Ve čtvrtek, 9. 3., se žáci literárně dramatického oboru zúčastnili okrskového kola recitační soutěže Dětská scéna. Všichni se krásně zhostili svých literárních textů, ceníme si jejich práce. Do okresního kola postoupili: Klaudinka Kirchmannová, Marianka Petešová, Emička Jíchová, Amálka Pokorná, Adam Pjenčák a Eda Berkovec. Moc gratulujeme.

Anna Pokorná

Ašská základní umělecká škola využila Karlovarským krajem dotované dopravy. Učitelky literárně dramatického oboru vyrazily 8. 3. 2023 se všemi staršími žáky, jichž bylo téměř čtyřicet, do Západočeského divadla v Chebu na představení Everest. Díky dramaturgyni chebského divadla, Martině Pokorné, se našim dramaťákům dostalo kromě prožitku z představení i náhledu na to, co obnáší divadlo jednoho herce, přiblížení její dramaturgické práce a vkladu aktéra, jenž se na představení podílel nejen herecky, ale i autorsky. Žáci ZUŠ se též mohli seznámit s přípravnými činnostmi divadelních výtvarníků a hudebníků. Představení Everest je autorskou výpravou na nejvyšší horu světa. Jeden herec hraje tři výrazné postavy, které se horolezecky zapsaly do kamenných cest Everestu. Krásný a také poučný zážitek pro všechny zúčastněné.

Anna Pokorná

ZUŠ Mariánské Lázně se stala další uměleckou školou, která získala klavír z nadace Karla Komárka, za přispění sponzorů. Pro tyto dárce, stejně jako pro celou veřejnost uspořádala ZUŠ Mar. Lázně v úterý 7.3. slavnostní benefiční koncert s názvem Splněný sen. Mezi nejlepší žáky a studenty klavírní hry byl do divadla v Mar. Lázních pozván i zástupce naší ZUŠky, Sebastian Cretan ze třídy p. uč. Olgy Fernanadez. V průběhu generální zkoušky si Sebastian nešťastnou náhodou zranil prst a zdálo se, že jeho vystoupení bude muset být zrušeno. Náš klavírista se však ukázal jako velký bojovník a i s ošetřeným zraněním dokázal Musorsgského „Dětský žert“ zahrát tak skvěle, že jeho handicap vůbec nebyl poznat! Gratulujeme k jeho výkonu a výborné reprezentaci ašské ZUŠ.