16. 3. 2023 se uskutečnilo v ZUŠ Sokolově okresní kolo soutěže ve hře na elektronické klávesové nástroje. Z naší ašské základní umělecké školy se tohoto klání zúčastnili tři žáci – Jáchym Kozubek, Jasmína Levková a Angelina Reimchen. Všichni si vedli skvěle, výkony v celé soutěži byly perfektní. Jasmínka a Angelina si odnesli 2. cenu a Jáchym získal cenu první, takže postupuje do krajského kola, které se uskuteční 20. dubna taktéž v sokolovské ZUŠ.

Patrik Lavrinčík, učitel ZUŠ R. Schumanna Aš

 Po úspěšném okresním kole v Mariánských Lázních si naše žesťové uskupení „Bezprecedentní kvartet“ zahrálo také 9. března v Sokolově na krajském kole komorní hry na dechové nástroje.
   Název „Bezprecedentní kvartet“ nám opravdu sedí. Jedné člence našeho kvarteta se překrýval termín krajského kola s důležitou a neodkladnou akcí školy, a tím pádem jsme se dostali do bezprecedentní situace, kdy jsme řešili, zda se vůbec budeme moci zúčastnit. V této situaci nám pomohl Jiří Jakoubek, který za bezprecedentní krátkou dobu, a také s pomocí svého učitele Vojty Kukučky, dokázal úspěšně nastudovat náš soutěžní repertoár.
    Náročné to nebylo jenom pro Jirku, ale i pro celý zbytek ansáblu (trubka – Jakub Strnad, tenor – Martin Jelínek a Martin Balovčík). Museli jsme udělat některé změny a navíc vše dokonale sehrát. Komorní hra by se dala přirovnat k hodinovému ústrojí, stačí malé zaváhání a v jeden moment se vše sesype. To se však „Bezprecedentnímu kvartetu“ nestalo a po bezvadném (možná i bezprecedentním) výkonu si ze Sokolova přivezl perfektní a hlavně bezprecedentní první místo.
    Na závěr bych chtěl klukům blahopřát a poděkovat za výbornou a příkladnou reprezentaci naší školy v kraji.
Milan Jelínek

Ve čtvrtek, 9. 3., se žáci literárně dramatického oboru zúčastnili okrskového kola recitační soutěže Dětská scéna. Všichni se krásně zhostili svých literárních textů, ceníme si jejich práce. Do okresního kola postoupili: Klaudinka Kirchmannová, Marianka Petešová, Emička Jíchová, Amálka Pokorná, Adam Pjenčák a Eda Berkovec. Moc gratulujeme.

Anna Pokorná

Ašská základní umělecká škola využila Karlovarským krajem dotované dopravy. Učitelky literárně dramatického oboru vyrazily 8. 3. 2023 se všemi staršími žáky, jichž bylo téměř čtyřicet, do Západočeského divadla v Chebu na představení Everest. Díky dramaturgyni chebského divadla, Martině Pokorné, se našim dramaťákům dostalo kromě prožitku z představení i náhledu na to, co obnáší divadlo jednoho herce, přiblížení její dramaturgické práce a vkladu aktéra, jenž se na představení podílel nejen herecky, ale i autorsky. Žáci ZUŠ se též mohli seznámit s přípravnými činnostmi divadelních výtvarníků a hudebníků. Představení Everest je autorskou výpravou na nejvyšší horu světa. Jeden herec hraje tři výrazné postavy, které se horolezecky zapsaly do kamenných cest Everestu. Krásný a také poučný zážitek pro všechny zúčastněné.

Anna Pokorná

ZUŠ Mariánské Lázně se stala další uměleckou školou, která získala klavír z nadace Karla Komárka, za přispění sponzorů. Pro tyto dárce, stejně jako pro celou veřejnost uspořádala ZUŠ Mar. Lázně v úterý 7.3. slavnostní benefiční koncert s názvem Splněný sen. Mezi nejlepší žáky a studenty klavírní hry byl do divadla v Mar. Lázních pozván i zástupce naší ZUŠky, Sebastian Cretan ze třídy p. uč. Olgy Fernanadez. V průběhu generální zkoušky si Sebastian nešťastnou náhodou zranil prst a zdálo se, že jeho vystoupení bude muset být zrušeno. Náš klavírista se však ukázal jako velký bojovník a i s ošetřeným zraněním dokázal Musorsgského „Dětský žert“ zahrát tak skvěle, že jeho handicap vůbec nebyl poznat! Gratulujeme k jeho výkonu a výborné reprezentaci ašské ZUŠ.

Ve středu, 22. února, proběhlo v Mariánských Lázních okresní kolo soutěže v Komorní hře na žesťové dechové nástroje, kde měla zastoupení také naše ZUŠ Roberta Schumanna. Komorní sdružení s názvem „Bezprecedentní kvartet“  v obsazení trumpety – Marie Křížková, Jakub Strnad, a tenory – Martin Jelínek, Martin Balovčík, si pod vedením Milana Jelínka našlo trochu toho času o jarních prázdninách na co možná nejvíce dokonalé secvičení soutěžního repertoáru. Úsilí, které tomu naši žáci obětovali, se vyplatilo. Před samotným vystoupení sice panovala v kvartetu nervozita, která však výkon nijak neovlivnila.
A jak vše dopadlo? Skvěle!!! Porota „Bezprecedentní kvartet“ ohodnotila 1. místem a postupem do krajského kola, které by mělo proběhnout 9. března v Sokolově.
Snad vše dopadne dobře a i přes problémy se souběhem termínu soutěže s akcí školy se nám podaří zúčastnit se krajského kola, kde bychom chtěli ukázat, že také v Aši máme výtečné muzikanty.

