Město Aš vyhlásilo anketu Osobnost města Aše.

Naše škola nominovala osobnost v oblasti školství – paní zástupkyni Olgu Fernandez.

a také skupinu žáků, která byla velmi úspěšná v celostátních kolech soutěží ZUŠ, v oblasti školství. Jsou to Alenka Jelínková, Dominik Oravec, František Žoha a Filip Kříž.

Na stránkách města (www.muas.cz) je již umožněno online hlasování formou ankety, zároveň je na podatelně MěÚ Aš, Kamenná 52; v Infocentru (budova Knihovny Aš) na Hlavní ulici a v přízemí radnice v ulici U radnice č. p. 1 přistaven box pro ty, kteří chtějí hlasovat osobně. Hlasování bude ukončeno dnem 30. 4.2019.

Děkujeme (nahlas) za každý hlas 

V úterý 12.3.2019 se reprezentanti ašské ZUŠ vypravili na krajské klání do Kraslic. Vzhledem ke geografické poloze obou měst bylo nevýhodnější cestovat tam i zpět přes území jiného státu (SRN). Nu což, vždyť jsme v jednotné Evropě.

Do krajského kola postoupilo celkem 14 souborů z 9 měst našeho kraje. Jednotlivé soubory byly rozděleny do kategorií podle věku soutěžících. Naší školu a město reprezentovalo Klarinetové trio ve složení: Ladislav Turták, Anna Janouschová a Vojtěch Čižmar. Výkony soutěžících hodnotila pětičlenná porota erudovaných odborníků v čele s MgA. Kateřinou Soukalovou Váchovou – klarinetistkou Národního divadla v Praze.

Náš soubor šel na řadu hned jako druhý. Zaujal nejen výběrem soutěžní skladby, ale i čistotou jejího provedení, dynamickým a tempovým odstíněním jejích jednotlivých částí. Svým výkonem rozhodně potvrdil, že je hoden utkat se s nejlepšími soubory našeho kraje. Po svém soutěžním vystoupení pak bedlivě sledoval, jak si vedou ostatní soutěžící.

Soutěž probíhala v nádherném, až futuristicky moderním koncertním sále kraslické ZUŠ až do odpoledních hodin. Vyhlášení výsledků se konalo po odehrání posledního souboru a po poradě poroty. O to větší byla radost a překvapení, když zazněl závěrečný verdikt – skvělé 2. místo v II. kategorii.

Naši mladí tak důstojně reprezentovali svou školu a město. Nebyli tam jen do počtu, ale zařadili se mezi nejlepší. Patří jim za to gratulace.

Miroslav Oblištil

Zleva – V. Cizmar, L. Turták a A. Janouschová

O víkendu 9. – 10. 3. 2019proběhl v německé Olešnici 11. ročník soutěže souborů, jehož se zúčastnily i některé soubory ašské ZUŠky – dohromady se jednalo o 52 žáků a osm pedagogů. Zasoutěžit si jelo duo příčných fléten, komorní pěvecký soubor, klarinetový soubor, dudácký soubor Schumák a taneční soubor. Účast na soutěži v Olešnici pro nás byla velmi přínosná a poučná. Poznali jsme nové možnosti nástrojových kombinací (např. spojení zobcové flétny a akordeonu se ukázalo jako velmi hezky znějící), poslechli jsme si žáky olešnické hudební školy a také studenty hudebního gymnázia v Plavně, zhlédli jsme černé divadlo. Může nás hřát, že se naše soubory v této konkurenci rozhodně neztratily (zodpovědná práce sympatické poroty rozdala našim souborům velmi dobrá hodnocení), všichni byli nadšení i z tradičního vystoupení dudáckého souboru s tanečnicemi, z jejich krojů, a velmi si také cenili tanečního vystoupení našich tanečnic. My oceňujeme vstřícné, milé a velice přátelské organizátory a příjemnou atmosféru.

