s těmito a dalšími texty se Ašáci vydali do světa

Ve čtvrtek, 4. dubna, se ašští dramaťáci vydali do ostrovské ZUŠky, kde probíhalo krajské kolo soutěže literárně dramatických oborů v uměleckém přednesu, monolozích a dialozích. Všem místním milovníkům kvalitních literárních textů se ten den dařilo, diváky svými přednesy a dialogem rozesmáli i dojali, zvládli vše skvěle, a tak si z Ostrova, kromě milých a inspirativních zážitků, odvezli také na diplomy otištěné drahé kovy. Stříbrného pásma dosáhla Linduška Podzemská,  Emička Kulhánková a Amálka Pokorná. Ve zlatém pásmu se ocitla Marianka Petešová a Martin Kulhavý s Jakubem Koubou, tito tři postoupili v daném klání do celostátního kola. 

Jakub Kouba s Martinem Kulhavým se o dva dny později vydali do Plané, na krajské kolo přehlídky nazvané Kvílení, kde se setkávají ti, jež zajímá umělecký přednes, alternativní divadlo a divadlo poezie. Jakubovi i Martinovi se povedlo divákům předat své osobní výpovědi, svým přednesem se podíleli na skvělé atmosféře, kterou kromě nich ten den vytvořili i další herci a recitátoři, a také velmi příjemné, inspirativní a obohacující diskuse s profesionálními porotci. Jakub s Martinem si z Plané odvezli nominaci na celostátní setkání Wolkerův Prostějov.

Všem těmto našim žákům moc gratulujeme, jsme velmi šťastní, že se takto aktivně věnují literatuře a divadlu, a děkujeme jim za parádní reprezentaci školy a města.

                                                                                                                   Anna Pokorná 

V úterý 19.3. 2024 vyrazil autobus plný našich dramaťáků do kulturního centra Moving station v Plzni. Soubory Dramafie (ped. vedení Anna Pokorná) a Hranický dram (ped. vedení Pavla Hošková) se tak mohly setkat s mladými divadelníky ze Západních Čech, inspirovat se a zároveň předvést, jak tvoří oni. Na programu byla představení zpracovávající různá témata i žánry – např. hrdinství, svět introvertů, dramatizace básniček, románů, pouliční divadlo, autorská tvorba. Hranický dram. vystoupil s inscenací Dárce, inspirovaná stejnojmennou knihou a Dramafie s Vraždou pro skývu, která byla doporučena k širšímu postupu na krajskou přehlídku Dětské scény v Dobřanech. Bylo skvělé, že během jednodenního maratonu vznikla příjemná setkání s lidmi, kteří se věnují divadlu a doufáme, že v tom budou i pokračovat.

Pavla Hošková a Anna Pokorná

Ve středu 6.3.2024 se sešli naši recitátoři z 1. kategorie (2. – 3. třída) v divadelním sále LaRitma Aš, kteří se připravují v rámci LDO naší ZUŠky na Dětskou scénu – soutěž v sólovém přednesu. Poprvé tak vyzkoušeli před porotou, jinými recitátory a dalšími diváky prezentaci textů, které si vybrali sami nebo s pomocí svých vyučujících Aničky, Jolany nebo Pavly.

Je skvělé, že je v těchto mladších kategoriích takový zájem o umělecký přednes. Mohli jsme tak slyšet rozmanité příběhy i básničky, které naši dramaťáčci statečně předávali publiku. Mezi vystupujícími byly i děti, jejichž rodným jazykem sice není čeština, ale i tak ji již dokázaly ovládnout a dokonce používat umělecké prostředky. Porotu tak čekal nelehký úkol, kdy musela vybrat jen některé recitátory do okrskového kola v Aši, které se koná 21.3. v koncertním sále ZUŠ, organizovaného MěDDM Sluníčko Aš.

Všichni se ale umístili na prvním místě, někteří s postupem. Gratulujeme opravdu všem, kdo se do této těžké disciplíny pouští a chce se v ní rozvíjet. Jsme na vás všechny pyšné. Děkujeme LaRitmě a porotkyním Marče Štadlmajerové, Stáně Staškové a Evce Kulhavé za podnětné rady a tipy pro další práci na textech.

za LDO Pavla Bugi Hošková a Anička Pokorná