Ředitelka Základní umělecké školy R. Schumanna Aš vyhlašuje zápis pro školní rok 2022/2023, a to na dny 6. a 8. června 2022, vždy od 14 do 17 hodin (jedná se o pondělí a středu).

Zápis se uskuteční do výtvarného, tanečního, hudebního a literárně-dramatického oboru.

Proběhne zjištění studijních předpokladů a talentové zkoušky.

Zájemci o studium hudebního oboru si připraví zpěv lidové písničky,

zájemci o studium literárně-dramatického oboru přednes básničky.

Podmínkou u zápisu žáka, který není občanem EU, je nutnost doložení dokladu o trvalém pobytu, který předloží v den zápisu do ZUŠ.

K zápisu je nutné se dostavit se zapisovaným dítětem osobně. Zákonní zástupci již nyní mohou vyplnit elektronickou přihlášku (nalézt ji lze na stránkách školy v černé postranní liště: www.zusas.cz), tu je v době zápisu nutné ve škole podepsat. Přihlášku je možné vyplnit i přímo v ZUŠ během zápisu.

(Do studijního zaměření, které již dítě studuje, se znovu přihlašovat nemusí.)

PRO HUDEBNÍ OBOR:

Prosíme, počítejte s tím, že žák v prvních ročnících i v přípravném studiu dochází vždy minimálně na dvě hodiny týdně /individuální výuka: hra na nástroj nebo sólový zpěv + kolektivní výuka: HUDEBNÍ NAUKA. V dalších letech přibude ještě hodina komorní nebo souborové hry.

Zájemci o hru na klavír musí mít doma klasický (akustický) klavír, případně klavír elektrický (digitální).

Uchazeči o hru na keyboard musí mít možnost doma cvičit na keyboard.

Žákům, kteří se chtějí učit hře na jiný nástroj, můžeme některé z nich alespoň pro začátek zapůjčit.

V případě, že bude více uchazečů než volných míst, přistoupíme k výběru žáků dle následujících kritérií:

1) věk dítěte – přednost mají děti v tomto pořadí:

a) žáci prvních tříd ZŠ /nástup v r. 2022/2023

b) žáci druhých tříd ZŠ

c) předškoláci

d) děti pětileté

e) žáci od 3. tříd ZŠ

2)V případě, že by bylo třeba dále vybírat z určené skupiny, kterou spojuje společné kritérium, bude se losovat. Děti, které se díky velkému zájmu uchazečů nepodaří do výuky zařadit, zůstanou, po souhlasu zákonných zástupců, na interním čekacím seznamu, v zabezpečeném školním systému. Uvolní-li se během školního roku místo, budou zákonní zástupci výše uvedených uchazečů ihned informováni.

Více informací o studiu na naší škole i o akcích, které pořádáme, najdete na stránkách: www.zusas.cz.

Dotazy: Mgr. MgA. Anna Pokorná, Mgr. O. Fernandez, MgA. Pavla Hošková                 Těšíme se na Vás

Nevíte, co s volnou sobotou? U nás v ašské Zušce víme… třeba vydat se do vzdáleného Turnova na celostátní kolo soutěže ZUŠ v sólovém zpěvu. Tak tedy – v brzkých ranních hodinách jsme se vydali na 300 kilometrovou cestu. Po čtyřech hodinách jízdy nás přivítal rozkvetlý Turnov, odevšad se rozléhal hlahol zhruba 250 zpěváků ze všech kategorií. Náš Matěj Pokorný se vůbec nezalekl a ve své 9. kategorii získal krásné Čestné uznání, tedy úžasnou bramborovou medaili. Poděkování patří jeho učitelce, Lucii Schwalbové a také paní korepetitorce, Jaroslavě Rekové.

O víkendu (23.-24.4.) se ašský divadelní soubor Babodrama, jehož nedílnou součástí je i kapela IScream a který si k sobě pro tuto příležitost ukradl Vaška Ponikelského, zúčastnil postupové přehlídky přehlídky experimentujícího a studentského divadla pro kraje Plzeňský a Karlovarský s výběrem na národní festivaly Šrámkův Písek a Mladá scéna (Ústí nad Orlicí). Divadelní klání, které je charakteristické svou nesoutěžní, přátelskou, vstřícnou atmosférou, se odehrálo ve zrekonstruované části plzeňského nádraží Jižní předměstí – Moving Station.

