Ve středu, 22. února, proběhlo v Mariánských Lázních okresní kolo soutěže v Komorní hře na žesťové dechové nástroje, kde měla zastoupení také naše ZUŠ Roberta Schumanna. Komorní sdružení s názvem „Bezprecedentní kvartet“  v obsazení trumpety – Marie Křížková, Jakub Strnad, a tenory – Martin Jelínek, Martin Balovčík, si pod vedením Milana Jelínka našlo trochu toho času o jarních prázdninách na co možná nejvíce dokonalé secvičení soutěžního repertoáru. Úsilí, které tomu naši žáci obětovali, se vyplatilo. Před samotným vystoupení sice panovala v kvartetu nervozita, která však výkon nijak neovlivnila.
A jak vše dopadlo? Skvěle!!! Porota „Bezprecedentní kvartet“ ohodnotila 1. místem a postupem do krajského kola, které by mělo proběhnout 9. března v Sokolově.
Snad vše dopadne dobře a i přes problémy se souběhem termínu soutěže s akcí školy se nám podaří zúčastnit se krajského kola, kde bychom chtěli ukázat, že také v Aši máme výtečné muzikanty.

 

 

Milan Jelínek

 Kdyby se mě někdo někdy zeptal, jestli je možné připravit se za 3 roky k
talentovým zkouškám na konzervatoř ve hře na klavír, určitě bych odpověděla,
že ne. A Matěj Nushart to dokázal!
  Do zdejší „zušky“ se přihlásil, když mu bylo 11 let, chodil do  5. třídy /v
roce 2018/. Dělal obrovské pokroky. Ve školním roce 2019 – 2020 probíhala klavírní soutěž. Protože Matěj
nacvičil repertoár ve své věkové kategorii, do soutěže jsem ho přihlásila.
Ale.v březnu, když mělo probíhat okresní kolo, nastala covidová karanténa  a
soutěž se nedokončila. Výuka probíhala online. V září Matěj opět nastoupil
do školy, ale již v říjnu po několika absencích mi oznámil, že končí, že
ztratil motivaci. Soutěž nebyla, školní koncerty se konaly on-line.. Nepomohlo
přemlouvání a přesvědčování, že je to velká škoda…, zkrátka Matěj
skončil. Dlouho jsem se s tím nemohla smířit, ale rozhodnutí bylo nevratné.
Prodali klavír, zbavili se not… 
   Po roce a půl, to byl v 8.třídě, tedy v pololetí loňského školního roku,
přišel s tím, že by chtěl jít na konzervatoř. Na přípravu jsme měli tedy
necelý rok, protože talentové zkoušky probíhají v lednu. Šibeniční termín! Po delší rozmluvě jsem zjistila, že je rozhodnutý, maminka koupila klavír a
pustili jsme se do práce. Matěj to vzal opravdu vážně a už v dubnu měl
připravený repertoár na konzultaci k panu profesorovi z plzeňské
konzervatoře. Pan profesor nám nabídl další spolupráci a Matěj se pustil
svědomitě do práce. Musel „dohonit“ i hudební nauku, s kterou mu pomohl pan
učitel V. Štěpán. V lednu absolvoval talentové zkoušky na plzeňskou i teplickou konzervatoř.  Obě úspěšně. Vybral si plzeňskou.
   Matěji, ještě jednou velká gratulace a přeji ti, aby se ti studium líbilo a aby se ti splnily všechny plány a sny, které máš.

Věřím, že o tobě ještě uslyšíme!

Miroslava Wolfová

Poslední únorový pátek se konalo v ZUŠ Františkovy Lázně okresní kolo soutěže ve hře na dřevěné dechové nástroje. Naši školu odjel reprezentovat soubor „Duoflauto“, flétnistky Tereza Trkalová a Kateřina Blažková. Nutno dodat, že souborové hře se dívky věnují teprve krátce a tato soutěž byla jejich úplně první!

Po zábavné ranní cestě s veselým panem řidičem nás v pořadatelské ZUŠ očekával krásný sál a i dobré občerstvení, které jsme pak o přestávce všichni rádi využili.

Duoflauto patřilo k nejmladším soutěžícím, a proto nemuselo na svůj výkon dlouho čekat, děvčata hrála hned jako druhá v pořadí. Obě flétnistky si vyzkoušely, že hrát na koncertě pro rodiče a na soutěži není stejný pocit. Je důležité svoji skladbu umět nejen dobře zahrát, ale také se dokázat vypořádat s trémou, která je na soutěžích mnohem větší než při běžném vystoupení.

Všechny ostatní soutěžící jsme si pak vyposlechly, abychom společně nasbíraly inspiraci do další flétnové práce.

Duoflauto podalo statečný výkon, který byl porotou oceněn 2. místem, máme tedy v Aši doslova „stříbrné flétnistky“. Gratulujeme!

 

Ve čtvrtek po prázdninách jsme ve flétnové třídě přivítali vzácnou návštěvu. Bývalá absolventka ašské ZUŠky a nyní studentka plzeňské konzervatoře Lucka Künzelová si našla čas a přišla pozdravit svoji bývalou učitelku K. Cretan a své spolužáky. Lucka velice úspěšně dokončuje své středoškolské studium, nasbírala zkušenosti jak soutěžní, tak i nahrávací, poznala, jak probíhá zahraniční přijímací řízení (vícekolové) a také se již potkává s pedagogickou praxí. V současné době má za sebou přijímací zkoušky na HAMU v Praze, kde by od září ráda studovala. O všechny tyto zážitky se ve svém vyprávění podělila s bývalými spolužáky, s nimiž si nakonec také dokonce zahrála v rámci hodiny komorní hry! Moc děkujeme Lucce za inspirativní návštěvu a držíme jí palce do jejího dalšího – nejen flétnového – života!