Úspěchy na soutěži v sólovém a komorním zpěvu

S blížícím se jarem k nám přichvátalo mnoho soutěží a mezi nimi i okresní soutěž v sólovém a komorním zpěvu. Mnozí talentovaní zpěváci z naší ZUŠ se ve čtvrtek 8. února, pod vedením paních učitelek J. Rezkové a L. Schwalbové, s doprovázejícími pedagogy J. Rekovou, M. Jelínkem a N. Temerovou, vydali do Chebu. Do ZUŠ Jindřicha Jindřicha je jako obvykle dovezl pan Sivulka.

Po celé zdejší základní umělecké škole se rozléhal úžasný zpěv našich zpěváků. Sálem se šířila přátelská atmosféra a záblesky úsměvů na tvářích všech přítomných. Nejprve začínala kategorie nultá, v níž jsme měli pravděpodobně největší zastoupení. Po dozpívání žáků ze čtvrté kategorie následovala asi hodinová přestávka, po níž jsme zjistili, jak jsme dopadli. Získali jsme čestné uznání – Ivana Pospíšilová, 3. místa – Eva Bucharová, Ema Šrámková, Alžběta Marta Wernerová, Magdaléna Demjanovičová, Sandra Sölnerová, 2. místa – Amálie Pokorná, Linda Bucharová a Dora Křístková a ve třetí a čtvrté kategorii jsme obdrželi i místa první – Natálie Hagarová a Matěj Pokorný.

Po další z přestávek následovaly ostatní kategorie, na něž navázal komorní zpěv. Díky skvělým výkonům našich žáků jsme zde obdrželi čestné uznání II. stupně – Ruth Fisherová, 3. místo – Alena Jelínková a v podání Dominika Oravce i 1. místo. Úspěšný byl i duet Natálie Hagarové a Aleny Jelínkové, za nějž tyto slečny získaly 3. místo.

Postup do krajského kola mezi dívkami vybojovala Natálie Hagarová. Z chlapeckých zástupců postoupili Matěj Pokorný a Dominik Oravec. Krajské kolo se uskuteční 2. 3. 2018 v Karlových Varech, tak nám držte palce!

Matěj Pokorný a Dominik Oravec

skrivan2018

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *