Zpráva pro rodiny žáků naší školy, kteří se zúčastnili soutěže nazvané Drakiáda v rámci Bavorsko-českých týdnů přátelství 2023, ale i pro ostatní milovníky draků. Výtvory Vašich dětí, našich výtvarníků jsou vystaveny v tělocvičně VHS v Selbu nad Normou a Rosmannem. Můžete se na ně jet tento týden podívat a hlasovat pro vítěze, a to vždy mezi 8.-20. hodinou (kromě čtvrtka, 30.5., kdy je v Německu svátek). Tak neváhejte a hlasujte.

Ve čtvrtek 16. května 2019 se konala ve vstupním vestibulu naší školy vernisáž výstavy absolventů výtvarného oboru, studijní zaměření Výtvarná tvorba. S radostí jsme na akci přivítali i naši paní ředitelku Mgr. et  MgA. Annu Pokornou a MgA. Jiřího Broučka, který se postaral o fotodokumentaci. Počet absolventů byl v letošním školním roce rekordní: 12 žáků I. stupně (Magdalena Bláhová, Lýdie Fabiánová, Karolína Honzíková, Viktorie Ivančovová, Filip Křížek, Karolína Kučerová, Barbora Němejcová, Kateřina Nguyenová, Zuzana Novotná, Matěj Pokorný, Anna Syrovátková a Jitka Voráčová) a 2 studentky II. stupně ( Markéta Hnitková a Nina Veselá), které čeká v nejbližších dnech ústní část maturity na ašském gymnáziu a obě jsou již přijaty na vysokou školu. Absolventi předvedli ve svých prezentacích svou tvorbu ze současnosti i z dřívějších let, pro porovnání posunu svých výtvarných dovedností. Zpestřením programu bylo hudební vystoupení Matěje Pokorného, který zahrál na dudy a zazpíval. Každý absolvent byl představen krátkým medailonkem, poté obdržel pamětní list, hrníček se svým jménem a květinu z rukou paní ředitelky. Většina absolventů I. stupně bude pokračovat ve studiu i v příštím školním roce, kdy postoupí na II. stupeň. Účast veřejnosti byla hojná, absolventy přišli podpořit rodiče a ostatní příbuzní, známí a kamarádi. Výstava bude ve vestibulu umístěna do 31.5. Děkuji touto cestou LaRitmě za zapůjčení panelů.
Mgr. Věra Rozálie Němejcová, vyučující Výtvarné tvorby při ZUŠ R. Schumanna Aš
Gallery not found.

Vážení rodiče,

stalo se již tradicí, že naše ZUŠ zajišťuje pro své žáky účast na výchovných koncertech Karlovarského symfonického orchestru. Letošní koncert s názvem „Dnes mám sólo já“ se koná v úterý 11. 6. 2019 od 10:30 a je na téma: Slavní skladatelé a jejich oblíbené hudební nástroje. Součástí koncertu je aktivní zapojení žáků prostřednictvím hádanek a kvízů.

Odjezd od ZUŠ je v 9:00 a předpokládaný návrat je ve 13:00 tamtéž.

Vstupenku ve výši 50,- Kč hradí rodiče, doprava autobusem je zdarma (hradí ji Karlovarský kraj).

Závaznou přihlášku včetně uhrazení vstupenky žádáme do 31. 5. 2019.

Přihlásit se můžete u: MgA. Jarmily Rezkové, Mgr. Vojtěcha Štěpána, Mgr. Evy Jandové

Kontaktní osoba je: MgA. Jarmila Rezková 776 227 274