Koncem března se v Karlových Varech konalo celostátní kolo soutěže v sólovém zpěvu, do nějž postoupil z naší školy Matěj Pokorný, žák p. učitelky Lucie Schwalbové. V konkurenci dvaatřiceti dalších zpěváků a zpěvaček se Matěj rozhodně neztratil a lidovku Rehradice a Mozartovu Marmotten Buben zazpíval výborně. 
Skvělá byla i korepetice p. učitelky Jaroslavy Rekové, všem třem za perfektní reprezentaci naší školy děkujeme. 
  
                                                                                                                                                                                               Anna Pokorná

 

Nová divadelní sloučenina Medium PiŠkvorky za ašské ZUŠky vyrazila poslední víkend v březnu na Poezii na rynku v Klatovech – krajskou přehlídku v sólové recitaci nad 15 let a v divadle poezie plzeňského a karlovarského kraje.

Na tuto akci jsme vezli dosti čerstvou koláž textů z knihy Stylistická cvičení francouzského surrealisty R. Queanaua. Představení se vcelku podařilo, porota ocenila jeho hravost, ale doporučila ještě další práci na tomto kusu, což jsme určitě uznali…

Viděli jsme také jiné soubory z obou krajů, inspirativní vystoupení recitátorů a rozborové semináře s milou a profesionální porotou. K této intelektuální stravě jsme si dopřáli i tu reálnou – díky luxusním kavárnám a restauracím na klatovském náměstí. Vše organizovalo centrum Johan, ZUŠ Aš naší výpravu finančně zajistila.

Děkujeme, za Medium piškvorky Pavla Hošková

Ve dnech 4.-6. dubna 2019 se konal v Praze jubilejní 10. ročník soutěže ve hře na klasickou kytaru PRAGuitarra Clássica.

Této soutěže se zúčastnil i ašský kytarista, teprve sedmiletý Christoforos Šilov-Mouratidis. Poprvé se tak seznámil s prostředím, ve kterém se pohybují nejen jeho vrstevníci, ale i zkušení kytaroví mistři. Petr Saidl, předseda poroty, všem účastníkům popřál, aby prostřednictvím kytarových tónů rozdávali radost nejen sobě, ale i svému okolí, a tím dělali svět lepší. Úroveň byla vysoká a soutěž měla i významnou mezinárodní účast. Christoforos si z této soutěže přivezl hned dvě ocenění a to: 1. cenu v 0. kategorii a diplom „ZA NEJLEPŠÍ PROVEDENÍ SKLADBY Š. RAKA“- Hradní tanec. S touto skladbou se také pochlubil na závěrečném koncertu vítězů. Všem oceněným zahrál i čestný předseda poroty pan prof. Štěpán Rak. Závěm řekl: „Nicméně pro mě byli vítězi všichni, neboť našli odvahu, aby dokázali zvítězit sami nad sebou, což je vítězství nejcennější.“

Andrea Kraftová

Posledního březnového čtvtka, 28.3. 2019, se v Horním Slavkově konala Krajská postupová přehlídka dětských skupin scénického tance, kam tento rok i naše ZUŠka vyslala své reprezentanty.

V dopoledních hodinách jsme se všechny natěšeny sešly před hudebkou, pobalily zbytek křídel a nastoupily do našeho nevelkého autobusu. Zanedlouho jsme dorazily na místo určení, kde jsme se vcukuletu přesunuly do kulturního centra. Po rychlém obědě jsme se rychlostí světla rozcvičily a mohly jsme se vypravit na prostorovou zkoušku. Sice jsme musely chvilku čekat, než se mariánskolázenští soupeři poperou se svými světelnými efekty a chodbou na plátně, ale po chvilce přišla řada na nás. Vše probíhalo v klidu a to uklidnilo i nás samotné. Bez okolků jsme se začaly připravovat na samotnou přehlídku a přitom jsme se setkávaly se známými konkurenty z ostatních škol. Po upletení snad tisíce copánků a převlečení do modrých kombinéz, nastal ten čas, kdy jsme se musely odebrat na místo všeho dění, do sálu kulturního centra, kde po úvodní řeči ředitele ZUŠ v Horním Slavkově začal dlouhý maraton scénického tance…

Po dlouhém čekání přišla naše chvíle a my mohly vstoupit na pódium a ukázat, co umíme. Vše jsme zvládly bez větších ztrát, jen se do stavu ohrožení dostala jedna dolní čelist, kterou ohrozila na výkop připravená noha. Ale nebyl čas otálet, a proto jsme utíkaly se znovu převléknout a přečesat. Pak jsme už jen do skupiny přibraly pár malých víl a mohly jsme jít předvést naší druhou choreografii. Ta se ale možná trošku zkomplikovala a nastaly i drobné problémy s křídly, ale nakonec vše také dobře dopadlo. Pak už jsme jen vše uklidily, sbalily se a mohly vyrazit zpět do Aše.

I když jsme se snažily a bojovaly jsme, co se dalo, mezi tři nejlepší jsme se bohužel nedostaly, ale nás u srdce zahřály pochvaly od porotců a ostatních účastníků, kterých si opravdu vážíme. Také bych chtěla za celý náš soubor poděkovat paní učitelce Lucii Rybáčkové za její obětavý přístup, vyprané a vyžehlené kostýmy a skvělé nápady.

Alena Jelínková

10

01

02

03

04

05

06

07

08

09