V neděli byl na programu Koncert vítězů, který byl významnou a prestižní záležitostí (nejen) pro všechny účinkující. Již o den dříve – těsně po soutěžním klání jednotlivých kategorií – udělovala porota nominace účasti na koncertě vítězů. Tuto nominaci dostalo, kromě dalších ašských souborů, i Duo příčných fléten (A. Jasíková, A. Žoha od p. uč. Cretan), které odjelo v neděli reprezentovat ašskou ZUŠku na tento „Preisträgerkonzert“. Koncert to byl slavnostní, publikem hojně navštívený a rozdělený do několika bloků. Střídala se vystoupení vybraných souborů celé soutěže (z celkového počtu 29 souborů vystoupilo 12 nejlepších) s vyhlašováním výsledků dle úspěšnosti. Pořadatelé rozdělili účinkující do čtyř skupin úspěšnosti – tedy od „bramborové“ medaile až po nejvyšší, „zlaté“ ocenění. Dlužno dodat, že nejčastějšími účastníky soutěže byli žáci hudební školy v Olešnici a také studenti hudebního gymnázia v Plavně. Ašští hudebníci nebyli jedinými soutěžícími z ČR – zúčastnil se ještě „Studentský band gymnázia Cheb“.

Výkony všech nominovaných účinkujících byly na velmi dobré úrovni, nicméně všichni přítomní napjatě očekávali vstupy moderátorů, kteří vyhlašovali oceněné soubory. Skupina čtvrtých míst se obešla bez ašské účasti – naše škola vystoupala rovnou na „medailové“ příčky! Třetí místo obsadilo Klarinetové duo (T. Němejcová, V. Čižmár od p. uč. Hrdiny) a také pěvecký

kvartet (L. Krausová, N. Hagarová, D. Křístková, R. Fišerová od p. uč. Rezkové).

Po bloku hudby následovalo vyhlašování stříbrných pozic – zde se umístil dudácký soubor Schumák (od p. uč. Jelínka a p. uč. L. Schwalbové). Během dalšího hudebního bloku již bylo zřejmé, že neodjedeme bez „zlata“! Zbývalo poslední vyhlašování – absolutních vítězů – a tam se ocitl (kromě např. souboru olešnického černého divadla nebo špičkového dua zobcová flétna + akordeon z hudebního gymnázia v Plavně) také Taneční soubor (od p. uč. Rybáčkové) a (již zmíněné) Duo příčných fléten.

Úspěch veliký a nečekaný – vždyť stát po boku studentů hudebního gymnázia, to je pro žáky naší ZUŠky rozhodně velká pocta!

Celý odpolední Koncert vítězů uzavřel svým vystoupením držitel druhé ceny – Studentský band gymnázia Cheb. My se můžeme těšit na další ročník soutěže, který se uskuteční zase za dva roky – a určitě se rádi zúčastníme!

Kamila Cretan a Anna Pokorná

 

Gallery not found.

V únoru se uskutečnilo krajské kolo pěvecké soutěže Karlovarský skřivánek v Karlových Varech. Naší školu reprezentovaly v mladší kategorii Amálie Pokorná a Ema Kulhánková, a to za klavírního doprovodu Olgy Fernandez. Ve starší kategorii zpívali Barbora Němejcová a Matěj Pokorný za klavírního doprovodu Jaroslavy Rekové. Naše malé zpěvačky jely nasávat hlavně atmosféru pěveckých soutěží, ale na větší zpěváky jsme již kladli vyšší nároky a doufali v jejich umístění. A jelikož máme opravdu šikovné žáky, získala Barbora Němejcová čestné uznání a velkou pochvalu od pedagožky z pardubické konzervatoře (sedící v porotě) a Matěj Pokorný si vyzpíval 2. místo, což znamená, že 20. 3. 2019 bude naši školu a město reprezentovat v celostátním kole této soutěže. Všem moc gratuluji za krásnou reprezentaci ašské ZUŠky a Matějovi držíme palce dál.

Lucie Schwalbová

 

Gallery not found.