Ve středu, 13. prosince, se chumelenicí doklouzali na Vánoční koncert do Adorfu tři ašští dudáci, kteří zde odehráli několik lidových skladeb v sále místní hudební školy, a to v rámci přeshraničního programu Cenrum kultury a umění Aš Adorf. František Žoha a Matěj Pokorný s Milanem Jelínkem svým vystoupením podpořili milou vánoční atmosféru, která v sále panovala. A my se můžeme opět po Novém roce těšit na vystoupení německých hudebníků u nás.  

  Anna Pokorná