Ve dnech 23. a 24. března proběhl IV. ročník kytarové soutěže pro žáky ZUŠ „KYTAROVÉ PÓDIUM“, kterou pořádá Konzervatoř v Teplicích. V těchto dnech se sjelo do Teplic rekordní počet soutěžících, kteří se věnují hře na kytaru jako sólovému nástroji. Mladí umělci jsou rozděleni do čtyř kategorií. Za ašskou ZUŠku nás reprezentoval Christoforos Šilov-Mouratidis, který soutěžil ve III.kategorii spolu s dalšími dvaadvaceti soutěžícími. Výkony hráčů byly opět úžasné a odborná porota měla nelehký úkol. Christoforos, který měl v kategorii i starší hráče, se držel statečně a svou hrou si vyhrál 1.místo a získal cenu za interpretaci skladby Rolanda Dyense – Tango en Skaï.

Moc gratulujeme.

Andrea Kraftová

Krajské kolo soutěže MŠMT žáků ZUŠ ve hře na kytaru proběhlo 4.4. 2024 v Základní umělecké škole v Kraslicích. Z naší ašské ZUŠky nás reprezentovali tři postupující žáci z předešlého okresního kola, kteří se postupně sjížděli podle harmonogramu tak, aby si stihli naladit nástroj, rozehrát se a vyzkoušet si zvukovou zkoušku v sále. Jako první a nejmladší kytarista se představil Antonín Paťha, který soutěžil v 0.b. kategorii a svým výkonem si vyhrál krásné 2. místo. Dalším kytaristou byl Christoforos Šilov-Mouratidis hrající ve III. kategorii a Mikuláš Mugrauer hrající v VI. kategorii, kteří za svůj výkon získali 1. místo a postup do celostátního kola, které se koná ve dnech 24. 5. -26. 5. 2024 v ZUŠ F. L. Gassmanna Most. Všem kytaristům moc GRATULUJEME a rodičům děkujeme za spolupráci.

                                                                Andrea Kraftová

V úterý, 26. 3. 2024, se konalo celostátní kolo Karlovarského skřivánka, šlo již o 27. ročník této pěvecké soutěže. Do Karlových Varů se slétli skřivánci opravdu z celé republiky, např. z Brna, Mikulova, Pardubic a samozřejmě také z Prahy. Zpěváčků bylo dohromady třicet šest, šlo tedy opravdu o velkou konkurenci, v níž chtěli obstát i naši borci, David Průša a Jana Skala. Ašští žáci ZUŠ se spolusoutěžících nezalekli a předvedli krásný a procítěný výkon. I jejich neverbální komunikace s publikem a porotou byla skvělá, maminky ostatních zpěvaček svým dětem říkaly: „Vidíš, jak se na diváky hezky smějí?“ Při vyhlašování výsledku byla cítit velká nervozita, ale naši hoši zabodovali. David Průša získal čestné uznání a Jan Skala skončil na třetí příčce.

Moc oběma chlapcům děkuji za reprezentaci naší školy, města a vlastně i Karlovarského kraje, a přeji jim další pěvecké úspěchy. Velké poděkování patří i paní učitelce, která hochy doprovázela na klavír, Petře Volfové.

Lucie Schwalbová, ZUŠ Aš

Dostat se do finále několikakolové soutěže je vždy velkým úspěchem, ať jde o jakýkoli obor. V tom hudebním bude mít naše ZUŠ letos finálové zastoupení v oboru klavír.

Sebastian Cretan z ašské ZUŠky (p.uč. Olga Fernandez) po svém vítězství v okresním kole nezaváhal ani v kole krajském. To se konalo v pátek 15.3. v ZUŠ Sokolov a utkali se zde klavíristé z Karlovarského kraje. Po ranním příjezdu a rozehrání ve třídě následovala kratičká akustická zkouška v sále a pak už nastupovali soutěžící dle (dosti zaplněného) harmonogramu. Úroveň tohoto klání byla pochopitelně vyšší, než na okresní rovině, takže pětičlenná porota, složená především z profesorek konzervatoří, měla rozhodně obtížnou úlohu při výběru těch nejlepších.

Sebastian nastupoval jako první ze své kategorie, mírnou nervozitu na sobě nedal znát a svým výkonem nasadil soupeřům vysokou laťku. Pak následovalo netrpělivé očekávání dvojího vyhlášení. Porota totiž po první části soutěže vyhlásila „jen“ umístění soutěžících, ale na to, kdo si k 1. místu vybojoval i právo reprezentovat Karlovarský kraj, se muselo čekat do úplného ukončení soutěže. Po skončení druhé části soutěže (kategorie středoškoláků a klavírních duet) následovala krátká přestávka – kdy nervy všech držitelů 1. míst již brnkaly jako strunky – a pak teprve porota odtajnila kompletní výsledky. Mezi devět postupujících se nominoval svým krásným výkonem i Sebastian! Představí se tedy v Ústředním kole – na celostátním finále v Praze, poslední dubnový víkend. Gratulujeme k postupu mezi českou klavírní špičku a držíme palce do finále!

