Dětská scéna 2024 – aneb recitace je stále oblíbená

V okrese i kraji dobré texty všichni maji a skvěle je předávaji (i ti naši… v Chebu i v Aši)

Speciální disciplínou, které se na Ašsku díky Bohu (a pedagogům), opravdu věnují na všech zdejších školách, je umělecký přednes. Nejinak je tomu i v místní ZUŠce, kde se děti, jež rády interpretují zajímavé literární texty, utkaly nejprve ve školním kole, odkud postoupily do v březnu konaného kola městského. Už v tomto kole byla opravdu konkurence a také skutečně erudovaná porota, v níž nechyběla např. divadelní dramaturgyně Marie Nováková. Z naší ZUŠky se městského kola zúčastnil velký počet žáků, což je příjemnou ukázkou toho, že umělecký přednes žije. Moc se tu dařilo, kromě dále postoupivších, také Honzíkovi Popelkovi, Edovi a Hugovi Berkovcovým, Sáře Soprové, Viktorce Čížkové.

Z Aše mohlo do okresního kola soutěže v recitaci nazvaného Dětská scéna 2024 odcestovat 11. dubna jedenáct zuškových žáků literárně dramatického oboru, k nimž patřila Klaudinka Kirchmannová (ta si z okresu odvezla čestné uznání), Márinka Petešová, Ema Jíchová a David Průša (všichni tři odtud postoupili do krajského kola), Linduška Podzemská, Daník Filoniuk, Ema Kulhánková, Filip Solín, Alžběta Wernerová, Elen Vláčilová a Amálie Pokorná (také tyto dvě dívky postoupily do krajského kola). Setkání recitátorů z chebského okresu bylo příjemné, inspirativní a díky porotě, v níž byla např. i Lucie Veličková, která je často i porotkyní na Wolkerově Prostějově, také přínosné a obohacující. Na naše žáky jsme byly opravdu pyšné, všichni svůj text předali publiku s chutí a tak, jak chtěli. Byli prostě skvělí.

Ve středu, 17. 4., se pak uskutečnilo krajské kolo výše zmíněné přehlídky dětských recitátorů, tentokrát v ašské ZUŠce. Zúčastnilo se jej na padesát recitátorů z celého Karlovarského kraje. Název akce „přehlídka“ je opravdu přesný, v tomto případě to byla opravdu přehlídka krásných (a perfektně zvládnutých a podaných) textů, díky nimž měli všichni přítomní z celého dne příjemný zážitek. Na skvělé atmosféře se, kromě zmíněných recitátorů, jejich učitelů, rodičů a pomáhajících pedagogů z ašské ZUŠky, podíleli samozřejmě i porotci – pro 1. a 2. kategorii to byli Jakub Doubrava, Soňa Demjanovičová a Jana Pivrncová, pro 3. a 4. kategorii pak Roman Černík, Martina Pokorná a Anatol Svahilec, který také celý den odstartoval svou slam poetry improvizací, čímž pobavil, skvěle naladil a navnadil soutěžící i jejich doprovod. Aššké recitátorky z místní ZUŠky, Elen Vláčilová, Márinka Petešová, Emička Jíchová a Amálie Pokorná, si své texty doopravdy užily, jejich přednes byl opět parádní, poslední tři jmenované si odnesly také ocenění od poroty.

Jsme moc rády, že můžeme v Aši pořádat krajské kolo uvedené přehlídky. Máme tak další možnost přispět kultuře na tom našem Západě, a to i díky Grantovému systému Města Aše, NIPOS Artama a Měddm Sova Cheb. Už se těšíme na další ročník.

Anna Pokorná a Pavla Hošková, ZUŠ Aš

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *