Již od roku 2012 se v ašské ZUŠce vždy na podzim všechny umělecké obory semknou a vytvoří program na zadané téma. Z nich jmenujme např. Filmová hudba, Umění a láska, Rok české hudby, Baroko, 100 let vzniku Československa, Umění – zrcadlo doby, Příroda a my a další. Původně koncert pro 5. třídy základních škol se „zvrtnul“ /v pozitivním slova smyslu/ v akci, která na podzim rozhýbe celou školu a osloví stovky diváků. Koncerty se vždy konaly v bývalém AKS, ten se ale tento rok začal rekonstruovat.

Pedagogický sbor to vzal jako výzvu, s tím, že tentokrát využije prostory naší školy a LaRitmy. Téma bylo zvoleno na srpnové poradě, staly se jím „čtyři živly“, jelikož se původně uvažovalo o čtyřech místech, po kterých bude publikum putovat. Nakonec se zvolila jen ona zmíněná dvě místa, téma ale zůstalo. Chtěli jsme dosáhnout toho, aby výsledek snažení žáků pod vedením jejich učitelů viděl přibližně stejný počet diváků jako v uplynulých letech. Přitom kapacita dolního sálu LaRitmy je jen 120 lidí. Vznikl tak formát, kdy ve dvou sálech probíhá program ve stejnou dobu. Diváci se pak vystřídají a dokoukají druhou část programu. To vyžadovalo vhodný výběr repertoáru a přesnou minutáž, aby programy v obou sálech byly stejně dlouhé. Také bylo jasné, že se produkce bude muset vícekrát zopakovat.

Dopředu se vědělo, že dolní sál bude více určen souborům, sál ZUŠky pak směřoval ke komornější dramaturgii, i díky zde stojícímu klavírnímu křídlu. Taneční obor se flexibilně dokázal poprat s oběma prostory.

Koncertům předcházely generální zkoušky, ve kterých se řešily především organizační a technické záležitosti. Také byl nutný předprodej lístků, kvůli zmíněné omezené kapacitě sálů.

Jako první viděli Koncert Čtyři živly“ v úterý, 13. 11. 2023, žáci všech pátých tříd z Aše a Hranic, sekundy ašského gymnázia, jedné sedmé třídy a žáci ze Základní a střední školy Aš. Horní sál patřil ohni a vodě, dolní vzduchu a zemi. Moderátoři z řad žáků LDO provázeli diváky programem jako únikovou hrou, mezi jednotlivými vystoupeními tak publikum dostávalo otázky týkající se daných živlů. Po absolvování programu obou sálů třídy získaly „certifikát znalců živlů“.

Pro širokou veřejnost se hrálo ještě odpoledne dvakrát. Vše klaplo, programy téméř stejně končily a diváci se mohli střídat – z horního sálů se přemisťovali po únikovém schodišti LaRitmy, což mohl být pro některé taky silný zážitek. Další týden ve čtvrtek se opět hrálo dvakrát, bylo vidět, že účinkující už jsou bez větší trémy, ale pořád do svých výkonů dávají vše. Ohlasy návštěvníků to jen potvrzovaly. Celkem celoškolní projekt zhlédlo téměř 700 diváků.

Chceme poděkovat žákům, pedagogům a zaměstnancům školy, kteří se s touto výzvou skvěle poprali, dále Davidu Žibrickému a Luboši Kolářovi za parádní zvučení, LaRitmě za spolupráci a Městu Aš za finanční podporu z grantového systému.

Fotogalerie a záznam koncertu v záložce Projekty/ Čtyři živly

Srdečně Vás zveme na vyústění celoškolního projektu na téma čtyři živly.

Kvůli omezené kapacitě sálů v LaRitmě musíme prodávat lístky v předprodeji. Proběhne v úterý a čtvrtek (7. a 9.11.) v ředitelně ZUŠky od 14:00 do 17:30. Úterý je přednostně určeno pro žáky školy a jejich fanoušky…😉 Koncert bude probíhat ve dvou sálech. Na vstupence uvidíte, kde začínáte .Těšíme se na vás.