ZUŠ Aš nabízí volná místa do LITERÁRNĚ DRAMATICKÉHO OBORU – přípravné dram. výchovy, pro děti od 5 do 7 let (předškoláci, 1.tř. ZŠ), výuka bude probíhat ve čtvrtky 14:45 -15:55 pod vedením MgA. P. Hoškové v ZUŠ Aš a do HRANICKÉHO DRAMU (věkově smíšená skupina od 10 do 15 let), výuka v pondělí v cca 15:30 ve Volnočase Hranice.

Dále v MULTIMEDIÁLNÍ TVORBĚ pro děti od 9 let pod vedením MgA. Jiřího Broučka. Info o tomto studijním zaměřením najdete na

https://multimedialnitvorba.com/

Prosíme zájemce, aby se přihlásili do úterý 5.9. na www.zusas.cz, kde je online přihláška a stavili se v odpoledních hodinách 4. – 5. září do Zuš pro info atd. Těší se ZUŠ Aš