Mezi téměř dvacet pedagogů, kteří 14. září převzali z rukou hejtmana Petra Kulhánka a krajského radního Jindřicha Čermáka ceny za vynikající a záslužnou práci v oblasti školství, patřila i naše zástupkyně ředitelky pro hudební obor a učitelka hry na klavír, Mgr. Olga Fernandez. Slavnostní ceremoniál se konal v Královské mincovně v Jáchymově, kde hejtman oceněným pedagogům poděkoval za jimi odvedenou práci a popřál jim do budoucna pevné nervy, trpělivost a mnoho krásných, aktivně prožitých dní. I my Olze Fernandez blahopřejeme a děkujeme za její profesionální přístup k práci v naší škole.                                                                                     

     Anna Pokorná a ostatní pedagogové, ZUŠ Aš

Proč se jmenuje naše škola Základní umělecká škola R. Schumanna? Za (téměř) vším hledej ženu, takže i v tomto případě je tomu tak. Zmíněný hudební skladatel se totiž zahleděl do místní šlechtičny Ernestine von Fricken, několikrát za ní v Aši byl a složil pro ni několik skladeb, např. onu nejznámější A – S – C – H. Když ovšem zjistil, že Ernestina není tak bohatá, jak by si přál, rozešel se s ní a oženil se s Clarou Wieck. I přes to, že se Schumann v Aši neusadil, zanechal tu své významné (a láskyplné) stopy, které se otiskly do uvedeného názvu naší ZUŠky. A jméno ženy, kterou si pak doopravdy vzal, zase stálo v názvu akce, jíž se žáci a pedagogové naší školy 18. září zúčastnili – byly to Mezinárodní dny Clary Wieck ve vogtlandském muzeu v Plavně. Na koncertě naplněném Schumannovými díly vystoupilo v krásném německém muzejním sále našich čtrnáct mladých hudebníků, jež doprovázeli zkušení ašští učitelé. Společně s milým publikem vytvořili krásnou atmosféru, nabídli opravdu pestrý hudební program, za což jim i jejich pedagogům patří velký dík.

Anna Pokorná, ZUŠ Aš

Sobota 11. září patřila na festivalu především dětem. V rámci Rodinného dne se ve Dvořákově síni Rudolfina uskutečnil Koncert pro Piana do škol s Karlovarským symfonickým orchestrem, dirigentem Janem Kučerou a moderátorem Ondřejem Gregorem Brzobohatým. Jedním ze sólistů byl žák ašské ZUŠ Sebastian Cretan, který za doprovodu orchestru zahrál klavírní Koncert D dur Dmitrije Bortňanského. Při generálce se prý Sebastianovi klepaly ruce i nohy, ale na slavné pódium si zřejmě rychle zvykl, protože při samotném koncertě podal bravurní výkon a svou hrou i sympatickým vystupováním si získal publikum.

Rudolfinum, novorenesanční budova na břehu řeky Vltavy, je od svého otevření v roce 1885 spojena s hudbou a výtvarným uměním. Dnes je tento kul-turní dům sídlem České filharmonie a hostí přední světové virtuozy z oblasti klasické hudby. Na podzim se v něm odehrává mj. i mezinárodní festival Dvořákova Praha.

V rámci tohoto festivalu byl letos zařazen na sobotu 11.9. od 17h rodinný koncert pro „Piana do škol“ (darovací akce klavírů do škol z nadace Karla Komárka), na kterém se představí dětští sólisté z některých obdarovaných škol. Protože ZUŠ R. Schumanna v Aši k těmto obdarovaným školám patří, můžeme s radostí sdělit, že klavírista Sebastian Cretan ze třídy p. uč. Olgy Fernandez byl vybrán mezi pět nejlepších sólistů, kteří vystoupí na pódiu slavného Rudolfina!

Sebastian zahraje Koncert D dur od ruského skladatele Dmitrije Bortňanského, doprovodí ho (stejně jako ostatní sólisty) Karlovarský symfonický orchestr, řízený taktovkou zkušeného Jana Kučery. Celý koncert moderuje herec Ondřej Brzobohatý.

Vstupenky stále ještě jsou k dispozici na https://www.dvorakovapraha.cz/program/detail/rodinny-den-koncert-pro-piana-do-skol-kso-jan-kucera-ondrej-gregor-brzobohaty/

Srdečně zveme!