jako Městská hudební škola v roce 1892. Učilo se v prostorách dívčí školy v době mezi 17. – 21. hodinou.  V roce 1903 se tento vzdělávací institut přestěhoval do Radniční školy. Od roku 1953 do června 2018 měla škola stálé sídlo v Šaldově ulici, od začátku školního roku 2018/2019 se Základní umělecká škola R. Schumanna přestěhovala opět do blízkosti ašské radnice do ulice Kostelní.

Z řady významných osobností školy jmenujme  několik ředitelů: Jiřího  Wirnitzera, který ve svých šedesáti šesti letech vystřídal dlouholetého ředitele Gustava Korndörfera. Jiří Wirnitzer měl za sebou dráhu C.K. vojenského kapelníka, působil jako docent teorie a skladby na německé konzervatoři a také jako hudební ředitel Městského divadla v Jablonci. Na jeho vysvědčení z konzervatoře je podepsán hudební skladatel Antonín Dvořák. Založil při škole velký symfonický orchestr, který při padesátém výročí školy zahrál Beethovenovu 5. symfonii a Schumannův Klavírní koncert. V roc e 1956 p řebírá školu Vladimír Štěpán, ředitel, který byl ve funkci třicet čtyři let. V tomto dlouhém období byly na škole zřízeny všechny čtyři obory, byl založen žákovský orchestr, dechovka, akordeonový a dudácký soubor a dětský sbor. Několik let se pravidelně opakovalo natáčení pro Český rozhlas Plzeň. V roce 1990 nastupuje do funkce ředitele Miroslav Pešek. Jeho činnost byla předčasně ukončena tragickou autonehodou v roce 2002. V letech 2002 – 2012 v čele školy stojí MgA. Jarmila Rezková, za jejíhož působení škola nadále rozšiřuje svá studijní zaměření, daří se na vysoké úrovni organizovat mezinárodní taneční soutěž Ašský střevíček. Od r. 2012 nastupuje do funkce MgA. Pavla Hošková, v roce 2016 ji v ředitelně střídá Mgr. MgA. Anna Pokorná.

 

ředitelé školy:

Eduard Irrgang (1892-1893)
Ernst Ludwig (1893-1894)
Eduard Irrgang (1894-1902)
Ernst Ludwig (1902-1926)
Gustav Korndörfer (1926-1941)
Jiří Wirnitzer (1942-1945)
Rudolf Lebl (1948-1950)
Jiří Wirnitzer (1950-1956)
Vladimír Štěpán (1956-1990)
Miroslav Pešek (1990-2002)
MgA. Jarmila Rezková (2002-2012)
MgA. Pavla Hošková (2012-2016)

Mgr. MgA. Anna Pokorná (2016 – současnost)

.


 

Městská hudební škola byla umístěna do dívčí školy na Angru r.1892

01Angerschule+Josef.II

 

R.1903 byla škola přemístěna do radniční školy u evangelického kostela

06 Rathausplatz 1900

 

Roku 1913 se škola stěhuje do bývalé katolické Triviální školy u kostela sv. Mikuláše. Na začátku 1. světové války je škola zabavena pro rezervní nemocnici jako lazaret.

08Mikul._d._1916_c.2_HS_Laucik_

 

Zde sídlila Základní umělecká školy R. Schumanna od r. 1953 do června roku 2018, v roce 2013 proběhla rekonstrukce – zateplení fasády, výměna oken.

DSC_0138

 

Od září 2018 se dveře ZUŠ žákům otevírají v Kostelní ulici 42, v těsné blízkosti KC LaRitma.

laritma