Dne 14. října nastal ten významný den a čerstvě pasovaný rytíř smyčce Martin Jelínek se
vydal na své další kontrabasové klání. Tentokrát však nevyzýval k souboji pouze soupeře z našeho
kraje, ale i rytíře a rytířky ostatních království v rámci celé naší republiky, jelikož nastal den
ústředního kola celostátní soutěže smyčcových nástrojů ,,O Cenu společnosti Akord Kvint“.
Celá soutěž se odehrávala v Divadle Boženy Němcové ve Františkových Lázních, kam náš
ašský bojovník dorazil v plné síle i se svým věrným mecenášem Milanem Jelínkem, který jej nejen
hudebně doprovázel, ale dokonce mu složil skladbu přímo na míru.
Takto vybaven se náš vyslanec vydal vstříc ctěné porotě. Zatímco ho z hlediště podporovali
ostatní členové jeho rodu, reprezentant ašské ZUŠ na pódiu bojoval téměř stejně udatně jako
gladiátoři ve starověkém Římě. Takt po taktu se prohrával všemi třemi soutěžními skladbami, a ač
byl dle jeho slov opět velice nervózní, za svůj výkon se ani z daleka nemusí vůbec stydět. Poté, co
bylo dobojováno, nastalo to velice nepříjemné čekání na výsledky onoho turnaje. Každý z účastníků
si tyto dlouhé chvíle krátil po svém: Ti, kterým nestačil jejich sólový výstup, mohli pokračovat ve
hraní a klidně si i vyzkoušet nějaký z vystavených nástrojů od firmy Akord Kvint, jiní jen v klidu
odpočívali a náš kontrabasový mušketýr se rozhodl doplnit chybějící cukry, jež spotřeboval při
svém výkonu.
Pak už bylo všemu čekání konec a na pódium vystoupali panovníci české kontrabasové
scény a zároveň členové poroty tohoto říjnového klání. A jak že toto celé dopadlo? Martin Jelínek,
novopečený rytíř, získal další cenu. Tentokrát si ze svého souboje odnáší řád bronzového smyčce,
jelikož se mu podařilo vybojovat krásné třetí místo. A teď už jen zbývá pogratulovat k tomuto
skvělému výkonu a popřát hodně štěstí i do dalších soutěží a sama za sebe dodávám:,,Bojuj,
bratříčku, v hudením světě širém, jednoho dne bys mohl se státi z rytíře sirem!“

Alena Jelínková

Soutěž pořádalo po devatenácté Gymnázium a Hudební škola hl. m. Prahy. Soutěží se vždy ve třech dnech, tento rok to bylo 15. – 17. října. Soutěžící jsou v jednotlivých věkových kategoriích rozděleni na dívky a chlapce a v každé skupině je cca 20 účastníků. Menší zpěváky hodnotila porota složená z pedagogů ZUŠ, ty starší, kteří měli soutěžní klání dvoukolové, pak porota složená ze sólistů našich operních scén, působících též pedagogicky na konzervatořích a hudební fakultě AMU. Odvahu poměřit své síly s účastníky z celé České republiky měly Natálie Hagarová / II. kat./ a Alena Jelínková / IV. kat. / . I přesto, že obě těsně před soutěží postihla viróza, nezklamaly moje očekávání a zazpívaly velmi dobře. Počítala jsem s tím, že Natka přiveze přinejmenším čestné uznání a Ája se alespoň probojuje do druhého kola. Poroty však rozhodly jinak. Do druhého kola IV.kategorie dokonce postoupily jen 4 z dvaceti účastnic, což popudilo většinu pěveckých pedagožek. A co na to naše studentky? „ Musíme to brát sportovně a určitě nám to nevzalo chuť dál zpívat,“ zhodnotila Natka. „ Beru to jako možnost seznámení se s dalšími lidmi z našeho pěveckého světa a také příležitost poslechnout si pěvecké výkony svých konkurentek,“ dodala Ája. Na závěr chci zmínit milé setkání s bývalou žačkou naší školy, paní Naďou Novotnou /Židovou /, která před lety studovala u p. Jany Žofákové, dnes působí v Národním Divadle a současně vyučuje zpěv na jedné z pražských zušek.

Za klavírní spolupráci moc děkujeme p.uč. Oleně Pereverzievě.

