Každoroční celostátní soutěž ZUŠek , vyhlašovaná MŠMT, pravidelně střídá zastoupení soutěžních oborů. Letos, po třech letech, opět došlo – kromě jiných – i na sólové dechové nástroje.

Okresní kolo ve hře na dřevěné dechové nástroje se konalo 24.2. v ZUŠ J.Cimrmana ve Františkových Lázních a ZUŠ R. Schumanna Aš byla zastoupena čtyřmi flétnisty (A. Jasíkovou, I. Pospíšilovou, A. Žohou a F. Žohou), klarinetistou (V. Čižmarem) a saxofonistkou (T. Němejcovou). V ostré konkurenci celkem 58 soutěžících z celého chebského okresu se ašští dechaři rozhodně neztratili. Všichni obsadili – po velmi kvalitních výkonech – „medailová“ místa. Na „stříbrných“ pozicích se umístili tito žáci: Tereza Němejcová (p.uč. Hrdina), Adéla Jasíková, Ivana Pospíšilová a František Žoha (p.uč. Cretan). Vítězstvím ve svých kategoriích se mohou pyšnit klarinetista Vojtěch Čižmar (p.uč. Hrdina) a flétnista Antonín Žoha (p.uč. Cretan), kteří budou dále reprezentovat ašskou ZUŠku v krajském kole, které proběhne 21.3. v Chebu. Všem soutěžícím blahopřejeme a postupujícím držíme palce do dalšího klání.

Kamila Cretan

dechari

S blížícím se jarem k nám přichvátalo mnoho soutěží a mezi nimi i okresní soutěž v sólovém a komorním zpěvu. Mnozí talentovaní zpěváci z naší ZUŠ se ve čtvrtek 8. února, pod vedením paních učitelek J. Rezkové a L. Schwalbové, s doprovázejícími pedagogy J. Rekovou, M. Jelínkem a N. Temerovou, vydali do Chebu. Do ZUŠ Jindřicha Jindřicha je jako obvykle dovezl pan Sivulka.

Po celé zdejší základní umělecké škole se rozléhal úžasný zpěv našich zpěváků. Sálem se šířila přátelská atmosféra a záblesky úsměvů na tvářích všech přítomných. Nejprve začínala kategorie nultá, v níž jsme měli pravděpodobně největší zastoupení. Po dozpívání žáků ze čtvrté kategorie následovala asi hodinová přestávka, po níž jsme zjistili, jak jsme dopadli. Získali jsme čestné uznání – Ivana Pospíšilová, 3. místa – Eva Bucharová, Ema Šrámková, Alžběta Marta Wernerová, Magdaléna Demjanovičová, Sandra Sölnerová, 2. místa – Amálie Pokorná, Linda Bucharová a Dora Křístková a ve třetí a čtvrté kategorii jsme obdrželi i místa první – Natálie Hagarová a Matěj Pokorný.

Po další z přestávek následovaly ostatní kategorie, na něž navázal komorní zpěv. Díky skvělým výkonům našich žáků jsme zde obdrželi čestné uznání II. stupně – Ruth Fisherová, 3. místo – Alena Jelínková a v podání Dominika Oravce i 1. místo. Úspěšný byl i duet Natálie Hagarové a Aleny Jelínkové, za nějž tyto slečny získaly 3. místo.

Postup do krajského kola mezi dívkami vybojovala Natálie Hagarová. Z chlapeckých zástupců postoupili Matěj Pokorný a Dominik Oravec. Krajské kolo se uskuteční 2. 3. 2018 v Karlových Varech, tak nám držte palce!

Matěj Pokorný a Dominik Oravec

skrivan2018

Naši mladí recitátoři předvedli své nové texty v úterý 6.února 2018 v koncertním sále ZUŠ. Jelikož se každým rokem počet žáků literárně dramatického oboru zvyšuje /pod vedením A. Pokorné, J. Zacharové a P.Hoškové/, musíme i my z velkého počtu soutěžících vybírat ty, kteří budou ZUŠku reprezentovat v dalších kolech.  A to zejména v mladších kategoriích.

 

V porotě zasedla Mgr. Martina Mariana Štadlmajerová, Mgr. Eva Kulhavá a všechny učitelky LDO.

Mimo soutěž úspěšně zarecitovala Sárinka Soprová, která ještě navštěvuje MŠ.

Dále porota rozhodla takto:

0.      Kategorie /1. třída/: postupují Kačka Blažková, Emička Šrámková, Natálka Blažková, vítězem se stal Kryštof Jurčík

1.      Kategorie /2. a 3. třída/: postupují Amálka Pokorná, Domča Vaněček, Karolínka Makrlíková

2.       postupují Honza Plichta, Tonda Žoha, Linda Bucharová, Prokop Stehlík,  vítězem se stal Honza Žíbrický

 

Všem zúčastněným děkujeme za krásné zážitky z básniček i prózaických textů a budeme držet palce v okrskovém kole, které se koná 1.3.2018 v Aši.

                                                                                                                           Pavla Hošková

recitace2018

I letošní, 23. ročník této soutěže se konal za účasti žáků naší školy. Soutěžící ve věku 6 -15let jsou rozděleni do dvou věkových kategorií. Jejich výkony letos posuzovala porota složená z ředitele soutěže a Mezinárodního pěveckého centra, Aloise Ježka, dále zde zasedl dirigent František Drs a profesorka z konzervatoře v Pardubicích, Jarmila Chaloupková. Nechyběli zástupci z oblasti populárního zpěvu, Zbyněk Drda a Josef Štádler. V kategorii 6 -12let se stala nejmladší účastnicí žákyně naší školy, Emička Šrámková. V kategorii 12 -15let obsa dila 2. místo Alena Jelinková a 1. místo si vyzpívala Natálie Hagarová. Obě postupují do celostátního finále, které bude 28. 3. 2018. Na soutěž se děti připravovaly pod vedením Lucie Schwalbové a Jarmily Rezkové. O klavírní doprovody se postarali Jaroslava Reková,Natalie Temerova a Milan Jelínek.

Děkujeme, gratulujeme a držíme pěsti do finále.

Jarmila Rezková

skrivann2018

skrivan02