Anna Perglerová, Bára Němejcová, Viktorie Ivančovová a Václav Ponikelský, společně s hudebníky Martinem Kulhavým, Jakubem Koubou a Filipem Křížkem, odehráli představení Entschuldigung, jež vychází z divadelní hry Barbory Vlnasové Vaculové s názvem Zazděná. Tento divadelní kus je nahlédnutím na tři zásadní momenty v česko-německé historii, které se odrážejí v osudech tří dobrovolných hasiček (a jejich rodin) likvidujících požár na bývalém německém hřbitově. Pracovitost, chuť, soustředění, zanoření se do tématu, parádní energie, se kterou se všichni zmínění do tvorby představení a také do jeho odehrání vrhli, přinesla krásnou reakci publika a také to, že porota ve složení Alena Zemančíková, Jakub Doubrava a Vojtěch Bárta (profesionální divadelníci – dramaturgové, režiséři a herci) soubor Babodrama doporučil k postupu v oblasti experimentujícího i studentského divadla. Z toho měli mladí ašští divadelníci (i s A. Pokornou) obrovskou radost, moc jim to přejeme a gratulujeme. Je perfektní, že máme v Aši tolik studentů a žáků, které baví divadlo a kteří jeho prostřednictvím získávají rozhled, dovednosti a zkušenosti, které obohacují nejenom je, ale i jejich okolí.

Anna Pokorná, ZUŠ Aš

Cena hejtmana Karlovarského kraje za vynikající a záslužnou práci v oblasti školství připutovala do rukou Jarmily Rezkové ze ZUŠ R. Schumanna Aš

 

U příležitosti Dne učitelů ocenil hejtman Karlovarského kraje, Petr Kulhánek, dvacet pedagogických pracovníků z celého regionu. Mezi těmito zasloužilými pedagogy nechyběla ani dlouholetá učitelka a také ředitelka ašské ZUŠ R. Schumanna, Jarmila Rezková. Ta z rukou hejtmana 7. dubna převzala pamětní list, květinu a další ceny v muzejních prostorách sokolovského zámku. P. Kulhánek oceněným poděkoval za jejich přístup k výchově a vzdělávání svých žáků a také jim popřál, aby je tato práce i nadále bavila a přinášela radost. 

Jarmila Rezková v letošním roce oslaví 40 let svého působení v ašské základní umělecké škole. V době, kdy byla ředitelkou této školy, se zde naplno rozvinula výuka všech čtyř uměleckých oborů a také přeshraniční spolupráce s německými uměleckými školami. Podařilo se jí významně povýšit mezinárodní soutěž v klasickém tanci „Ašský střevíček“. Mnoho žáků paní Rezkové uspělo v pěveckých soutěžích, ale i v přijímacích zkouškách na hudební konzervatoře. Její žák Ladislav Elgr zpívá na evropských a světových pódiích. Jarmile velmi gratulujeme k tomuto ocenění, vážíme si toho, že ji v naší škole máme.

                                                                                                                                                                                                               Anna Pokorná a učitelé ZUŠ Aš       

V pátek, 8.4. 2022, se v kině Alfa v Sokolově odehrálo krajské kolo soutěže ZUŠ v sólové a souborové hře na bicí nástroje. Soutěž opět provázela přátelská atmosféra a co se týče organizace – byla skvělá. V okresním kole úspěšně do kraje postoupil žák ašské ZUŠ, Jakub Kouba, jeho výkon byl opět excelentní. Dosáhl zlaté medaile a já mu, jako jeho pedagog, moc gratuluji a přeji mu další takové úspěchy a ať mu vydrží píle a disciplína, které má. Jedna věc je mít dar hrát, ale bez cvičení to prostě nejde…

Patrik Lavrinčík

Studentka 1. ročníku II. stupně (výtvarná tvorba ZUŠ R.Schumanna Aš – p. uč. MgA. Věra Rozálie Němejcová)

Uprchla z Ukrajiny do Aše spolu se svou matkou a sestrou z města Snjatyn. Ve své zemi studuje na profesionální umělecké škole ve městě Ivano-Frankovsk obor Design interiéru.