Jarmila Rezková

Předání krajských cen nejúspěšnějším žákům ve školních a dalších soutěžích, na fotce žáci ZUŠ Roberta Schumanna v Aši.
Ceny za úspěšnou reprezentaci kraje v soutěžích za roky 19/20 a 20/21 předával krajský radní Jindřich Čermák, který žákům poděkoval za skvělou reprezentaci našeho regionu v soutěžích zaměřených na technické, přírodovědné, umělecké a další obory, ale také sport. Výjimečným se člověk stává ne proto, že pravidelně chodí do školy, respektuje pravidla, má v rámci možností dobré známky. Tím, co ho odlišuje, je talent, vůle a cílevědomá snaha dělat něco navíc, překračovat hranice svých možností, přicházet na nová řešení.
Do Kláštera premonstrátů v Teplé se opět vrátil slavnostní ceremoniál, při kterém byli oceněni žáci základních a středních škol z regionu za svou snahu a úsilí v soutěžích celonárodní i nadnárodní úrovně. V letošním roce se konalo předávání cen i za předešlý školní rok
„Jsem velmi pyšný na všechny oceněné žáky. Ať už excelovali ve vědomostních, sportovních nebo praktických soutěžích, jasně dokazují, že i v našem kraji vyrůstají velmi schopní mladí lidé, kteří mohou region posunout vpřed. Zároveň počet umístění v celostátních i mezinárodních kolech soutěží jednoznačně volá po tom, abychom v co nejvyšší míře prezentovali úspěchy žáků škol v kraji a ukazovali, že mladá generace rozhodně šíří dobré jméno Karlovarského kraje i daleko za jeho hranicemi,“ uvedl radní pro oblast vzdělávání, školství, mládeže, tělovýchovy a sportu Jindřich Čermák.
Všechny účastníky akce na místě přivítal opat kanonie premonstrátů Teplá Filip Zdeněk Lobkowitz a atmosféru slavnostního aktu doplnila také hudební vytupení žáků ZUŠ Mariánské Lázně. Ocenění si převzali žáci z Karlovarského kraje, kteří se umístili na 1. – 3. místě v celostátních nebo mezinárodních soutěžích. Jednalo se o předmětové, sportovní, umělecké a oborové soutěže. Cenanim byly poukázky na nákup v obchodním centru, porcelánové smailíky a pamětní listy.
Kompletní výsledky naleznete na stránkách http://www.kr-karlovarsky.cz/…/211022-tepla-oceneni…
Na fotografii ocenění žáci ZUŠ – zleva: Amálie Pokorná a Jakub Kouba (literárně dramatický obor), Sebastian Cretan a Christoforos Šilov Mouratidis (hudební obor)
 

Milí rodiče,

po zkušenostech z minulého roku zavádíme u každého našeho žáka možnost připojit se do systému Google classroom, který může být využíván k výuce na dálku (jde např. o tyto situace: když učitel bude nemocný, ale bude ochoten a schopen vyučovat distančně… nebo když Vaše dítko bude nemocné, ale přesto schopné se učit – pak se můžete s jeho pedagogem domluvit na krátkodobé distanční výuce… nebo při jakékoliv karanténě…).

Proto, po upozornění, které Vám zašle pedagog Vašeho dítěte, pozorně sledujte svůj e-mail, kam dorazí zpráva o tom, že byl zřízen zuškový google účet Vašeho dítěte. Vy jej potom, prosím, do 48 hodin aktivujte (jinak možnost přihlášení vyprchá a bude se muset vytvořit znovu, což je u velkého množství žáků opravdu náročné).

Váš pan učitel/paní učitelka pozve Vaše dítko do tzv. kurzu v google učebně, toto pozvání se objeví v jeho Gmailu, stačí pak na něj kliknout a zvolit „zapsat se“. (Postup pro vstup do kurzu, pro jistotu, najdete i na našich školních stránkách www.zusas.cz v sekci on-line učebna).

Nebojte se ničeho, je to opravdu jednoduché.

Když budete mít s přihlášením problém, napište, prosím, e-mail MgA. Jiřímu Broučkovi, on Vám jej rád pomůže vyřešit (e-mail: jiribrouczech@seznam.cz).

vedení školy, ZUŠ R. Schumanna Aš