Oznamuji, že dne 29. 9. 2023 na Základní umělecké škole R. Schumanna Aš využiji možnosti vyplývající z § 24 odst. 2 školského zákona č. 561/2004 Sb., a vyhlásím ředitelské volno pro všechny žáky školy z organizačních a technických  důvodů. 

                                                                                     Mgr. MgA. Anna Pokorná, ředitelka školy