V polovině ledna proběhla v sále Základní umělecké školy beseda se spisovatelkou Michaelou Fišarovou, autorkou knih pro děti a mládež vydávající svá díla pod vydavatelstvím Albatros. Společně s M. Fišarovou do Aše zavítal také herec Miroslav Reil, jenž četl a hrál úryvky z knih A-Ž půjdeš do školy, Náš dvůr má tajemství, Kamínek a Nikolina cesta, která je autorčiným debutem, za nějž spisovatelka získala v roce 2013 Zlatou stuhu. Nikolina cesta popisuje život pubertálního děvčete Nikoly a jejího malého bratra, kteří jsou svědky domácího násilí.

Beseda byla pestrá, rozmanitá, a také zábavná. Od M. Fišarové se žáci literárně-dramatického oboru, jimž byla beseda určena, dozvěděli, jak vypadá práce spisovatelky, jaká je spolupráce s ilustrátory, vydavatelstvím, vystoupení M. Reila bylo zase inspirací pro umělecký přednes, jemuž se také děti z ašské ZUŠky věnují. Poděkování patří oběma vystupujícím.

Anna Pokorná

spisovatelka

Prosinec, prosinec – to je kulturní lavina, kterou se každý rád nechá zavalit J. A že se toho z ašské ZUŠky do sněhem zavátého města a jeho okolí krásného a předvánočního valilo.

Po ašském adventu přišel 5. prosince Mikuláš se svým opeřeným a ocasatým doprovodem – anděly a čerty, tuto tradici předvedli členové souboru Tortelíný /ped. ved. Anna Pokorná/ na ašské základní škole Hlávkova, v mokřinské školce a základní a praktické škole. Dudácký soubor Schumák /ped.ved. M. Jelínek/ se 9. 12. zúčastnil česko-německého projektu a v jeho rámci vystoupil na tradičních vánočních trzích v Plavně. Následovala Adventní neděle v Krásné (10.12.), tam si zahrál Krásný kvintet /ped. ved. M. Oblištil/, dudácký soubor Schumák /ped. ved. M. Jelínek a L.Schwalbová/ a krásenští členové divadla Darebáci /ped. ved. A. Pokorná/.

Pro starší generaci pak 12.12. zazpívali a zahráli dudáci /ped. ved. M. Jelínek a L.Schwalbová/ v Carvacu, na vystoupení se s nimi podíleli nejmladší divadelníci, Skřítci /ped. ved. A. Pokorná/. Ti svůj Vánoční Jukebox předvedli i 14. 12. v ašském muzeu, na vernisáži výstavy o ašských vánočních zvyklostech, kde s nimi vystoupili také zpěváci pod vedením L. Schwalbové. O den později se po dlouhé době otevřel kopaninský kostelík, příchozí mohli kromě vystoupení hudebníků a divadelníků v doprovodu svých učitelů M. Jelínka, J. Rezkové, L. Schwalbové, A. Pokorné, zažít svíčkami ovoněnou atmosféru bez elektřiny v jedné ze zajímavých kulturních památek Ašska. A o předposledním adventu se stal Schumák předskokanem zpěváka V. Horvátha v ašské LaRitmě.

Předvánoční čas pro žáky a pedagogy vyvrcholil 19. prosince Vánočním koncertem, který se odehrál v sále ašského Sboru bratrské jednoty baptistů, jemuž děkujeme za možnost vystupovat v krásném sále, za perfektní technické zázemí a také za luxusní občerstvení.

Svátky poté ještě zpříjemnili hudebním vystoupením žáci M. Jelínka klientům Domova pro osoby se zdravotním postižením PATA a také lidem z Domova pro seniory v Hranicích.

Anna Pokorná