Ve dnech 8.- 10. března proběhl již XV. ROČNÍK soutěže ve hře na klasickou kytaru „PRAGuitarra clásica“. Tato soutěž se již tradičně může pochlubit vysokou úrovní hráčů, přátelskou atmosférou a výbornou organizací.

Během těchto tří dnů jsme měli možnost poslechnout si v koncertním sále Gymnázia a Hudební školy hl. města Prahy výkony kolem sedmdesáti mladých kytaristů.

Náš kytarista Christoforos Šilov-Mouratidis soutěžil ve II.kategorii spolu s dalšími osmnácti mladými umělci. Úroveň hráčů (nejen této kategorie) byla fantastická. Christoforos si z této prestižní soutěže odváží nejen krásou 2.cenu, ale spoustu hudebních zážitků a poznatků.

Moc gratulujeme!!!

Dne 6. března 2024 se v ZUŠ Cheb konalo okresní kolo soutěže žáků základních uměleckých škol ve hře na kytaru.

Z naší ašské ZUŠky nás reprezentovali čtyři kytaristé. Nejmladším byl Antonín Paťha, který soutěžil v 0. b kategorii a svým hudebním výkonem získal 1. cenu s postupem do krajského kola.

Dalším soutěžícím byl Christoforos Šilov-Mouratidis, který soutěžil ve III. kategorii. Jeho výkon byl ohromující. Získal 1. cenu s postupem do krajského kola a stal se absolutním vítězem soutěže.

Ze starších žáků nás dále reprezentovali v VI. kategorii Mikuláš Mugrauer a Leonidas Šilov-Mouratidis. Oba kytaristé podali vynikající výkony a poprali se s náročností repertoáru jak pamětně, tak technicky. Mikuláš získal 1. cenu s postupem do krajského kola. Leonidas získal krásou 2. cenu. 

Všem kytaristům gratulujeme a držíme palce v dalším kole, které je čeká 4.dubna v Kraslicích.

Andrea Kraftová

První březnový pátek probíhalo v ZUŠ Járy Cimrmana ve Františkových Lázních okresní kolo soutěže ve hře na smyčcové nástroje, které se zúčastnil i žák ZUŠ Roberta Schumanna v Aši, Martin Jelínek.
    Martin na kontrabas zahrál tři skladbičky. První byla árie z opery ,,Kouzelné flétny“ od Wolfganga Amadea Mozarta, jako druhou Martin provedl skladbu ,,Pro Filipa“, kterou jsem kdysi zkomponoval pro mého žáka Filipa Kříže, a celý soutěžní program zakončil ,,Bassa Novou“ od Tonyho Osborna. I přes drobnou nervozitu se nám soutěžní repertoár, který se musel hrát zpaměti, povedl a my jsme si konečně mohli po celém soutěžním dopoledni oddechnout.
   Občerstveni chlebíčkem a větrníkem jsme si šli už jen vyslechnout konečný verdikt odborné poroty a bylo to první místo s postupem do krajského kola. Martinovi gratuluji a přeji hodně radosti z dalšího muzicírování.
Milan Jelínek

V úterý, 26. 2. 2024, se v Karlových Varech uskutečnilo krajské kolo soutěže Karlovarský skřivánek, šlo už o její 27. ročník. Za ašškou ZUŠ se jí zúčastnili Jan Skala a David Průša. Vyjeli jsme ráno za mlhavého počasí, ale v Karlových Varech nás přivítalo krásné a teplé počasí, což chlapce evidentně nabilo energií. Bylo to pro oba druhé setkání s pěveckou soutěží, jeli hlavně sbírat zkušenosti, zkoušet poprat se s trémou na pódiu a podívat se, co zpívají děti z jiných měst. Během svých soutěžních vystoupení neudělali ani jeden z nich žádnou chybu, dokázali na rtech poroty vykouzlit úsměv, a to mě, jako jejich učitelku, zahřálo u srdce. Přesto bylo pro nás všechny vyhlášení výsledků neuvěřitelným překvapením, oba hoši získali první místo, to se nám nikdy předtím nepodařilo. David Průša i Jan Skala tímto postoupili do celostátního kola. Přeji jim hlavně zdravý hlas a žádnou trému.

Lucie Schwalbová