Ve čtvrtek 5. dubna 2018 v obou sálech KC Laritmy zorganizovala ZUŠ Roberta Schumanna Aš krajské kolo v recitaci. Dopoledne přijeli soutěžící z celého Karlovarského kraje, kteří postoupili z okresních kol v Sokolově, Karlových Varech a v Mariánských Lázních. Po prezenci se účastníci rozmluvili pod vedením studentů a literárně dramatického oboru Terezy Zacharové a Petra Březiny a paní učitelky Bc. Jolany Zacharové. Během slavnostního zahájení kromě ředitelky ašské Zušky Anny Pokorné dětem popřál štěstí a minimum trémy také jeden z porotců Jindřich Skopec.

Několikahodinové přednášení probíhalo v přátelské atmosféře, všechny děti byly odměněny za účast a odvahu interpretovat literaturu dárky z rukou pana starosty Mgr. D. Blažka. Konečné výsledky a postupy do celonárodního kola Dětské scény ve Svitavách mohou Ašáky jedině těšit (z 6 postupujících na „republiku“ jsou čtyři právě z Aše). Odborná porota rozhodla takto:

1. kategorie /2. a 3.třída, v této kategorie se dále nepostupuje/:

1.místo Adélka Žibrická (ZŠ Hlávkova a ZUŠ Aš)

2. místo Matyáš Nushart (ZŠ Kamenná Aš)

3. místo Antonín Žibrický (ZŠ Okružní Aš)

2. kategorie/4. a 5. třída/: do celostátního kola postupují:

Linda Bucharová (ZUŠ Aš)

Honzík Žibrický (ZUŠ Aš)

+ Matěj Brabec získal cenu za přístup k literárnímu textu

3. kategorie /6. a 7.třída/: z Ašáků do celostátního kola postoupila

Nikola Michálková (ZŠ Hlávkova a ZUŠ Aš),

3. místo získala Anička Plichtová (ZUŠ Aš) a

Káťa Blašková (ZŠ Kamenná) získala cenu za přístup k literárnímu textu

4. kategorie: do celostátního kola postupuje Vašek Ponikelský,

3. místo získal Matěj Pokorný (Gymnázium a ZUŠ Aš),

cenu za přístup k literárnímu textu obdržel František Žoha (Gymnázium a ZUŠ Aš).

Všem, kdo se na organizaci podíleli, děkujeme (zejména J. Zacharové, L. Schwalbové, T. Zacharové a P. Březinovi) a budeme se těšit na recitátory příští rok…

Pavla Hošková, Anna Pokorná /ZUŠ Aš

Ve čtvrtek 22.3. vyrazil autobus s těmi recitátory, kteří postoupili z okrskového kola v Aši, do ZUŠ F. Chopina v Mariánkách. Všechny ašské základní školy, ZUŠka i Gymnázium měli své zástupce. V porotě zasedli herci ze Západočeského divadla v Chebu, přehlídka interpretací prózy i poezie mohla začít. V příjemné atmosféře a vynikající konkurenci Ašané dopadli skvěle:

0. kategorie (1. třída, do dalších kol nepostupuje): 3.místo Terezka Hartlová (ZŠ Okružní), 4. Elisabeth Zahradníková (ZŠ Hlávkova), 5. Ema Šrámková (ZUŠ Aš)

1. kategorie (2. a 3. třída) 1.místo Adélka Žibrická (ZŠ Hlávkova a ZUŠ Aš), 2. Tonda Žibrický (ZŠ Okružní), 5. Matyáš Nushart (ZŠ Kamenná)

2. kategorie (4. a 5. třída): 1. místo Jan Žibrický (ZUŠ Aš), 2. Matěj Brabec (ZŠ Hlávkova), 3. Linda Bucharová (ZUŠ Aš)

3. kategorie (6. a 7. třída a odpovídající ročníky gymnázia): 1. místo Kateřina Blašková, 2. Nikola Michálková /ZŠ Hlávkova a ZUŠ Aš, 3. Anna Plichtová /ZUŠ Aš

4. kategorie (8. a 9. třída a odpov. roč. gymnázia): 2. místo Matěj Pokorný (Gymnázium a ZUŠ Aš), 3. Václav Ponikelský (ZUŠ Aš), 4. František Žoha (Gymnázium a ZUŠ Aš), 5. Barbora Němejcová (ZUŠ Aš)

Do krajského kola postupovalo prvních pět recitátorů. P. Hošková

Hned čtyři mladí Ašáci postoupili z krajského kola v recitaci v dubnu 2018 pořádaného ZUŠ Aš na celostátní přehlídku Dětské scény ve Svitavách. Byli to ve 2. kategorii Linda Bucharová a Honza Žibrický, ze 3. kategorie Nikola Michálková a ve 4. kategorii Vašek Ponikelský ze Zuš Roberta Schumanna Aš, Nikola reprezentovala ZŠ Hlávkovu, všichni pod vedením Pavly Hoškové.

Přehlídka ve Svitavách je již nesoutěžní, jde o to, aby se setkali dva nejlepší recitátoři z každého kraje v ČR a dozvěděli se od odborníků další rady. Letos se termín „Svitav“/6.-10.června/kryl s festivalem Ašlerky, na kterém všichni sólisté vystupovali také v divadelních souborech, proto nebylo jednoduché tyto dvě akce skloubit.

Velké díky proto patří Mgr. Pavle Bucharové/ZŠ Hlávkova/, která ochotně vyrazila již v pátek na Moravu vlakem, aby Nikola Michálková stihla svou kategorii. Porota ocenila energii Nikoly, kterou do přednesu Pohoršovny Daniely Fišerové dává, i když někteří by ji raději víc krotili…Kromě toho se Nikča s Lindou mohly zúčastňovat tvořivých dílen a vidět představení dětských divadelních souborů.

V neděli pak dorazila také P. Hošková s Vaškem Ponikelským a celá rodina Žibrických /Honzík zde vystupoval již loni/. Organizátoři Dětské scény naštěstí umožnili Vaškovi vystoupit v neděli v rámci 2. kategorie, takže ten den bylo možné vidět v krásném svitavském kinosále hned tři recitující Ašáky. Všichni zvládli napjatou atmosféru skvěle, což potvrdili i lektoři rozborových seminářů. Linda se svou zdravě dojemnou Ronjou – dcerou loupežníka, Honzík s imaginárním kamarádem Jonatánem Papírníkem a Vašek s textem z knihy Podivný případ se psem, napsaným autistou.

Díky jim za skvělou reprezentaci našeho města. Již teď se těším na všechny ašské interprety dobré literatury v roce 2019…

Děkujeme firmě Idee – Reisen Ivety Dražové za slevu při dopravě mikrobusem do Svitav.

Pavla Hošková, Zuš Aš

Během benefiční akce v rámci Ašlerek 2018 spojené s představením „Benefice aneb zachraňte svého Afričana“ souboru Medium z ašské Zušky bylo vybráno 6822Kč, které byly poslány na účet Člověka v tísni na projekt Postavme školu v Africe. Všem dárcům děkujeme!   

za Zuš a spolek Karel Ašler,

P.Hošková