V pondělí, 4. března, proběhla v ašském muzeu slavnostní prezentace projektu Příběhy našich sousedů spadající pod Paměť národa, Post Bellum. Uvedeného projektu se zúčastnil i divadelní soubor Dramafie ze Základní umělecké školy R. Schumanna Aš, který se ve dvou týmech pokusil zachytit prostřednictvím krátkého filmu životní příběh dvou místních pamětníků. Těmi byli MUDr. Jaroslava Poláková a Ladislav Žák. Oba zuškové týmy od podzimu poctivě na filmech, vytváření životopisů a shromažďování dobových fotografií pracovaly a výsledek jejich práce byl skvělý. Moc děkujeme oběma pamětníkům, a to za jejich vstřícnost, milý přístup a za to, že nás nechali na jejich životy nahlédnout.

Letošní slavnostní ukončení tohoto projektu skvěle doplnil svým vystoupením dudácký soubor Schumák a žesťový soubor, oba také z ašské Zušky. Budete-li se chtít podívat na výsledky půlročního snažení členů divadelního souboru Dramafie, můžete tak učinit prostřednictvím těchto odkazů: https://www.pribehynasichsousedu.cz/?s=Jaroslava+Pol%C3%A1kov%C3%A1 https://www.pribehynasichsousedu.cz/chebsko/chebsko-2023-2024/zak-ladislav/

Anna Pokorná

V úterý, 26. 2. 2024, se v Karlových Varech uskutečnilo krajské kolo soutěže Karlovarský skřivánek, šlo už o její 27. ročník. Za ašškou ZUŠ se jí zúčastnili Jan Skala a David Průša. Vyjeli jsme ráno za mlhavého počasí, ale v Karlových Varech nás přivítalo krásné a teplé počasí, což chlapce evidentně nabilo energií. Bylo to pro oba druhé setkání s pěveckou soutěží, jeli hlavně sbírat zkušenosti, zkoušet poprat se s trémou na pódiu a podívat se, co zpívají děti z jiných měst. Během svých soutěžních vystoupení neudělali ani jeden z nich žádnou chybu, dokázali na rtech poroty vykouzlit úsměv, a to mě, jako jejich učitelku, zahřálo u srdce. Přesto bylo pro nás všechny vyhlášení výsledků neuvěřitelným překvapením, oba hoši získali první místo, to se nám nikdy předtím nepodařilo. David Průša i Jan Skala tímto postoupili do celostátního kola. Přeji jim hlavně zdravý hlas a žádnou trému.

Lucie Schwalbová

I  místní základní umělecká škola R. Schumanna využívá možností zúčastnit se krajem dotovaných kulturních akcí. Před Vánocemi byli všichni nejmladší dramaťáčci v Západočeském divadle Cheb, měli možnost prohlédnout si i zákulisí, povozit se na divadelní točně, podívat se do orchestřiště, v maskérně dokonce ochutnat divadelní krev:) a zažít i krátký úsek herecké zkoušky. 19. února proběhl v sále naší školy výchovný program Bedřichovy notičky, akce zaměřená na hudební základy produkovaná Karlovarským symfonickým orchestrem, uváděná V. Braunreiterem. Tu si užili nejmladší žáci hudebního oboru, společně s dětmi ze školy Neonová a  mateřských školek Okružní a Mokřiny. Bedřichovy notičky děti nejen pobavily, ale i edukovaly, což je nejlepší kombinace. 
 
Anna Pokorná 

V pátek 9.2., těsně před jarními prázdninami, se v ZUŠ Cheb konalo okresní kolo soutěže ve hře na klavír. Tuto soutěž vyhlašuje MŠMT a soutěžní nástroje se pravidelně střídají – není tedy možná každoroční účast stejného nástroje.

Několik ašských klavíristů vyrazilo onen pátek ráno reprezentovat naši ZUŠku. Byli to Kateřina Tichá a Daniil Filoniuk ze třídy p.uč. N. Temerové a Sebastian Cretan ze třídy p.uč. O. Fernandez. Celkově se tohoto okresního kola zúčastnilo 25 mladých klavíristů z téměř všech ZUŠek chebského okresu.

Chebská umělecká škola přivítala všechny účastníky výbornou organizací (jako tradičně) a skvělým občerstvením, a pak už mohlo soutěžní klání vypuknout naplno. Tříčlenná porota (v čele s prof. Tölgovou z teplické konzervatoře) neměla vůbec jednoduchou práci, protože všichni účastníci se snažili co nejlépe předvést svůj soutěžní repertoár.

