16. a 17. září se žáci (E. a E. Kulhánkovy, A. Pokorná, B. Němejcová, M. Jelínek, J. Strnad, M. Balovčík)  pedagogové naší školy (L. Schwalbová, V. Kukučka a A. Kraftová) zúčastnili tří akcí: vítání občánků a pasování nových školáčků v Krásné a vernisáže sochařského sympozia nazvaného Kořeny v ašských Sadech míru. Jejich hudební vystoupení zkrášlila a zpříjemnila uvedená setkání a patří jim za to velký dík.
                            
                                     Anna Pokorná 

 

V pátek, 9. 9., vystoupí v 15 hodin na Poštovním náměstí naše tanečnice/mažoretky společně s hráči na bicí a dechové nástroje v rámci Sportovních her.

 

V sobotu, 10. 9., si můžete v Kopaninách, na zámečku p. Hupky, vychutnat ve 14 hodin vystoupení našeho dudáckého souboru Schumák  

 

a pak Vám v „Saďáku“ od 18 hodin zahraje v rámci Slam poetry kapela IScream

 

                                      Krásné zářijové dny přejí žáci a pedagogové ZUŠ R. Schumanna Aš

Hned 7. září uspořádali žáci a učitelé ZUŠ R. Schumanna Aš interaktivní koncert pro děti z ašských školek a druhých tříd základních škol. Vystoupení bylo krásné, veselé, zábavné. Malí diváci si mohli nejen vyzkoušet, zda poznají známé melodie a hlasy zvířat, které dokázali na nástroje zuškoví hudebníci vyloudit, ale mohli si také na dechové nástroje zahrát a v neposlední řadě si i zazpívat.
Děkujeme jim za návštěvu naší školy, velké poděkování také letí k našim žákům a pedagogům, kteří koncert hned na začátku školního roku přichystali. 
Budete-li chtít stát se hudebníkem, výtvarníkem, tanečníkem či divadelníkem, neváhejte –  8. 9. je v ašské ZUŠce dodatečný zápis. Budeme se na Vás těšit mezi 13.00 až 16.30.
 
                                                           Anna Pokorná a pedagogové ZUŠ R. Schumanna Aš 

V letošním roce se již pošesté konal v Chrudimi významný hudební festival „Zlatá Pecka“, jehož zakladatelkou je světoznámá operní pěvkyně Dagmar Pecková. Festival uvádí řadu koncertů a každý rok má určité tematické zaměření. To letošní patřilo osobnosti W. A. Mozarta.
Jedním z festivalových koncertů je i „Talentissimo“, koncert mladých sólistů – dětí – do 16 let. Dagmar Pecková si tyto začínající umělce osobně vybírá na základě jejich dosavadních úspěchů a dává jim příležitost ukázat své umění právě v rámci tohoto významného festivalu.
Jedním z malých sólistů, kteří v pátek, 26.8., na Talentissimu v Chrudimi vystoupili, byl i klavírista ze ZUŠ Aš, Sebastian Cretan. Byl vybrán na základě svého loňského koncertu v pražském Rudolfinu s karlovarským orchestrem.
Sebastian se představil ve skladbách autorů Mozarta, Smetany a Bartóka, ovšem paní Pecková ocenila jeho hudební všestrannost, a tak dostal prostor i jako pozounista (pozoun studuje v Mar. Lázních). Všechny své skladby přednesl Sebastian brilantně a s nadhledem, takže si právem vysloužil velký aplaus nadšeného festivalového publika.
Velké poděkování patří především paní učitelce Olze Fernandez za přípravu tohoto – ještě prázdninového – koncertu a Sebastianovi za skvělou reprezentaci ašské ZUŠ. Tento festivalový koncert bude mít ještě reprízu: Ve čtvrtek, 8. 9. 2022 v 17 hodin na Nuselské radnici v Praze. Srdečně zveme!
 
Kamila Cretan

ZUŠ R. Schumanna přeje všem svým žákům a jejich rodičům krásné a odpočinkové léto. 

Školní rok 2022/2023 začíná ve čtvrtek, 1. září, a to domluvami na rozvrzích (informace k výše zmíněnému najdete koncem srpna na našich stránkách).

Budeme se na Vás v září těšit. 

 

Anna Pokorná a pedagogové ZUŠ R. Schumanna Aš  

Letos již 24. ročník divadelního festivalu Ašlerky s podtitulkem „Comeback Karla Ašlera a jeho 150 přikázání“ se konal 2.– 4.6. v kulturním centru LaRitma v Aši.

Tentokrát již bez omezení se mohl spustit divadelní maraton dětských, studentských i profesionálních představení pro celou rodinu v obou sálech LaRitmy. Konkrétně bylo k vidění devět představení souborů z ašské ZUŠky, od těch nejmladších dramaťáčků po ty již otrlé, dospělé dramaťáky. Mezi přespolními byli naši kamarádi z Plzně, soubor ze zlínské VOŠ, v němž účinkovala bývalá studentka našeho LDO Bára Lučanová, Bratři v Tricku s Běžkařskou Odysseou, Kejklířské divadlo Vojty Vrtka a slamer Jan Dibitanzl. Vystoupením s názvem „Kombinačky“ vyvrcholil na terase LaRitmy sobotní program – koláží hudebních, recitačních i slamerských čísel těch nejstarších a nejzkušenějších dramaťáků. Studenti ašského gymnázia i ZUŠky se zapojili do divadelních, žonglérských a výtvarných dílen.

Během tří dnů se diváci za podpory Ašlerových náměstkyň snažili dotvořit 150 Ašlerových přikázání za sborové recitace: „Synu i dcero, je tu stopadesátero“, což souznělo s oslavami 150. výročí povýšení Aše na město. Nakonec se dílo podařilo, a tak jsme byli při závěrečném happeningu v Parku historie odměněni – poté, co barokní sochy deklamovaly jednotlivá přikázání (soubor Ašlemenato), zjevil se sám Karel Ašler! Jeho identita sice zůstala nadále neodhalena, ale nechal nám poselství (v podobě čistě bílých podvlékaček, na nichž bylo napsáno: „Z půlky do čtvrtky“), které nás rafinovaně upozorňovaly na to, že Ašlerky příští tok slaví čtvrtstoletí.

Děkujeme všem účinkujícím i divákům – všem, kdo pomohli a přispěli k vytvoření jedinečné a pohodové atmosféry.

Budeme se těšit na jubilejní Ašlerky 1. – 3. června 2023.

Za spolek Karel Ašler Bugi a Trky

celý je to podvod

Ema

gang

hapáč

kombinačky

metoda 2

mlha je spadlý mrak

Superminidramaťáčci - Prasečí horůrek a pohádka o princezně 5

výpadek

Závěr školního roku strávili hudebníci z ašské ZUŠky na cestách. V pátek, 24. 6., vystoupili v kopaninském kostelíku, vytvořili krásnou a radostnou atmosféru a potěšili duše všech přítomných, mezi něž patřil také s Ašskem se loučící katolický kněz,  P. ThMgr. Antonín Wasil.

Sobota, 25. 6.,  patřila Ašskému milíři. Ve vůni čerstvě odkrytého uhlí odehrál své parádní vystoupení dudácký soubor Schumák i se svými věrnými tanečnicemi. 

Poděkování patří všem učitelům, kteří se na těchto vystoupeních podíleli: Milanu Jelínkovi, Lucii Schwalbové, Jarmile Rezkové, Lucii a Patrikovi Lavrinčíkovým, Janu Burlemu, Andree Kraftové. 

 

Anna Pokorná, ředitelka ZUŠ Aš