Divadelní soubor Darebáci (vedoucí souboru A. Pokorná) se zúčastnil krajského kola divadelní soutěže ZUŠ a s představením Dívka v červeném se umístil v bronzovém pásmu. Na krajské kolo soutěže Dětská scéna, jež také proběhlo (o čtrnáct dní později) v Ostrově, se vydaly seskupení 4+1 a Darebáci (ved. A. Pokorná) a také Rytíři a víly (P. Hošková), svá představení zde odehrály všechny soubory parádně.

Divadelní seskupení Tortelíný a také 4+1 (ved. A. Pokorná) absolvovala krajské kolo Mladé scény na plzeňském „Jižáku“, jako vždy se jednalo o velmi příjemnou soutěž s přátelskou atmosférou, na kterou se pokaždé naše soubory těší. Tortelíný odehrály divadelní kus 5P a členové souboru dostali pochvalu za herectví, soubor 4+1 zahrál své nové představení, jež bude k vidění na Ašlerkách, a byl porotou doporučen k postupu do celostátního kola Mladé scény. Jsme velmi rády, že máme v Aši tak šikovné, tvůrčí a aktivní mladé divadelníky, s nimiž je radost býtJ.

Anna Pokorná

 

Hned zpočátku měsíce dubna proběhlo již podruhé v Aši krajské kolo přehlídky recitátorů Dětská scéna 2019, útroby Zušky a zčásti též LaRitmy se zaplnily dětmi a mladými lidmi libujícími si v uměleckém přednesu. Soutěžících bylo šedesát a přijeli z celého Karlovarského kraje. Velké zastoupení měli ašští recitátoři, neboť zde je tradice uměleckého přednesu silná a místní malí a mladí umělci předvádějí opravdu velmi kvalitní výkony. Klání probíhalo v sále ZUŠky a v divadelním sále LaRitmy, soutěžilo se ve čtyřech kategoriích, jimž naslouchaly dvě poroty odborníků.

Než děti začaly recitovat, absolvovaly hlasové rozcvičky, jež pro ně připravili absolventi literárně dramatického oboru, Klárka Kulhavá a Dominik Oravec, a také učitelka LDO Jolana Zacharová. Den, nabitý zajímavými básněmi, příběhy a jinými texty, proběhl velmi příjemně. Odpoledne obě poroty oznámily, kdo postupuje do celostátního kola, jež se uskuteční v červnu ve Svitavách, kdo je laureátem soutěže bez postupu (např. nejmladší kategorie – 2. a 3.třídy – do celostátního kola ještě nepostupuje) a kdo získává čestné uznání. Z Ašských se stala laureátkou soutěže Amálie Pokorná (ZUŠ Aš), Jan Novotný (ZŠ Hlávkova Aš), Matyáš Nushart (ZŠ Kamenná Aš), Jan Žibrický (ZUŠ Aš, postup do celostátního kola), Nikola Michalková (ZUŠ Aš, laureátka soutěže bez postupu), čestné uznání získala Linda Bucharová a Matěj Pokorný (oba ze ZUŠ Aš). Všem gratulujeme, ale také si moc vážíme všech ostatních, protože výkony to byly vskutku vyrovnané a už samotný postup do předchozího okresního kola, kam se z Aše probojovalo přes dvacet recitátorů, byl úspěchem, stejně tak parádní byl pak postup mnoha ašských do uvedeného krajského kola. Poděkování za pomoc při organizaci soutěže patří zmíněným lektorům ranních workshopů, ale také Pavle Hoškové a Lucii Schwalbové z místní ZUŠky. Soutěž byla částečně podpořena Grantovým systémem Města Aše.

Anna Pokorná

Všechny děti z Aše na okresním kole soutěže v recitaci Mariánské Lázně

1. kategorie recitátorů v krajském kole v Aši

N. Michalková ze ZUŠ Aš

S příchodem jara se na Ašsku začalo rojit velké množství malé čtenářů – výklad této věty:): druháčci z ašských základních škol přišli do místní knihovny, aby zde byli pasováni na právoplatné čtenáře. K této oslavě gramotnosti krásně pasovalo i vystoupení dudáckého souboru Schumák, který dětem zahrál české lidové písně a ukázal netradiční nástroje (největší odezvu měl vozembouch). Děti si s dudáckým souborem zazpívaly, nestyděly se ani paní učitelky. Pak už následovalo samotné pasování malých čtenářů v kouzelnické atmosféře. Knihovnické dopoledne bylo velmi příjemné.

                                                                                                                                                      Anna Pokorná  

 

Na konci března vyrazil divadelní soubor Darebáci, patřící pod křídla ašské ZUŠ, do Ostrova na krajské kolo divadelní soutěže ZUŠ. Odehrál zde představení Dívka v červeném, které je inspirováno Červenou Karkulkou. Divadelní kus, na němž se Darebáci výrazně autorsky podíleli, vznikalo z improvizací na dané téma, je o dospívání dcerky, jejím soužitím s časově zaneprázděnou maminkou, o pohrávání si se strachem, o překračování hranic, i o tom, jak by to potenciálně mohlo skončit.

Darebáci své představení odehráli perfektně, viděli i jiná představení ostatních ZUŠek, dospěli k závěru, že soutěžit v umělecké oblasti nemusí být vždycky cílem, že dobrý pocit z odehraného představení je to nejlepší, co je může potkat, a domů se vrátili s oceněním v bronzovém pásmu.

