12. 9. 2023 Vám byly z našeho školního systému odeslány předpisy plateb – úplaty za vzdělání za 1. pololetí v ZUŠ R. Schumanna Aš.

Na stránkách školy (www.zusas.cz) máme zveřejněnou směrnici o úplatě za vzdělání v tomto školním roce – najdete ji v sekci „ke stažení“ – částky a výpočet školného pak na str. 2 a 3.

Odpověď na nejčastější dotaz:

Úplata za vzdělání v hudebním oboru – v případě, že žák chodí na jeden nástroj, platí 1100,- Kč na pololetí.

Pakliže se vzdělává ve skupince – na hodině jsou dva/tři žáci – platí 850,- Kč.

Pakliže má dítě dva nástroje (např. flétnu a zpěv, nebo klavír a klarinet….) – platí za 1. nástroj 1100,- Kč, na druhý má 50 % slevu – tj. 550,- Kč.

Když má žák třetí nástroj – např. flétnu, zpěv a klavír – bude platit za 1. nástroj 1100,- Kč, na druhý má 50% slevu – tj. 550,- Kč a na třetí 75% – tj. zaplatí 275,-Kč.).

Částky se také liší, když školu navštěvují tři a více sourozenců a u přípravného studia VO, TO a LDO.

Podrobněji viz již zmíněná směrnice.

Vedení školy