Ve své výtvarné tvorbě se zaměřuje hlavně na studijní kresbu portrétu a postavy. Dokáže dokonale vystihnout charakter a výraz obličeje, z jejích kreseb vyzařuje utrpení, bolest a pocity zobrazených modelů.

Věra Rozálie Němejcová

Začátek dubna ve znamení dobré poezie a prózy – tak by se stručně dal nazvat 7. duben, kdy v ašské základní umělecké škole proběhlo krajské kolo přehlídky dětské recitace (tentokrát, oproti loňskému on-line ročníku, naživo). Útroby uvedené školy v tento den hned ráno pozřely soutěžící z chebského, ostrovského a sokolovského okresního klání, celkem se dostavilo téměř padesát recitátorů se svými rodičovskými či pedagogickými doprovody.

Soutěž probíhala ve dvou sálech zároveň – 1. a 2. kategorie recitovala v sále LaRitmy, 3. a 4. kategorie v koncertním sále ZUŠky. Vystoupení soutěžících posuzovaly dvě poroty, mladší přednašeče bedlivě a s porozuměním věci sledovala a poslouchala porota ve složení: Roman Černík, Martina Štadlmajerová a Jitka Doubravová, starším recitátorům pak naslouchali Martina Pokorná, František Kaska a Václav Šindelář (neboli Anatol Svahilec), který také před začátkem soutěže vystoupil s improvizovaným slam poetry – básní o tasemnici, amnézii a veselu, jíž pobavil a uvolnil všechny přítomné.

Den proběhl v příjemné atmosféře, všechna vystoupení recitátorů byla skvělá. Porota přesto musela vybrat v každé kategorii dva, na něž v ten den trochu více zasvítilo slunce, tito soutěžící postoupili do celostátního kola přehlídky recitátorů nazvané Dětská scéna. Kromě nich však byli oceněni i další, a to vždy za nějaký speciální, osobitý přínos, zpracování textu.

Z ašských zuškových recitátorů se soutěže zúčastnili Adélka Oravcová, Mariana Petešová (cena za krásný důraz a ctění verše), Amálie Pokorná, Ema Kulhánková (cena za výběr a souznění s textem), Adam Pjenčák (hlavní cena s postupem do národního kola přehlídky recitátorů Dětská scéna). Všem soutěžícím děkujeme za skvělou reprezentaci školy a Adamovi moc přejeme, aby se mu v národním kole dařilo.

Všechny výsledky jsou k nahlédnutí zde:

1.kategorie:

Hlavní cena – Zuzana Čalounová (ZŠ Chodov) a Ela Navrátilová (ZUŠ Cheb)

Další ocenění – Mariana Petešová (ZUŠ Aš), Jakub Rohan (ZŠ a MŠ Okružní Aš), Ella Buiová (ZŠ Chodov)

2. kategorie

Hlavní cena – Kateřina Staňková a Adélka Hájková (ZUŠ Ostrov)

Další ocenění – Ema Kulhánková (ZUŠ Aš), Natálie Szabó (ZUŠ Ostrov)

3. kategorie

Hlavní cena – Adam Pjenčák (ZUŠ Aš) a František Brozman (ZUŠ K. Vary)

Další ocenění – Marie Francisková (Gymnázium Sokolov), K. Daněk (ZUŠ K. Vary)

4. kategorie

Hlavní cena – Dominika Boková (ZŠ a ZUŠ Žlutice), Sofiya Yarovaya (ZUŠ Ostrov)

Další ocenění – Amálie Velková a Norbert Nídl (ZUŠ Cheb), Klára Voborníková a Petr Čarný (Gymnázium Sokolov), D. Jurčík (ZUŠ Ostrov)

Děkujeme Městu Aš, z jehož grantového systému bylo toto klání částečně financováno.

Anna Pokorná