Anna Pokorná

Koncem března se v Karlových Varech konalo celostátní kolo soutěže v sólovém zpěvu, do nějž postoupil z naší školy Matěj Pokorný, žák p. učitelky Lucie Schwalbové. V konkurenci dvaatřiceti dalších zpěváků a zpěvaček se Matěj rozhodně neztratil a lidovku Rehradice a Mozartovu Marmotten Buben zazpíval výborně. 
Skvělá byla i korepetice p. učitelky Jaroslavy Rekové, všem třem za perfektní reprezentaci naší školy děkujeme. 
  
                                                                                                                                                                                               Anna Pokorná

 

Nová divadelní sloučenina Medium PiŠkvorky za ašské ZUŠky vyrazila poslední víkend v březnu na Poezii na rynku v Klatovech – krajskou přehlídku v sólové recitaci nad 15 let a v divadle poezie plzeňského a karlovarského kraje.

Na tuto akci jsme vezli dosti čerstvou koláž textů z knihy Stylistická cvičení francouzského surrealisty R. Queanaua. Představení se vcelku podařilo, porota ocenila jeho hravost, ale doporučila ještě další práci na tomto kusu, což jsme určitě uznali…

Viděli jsme také jiné soubory z obou krajů, inspirativní vystoupení recitátorů a rozborové semináře s milou a profesionální porotou. K této intelektuální stravě jsme si dopřáli i tu reálnou – díky luxusním kavárnám a restauracím na klatovském náměstí. Vše organizovalo centrum Johan, ZUŠ Aš naší výpravu finančně zajistila.

Děkujeme, za Medium piškvorky Pavla Hošková

Ve dnech 4.-6. dubna 2019 se konal v Praze jubilejní 10. ročník soutěže ve hře na klasickou kytaru PRAGuitarra Clássica.

Této soutěže se zúčastnil i ašský kytarista, teprve sedmiletý Christoforos Šilov-Mouratidis. Poprvé se tak seznámil s prostředím, ve kterém se pohybují nejen jeho vrstevníci, ale i zkušení kytaroví mistři. Petr Saidl, předseda poroty, všem účastníkům popřál, aby prostřednictvím kytarových tónů rozdávali radost nejen sobě, ale i svému okolí, a tím dělali svět lepší. Úroveň byla vysoká a soutěž měla i významnou mezinárodní účast. Christoforos si z této soutěže přivezl hned dvě ocenění a to: 1. cenu v 0. kategorii a diplom „ZA NEJLEPŠÍ PROVEDENÍ SKLADBY Š. RAKA“- Hradní tanec. S touto skladbou se také pochlubil na závěrečném koncertu vítězů. Všem oceněným zahrál i čestný předseda poroty pan prof. Štěpán Rak. Závěm řekl: „Nicméně pro mě byli vítězi všichni, neboť našli odvahu, aby dokázali zvítězit sami nad sebou, což je vítězství nejcennější.“

Andrea Kraftová

Posledního březnového čtvtka, 28.3. 2019, se v Horním Slavkově konala Krajská postupová přehlídka dětských skupin scénického tance, kam tento rok i naše ZUŠka vyslala své reprezentanty.

V dopoledních hodinách jsme se všechny natěšeny sešly před hudebkou, pobalily zbytek křídel a nastoupily do našeho nevelkého autobusu. Zanedlouho jsme dorazily na místo určení, kde jsme se vcukuletu přesunuly do kulturního centra. Po rychlém obědě jsme se rychlostí světla rozcvičily a mohly jsme se vypravit na prostorovou zkoušku. Sice jsme musely chvilku čekat, než se mariánskolázenští soupeři poperou se svými světelnými efekty a chodbou na plátně, ale po chvilce přišla řada na nás. Vše probíhalo v klidu a to uklidnilo i nás samotné. Bez okolků jsme se začaly připravovat na samotnou přehlídku a přitom jsme se setkávaly se známými konkurenty z ostatních škol. Po upletení snad tisíce copánků a převlečení do modrých kombinéz, nastal ten čas, kdy jsme se musely odebrat na místo všeho dění, do sálu kulturního centra, kde po úvodní řeči ředitele ZUŠ v Horním Slavkově začal dlouhý maraton scénického tance…

Po dlouhém čekání přišla naše chvíle a my mohly vstoupit na pódium a ukázat, co umíme. Vše jsme zvládly bez větších ztrát, jen se do stavu ohrožení dostala jedna dolní čelist, kterou ohrozila na výkop připravená noha. Ale nebyl čas otálet, a proto jsme utíkaly se znovu převléknout a přečesat. Pak jsme už jen do skupiny přibraly pár malých víl a mohly jsme jít předvést naší druhou choreografii. Ta se ale možná trošku zkomplikovala a nastaly i drobné problémy s křídly, ale nakonec vše také dobře dopadlo. Pak už jsme jen vše uklidily, sbalily se a mohly vyrazit zpět do Aše.

I když jsme se snažily a bojovaly jsme, co se dalo, mezi tři nejlepší jsme se bohužel nedostaly, ale nás u srdce zahřály pochvaly od porotců a ostatních účastníků, kterých si opravdu vážíme. Také bych chtěla za celý náš soubor poděkovat paní učitelce Lucii Rybáčkové za její obětavý přístup, vyprané a vyžehlené kostýmy a skvělé nápady.

Alena Jelínková

Gallery not found.