Soutěžní maraton trval až do odpoledních hodin, kdy došlo na ten nejočekávanější okamžik: vyhlášení výsledků. Paní předsedkyně velmi pochválila všechny soutěžící, poděkovala také jejich pedagogům a rodičům a pustila se do rozdávání pomyslných „medailí“. Kateřina Tichá a Daniil Filoniuk získali shodně třetí cenu (obdrželi diplom a drobné dárky). Další ašský účastník, Sebastian Cretan, přestože byl těsně po nemoci (a v kategorii měl soupeře ze stipendijního programu MenArt), zabojoval ve velkém stylu a získal pro ašskou ZUŠku nejen 1. místo a postup do okresního kola, ale také zvláštní cenu za provedení skladby A. Chačaturjana „Toccata“ a protože získal od poroty i nejvyšší počet bodů, byl oceněn titulem absolutního vítěze okresního kola.

Cenu pro pedagoga „za vynikající přípravu žáků“ získala mj. i p.uč. Petra Volfová, která je také vyučující naší ZUŠky.

Všem oceněným moc gratulujeme a Sebastianovi přejeme hodně štěstí v krajském kole.

Již od roku 2012 se v ašské ZUŠce vždy na podzim všechny umělecké obory semknou a vytvoří program na zadané téma. Z nich jmenujme např. Filmová hudba, Umění a láska, Rok české hudby, Baroko, 100 let vzniku Československa, Umění – zrcadlo doby, Příroda a my a další. Původně koncert pro 5. třídy základních škol se „zvrtnul“ /v pozitivním slova smyslu/ v akci, která na podzim rozhýbe celou školu a osloví stovky diváků. Koncerty se vždy konaly v bývalém AKS, ten se ale tento rok začal rekonstruovat.

Pedagogický sbor to vzal jako výzvu, s tím, že tentokrát využije prostory naší školy a LaRitmy. Téma bylo zvoleno na srpnové poradě, staly se jím „čtyři živly“, jelikož se původně uvažovalo o čtyřech místech, po kterých bude publikum putovat. Nakonec se zvolila jen ona zmíněná dvě místa, téma ale zůstalo. Chtěli jsme dosáhnout toho, aby výsledek snažení žáků pod vedením jejich učitelů viděl přibližně stejný počet diváků jako v uplynulých letech. Přitom kapacita dolního sálu LaRitmy je jen 120 lidí. Vznikl tak formát, kdy ve dvou sálech probíhá program ve stejnou dobu. Diváci se pak vystřídají a dokoukají druhou část programu. To vyžadovalo vhodný výběr repertoáru a přesnou minutáž, aby programy v obou sálech byly stejně dlouhé. Také bylo jasné, že se produkce bude muset vícekrát zopakovat.

Dopředu se vědělo, že dolní sál bude více určen souborům, sál ZUŠky pak směřoval ke komornější dramaturgii, i díky zde stojícímu klavírnímu křídlu. Taneční obor se flexibilně dokázal poprat s oběma prostory.

Koncertům předcházely generální zkoušky, ve kterých se řešily především organizační a technické záležitosti. Také byl nutný předprodej lístků, kvůli zmíněné omezené kapacitě sálů.

Jako první viděli Koncert Čtyři živly“ v úterý, 13. 11. 2023, žáci všech pátých tříd z Aše a Hranic, sekundy ašského gymnázia, jedné sedmé třídy a žáci ze Základní a střední školy Aš. Horní sál patřil ohni a vodě, dolní vzduchu a zemi. Moderátoři z řad žáků LDO provázeli diváky programem jako únikovou hrou, mezi jednotlivými vystoupeními tak publikum dostávalo otázky týkající se daných živlů. Po absolvování programu obou sálů třídy získaly „certifikát znalců živlů“.

Pro širokou veřejnost se hrálo ještě odpoledne dvakrát. Vše klaplo, programy téméř stejně končily a diváci se mohli střídat – z horního sálů se přemisťovali po únikovém schodišti LaRitmy, což mohl být pro některé taky silný zážitek. Další týden ve čtvrtek se opět hrálo dvakrát, bylo vidět, že účinkující už jsou bez větší trémy, ale pořád do svých výkonů dávají vše. Ohlasy návštěvníků to jen potvrzovaly. Celkem celoškolní projekt zhlédlo téměř 700 diváků.

Chceme poděkovat žákům, pedagogům a zaměstnancům školy, kteří se s touto výzvou skvěle poprali, dále Davidu Žibrickému a Luboši Kolářovi za parádní zvučení, LaRitmě za spolupráci a Městu Aš za finanční podporu z grantového systému.

Fotogalerie a záznam koncertu v záložce Projekty/ Čtyři živly