 

 

Milan Jelínek

 Kdyby se mě někdo někdy zeptal, jestli je možné připravit se za 3 roky k
talentovým zkouškám na konzervatoř ve hře na klavír, určitě bych odpověděla,
že ne. A Matěj Nushart to dokázal!
  Do zdejší „zušky“ se přihlásil, když mu bylo 11 let, chodil do  5. třídy /v
roce 2018/. Dělal obrovské pokroky. Ve školním roce 2019 – 2020 probíhala klavírní soutěž. Protože Matěj
nacvičil repertoár ve své věkové kategorii, do soutěže jsem ho přihlásila.
Ale.v březnu, když mělo probíhat okresní kolo, nastala covidová karanténa  a
soutěž se nedokončila. Výuka probíhala online. V září Matěj opět nastoupil
do školy, ale již v říjnu po několika absencích mi oznámil, že končí, že
ztratil motivaci. Soutěž nebyla, školní koncerty se konaly on-line.. Nepomohlo
přemlouvání a přesvědčování, že je to velká škoda…, zkrátka Matěj
skončil. Dlouho jsem se s tím nemohla smířit, ale rozhodnutí bylo nevratné.
Prodali klavír, zbavili se not… 
   Po roce a půl, to byl v 8.třídě, tedy v pololetí loňského školního roku,
přišel s tím, že by chtěl jít na konzervatoř. Na přípravu jsme měli tedy
necelý rok, protože talentové zkoušky probíhají v lednu. Šibeniční termín! Po delší rozmluvě jsem zjistila, že je rozhodnutý, maminka koupila klavír a
pustili jsme se do práce. Matěj to vzal opravdu vážně a už v dubnu měl
připravený repertoár na konzultaci k panu profesorovi z plzeňské
konzervatoře. Pan profesor nám nabídl další spolupráci a Matěj se pustil
svědomitě do práce. Musel „dohonit“ i hudební nauku, s kterou mu pomohl pan
učitel V. Štěpán. V lednu absolvoval talentové zkoušky na plzeňskou i teplickou konzervatoř.  Obě úspěšně. Vybral si plzeňskou.
   Matěji, ještě jednou velká gratulace a přeji ti, aby se ti studium líbilo a aby se ti splnily všechny plány a sny, které máš.

Věřím, že o tobě ještě uslyšíme!

Miroslava Wolfová

Poslední únorový pátek se konalo v ZUŠ Františkovy Lázně okresní kolo soutěže ve hře na dřevěné dechové nástroje. Naši školu odjel reprezentovat soubor „Duoflauto“, flétnistky Tereza Trkalová a Kateřina Blažková. Nutno dodat, že souborové hře se dívky věnují teprve krátce a tato soutěž byla jejich úplně první!

Po zábavné ranní cestě s veselým panem řidičem nás v pořadatelské ZUŠ očekával krásný sál a i dobré občerstvení, které jsme pak o přestávce všichni rádi využili.

Duoflauto patřilo k nejmladším soutěžícím, a proto nemuselo na svůj výkon dlouho čekat, děvčata hrála hned jako druhá v pořadí. Obě flétnistky si vyzkoušely, že hrát na koncertě pro rodiče a na soutěži není stejný pocit. Je důležité svoji skladbu umět nejen dobře zahrát, ale také se dokázat vypořádat s trémou, která je na soutěžích mnohem větší než při běžném vystoupení.

Všechny ostatní soutěžící jsme si pak vyposlechly, abychom společně nasbíraly inspiraci do další flétnové práce.

Duoflauto podalo statečný výkon, který byl porotou oceněn 2. místem, máme tedy v Aši doslova „stříbrné flétnistky“. Gratulujeme!

 

Ve čtvrtek po prázdninách jsme ve flétnové třídě přivítali vzácnou návštěvu. Bývalá absolventka ašské ZUŠky a nyní studentka plzeňské konzervatoře Lucka Künzelová si našla čas a přišla pozdravit svoji bývalou učitelku K. Cretan a své spolužáky. Lucka velice úspěšně dokončuje své středoškolské studium, nasbírala zkušenosti jak soutěžní, tak i nahrávací, poznala, jak probíhá zahraniční přijímací řízení (vícekolové) a také se již potkává s pedagogickou praxí. V současné době má za sebou přijímací zkoušky na HAMU v Praze, kde by od září ráda studovala. O všechny tyto zážitky se ve svém vyprávění podělila s bývalými spolužáky, s nimiž si nakonec také dokonce zahrála v rámci hodiny komorní hry! Moc děkujeme Lucce za inspirativní návštěvu a držíme jí palce do jejího dalšího – nejen flétnového – života!