Ve středu, 13. prosince, se chumelenicí doklouzali na Vánoční koncert do Adorfu tři ašští dudáci, kteří zde odehráli několik lidových skladeb v sále místní hudební školy, a to v rámci přeshraničního programu Cenrum kultury a umění Aš Adorf. František Žoha a Matěj Pokorný s Milanem Jelínkem svým vystoupením podpořili milou vánoční atmosféru, která v sále panovala. A my se můžeme opět po Novém roce těšit na vystoupení německých hudebníků u nás.  

  Anna Pokorná

Ve středu 14.12.2022 se od 17 hodin ve variabilním prostoru školního sálu ašské ZUŠky konalo vystoupení všech žákyň tanečního oboru pod vedením paní učitelky Lucie Lavrinčíkové. Jednotlivá vystoupení byla zarámovaná příběhem z vánočního filmu Polární expres. Střídala se hromadná i sólová čísla od nejmenších po největší tanečnice, které si rozhodně své účinkování užívaly. Na diváky zaplněný sál se skrze nápadité choreografie a skvělé výkony žákyň ZUŠky podařila přenést kouzelná vánoční atmosféra. Po skončení programu ještě dlouho slyšela děvčata s paní učitelkou slova zasloužené chvály a uznání, mnoho z přítomných přiznávalo slzy dojetí.

Děkujeme tanečnímu oboru za skvělý předvánoční zážitek, rodičům za spolupráci a spolehlivý přístup, dětem i paní učitelce za jejich tvůrčí nadšení, Patrikovi Lavrinčíkovi za zajištění hudebního podkladu.

Pavla Hošková

Gallery not found.

S představením Entschuldigung, s nímž v minulém školním roce postoupil na Šrámkův Písek, do národního kola Mladá scéna v Ústí nad Orlicí a na Jiráskův Hronov, vycestoval 29. listopadu divadelní soubor Babodrama z ašské ZUŠ do Moving station v Plzni na „Jižáku“, kde jej dopoledne odehrál pro střední školy a večer pro veřejnost. O víkendu, 3.12., pak tentýž divadelní kus Anna Perglerová, Barbora Němejcová, Viktorie Ivančovová, Václav Ponikelský, Martin Kulhavý a Jakub Kouba zahráli i v Praze, v divadle VILA Štvanice, a to v rámci festivalu Tygří výběr, stejně jako v Plzni s kladným diváckým ohlasem.  
 
                                                                                              Anna Pokorná

V předvánočním čase se s vystoupeními žáků naší školy doslova roztrhl nebeský pytel. Pěvecký soubor pod vedením p. uč. L. Schwalbové a kytaristé p. učitelky A. Kraftové zpívali a hráli pod rozsvěceným stromečkem v Hranicích a na Adventu v ašském muzeu, kde s představením Vánoční půlnoční vystoupil také divadelní soubor Minidramaťáčci p. uč. A. Pokorné. Dudácký soubor Schumák, vedený p. uč. M. Jelínkem a p. uč. L. Schwalbovou, a žesťový soubor p. uč. V. Kukučky zase zkrášlily adventní setkání na návsi v Krásné, kde v živém Betlémě účinkovaly i členky divadelního souboru Dramafie. U ašského vánočního stromu, který se rozzářil první adventní neděli, nechyběli flétnisté a flétnistky vedené p. uč. E. Jandovou a p. uč. V. Kukučkou a také klarinetisté a saxofonisté p. uč. M. Oblištila. Jeho žáci i svěřenci p. uč. K. Cretan zpestřili též předávání dárků v Carvacu. Všem vystupujícím, i jejich pedagogům, děkujeme.   
 
                                                                                                  Anna Pokorná

Gallery not found.

XIX. ročníku mezinárodní pěvecké soutěže Olomouc 22 se z naší ZUŠ zúčastnila také studentka II. stupně Natálie Hagarová. Kategorie, ve které soutěžila, byla dvoukolová. V prvním kole musela Natka zazpívat kromě lidové písně další tři vokální skladby z období 16. – 19. století. Výkony všech soutěžících posuzovali pedagogové konzervatoří , Ostravské univerzity a Janáčkovy akademie múzických umění Brno. Z postupu do druhého kola jsme měly /výpravu tvořily 4 ženy J/ velkou radost a víc jsme v tak velké konkurenci vynikajících zpěváků neočekávaly. Nakonec si Natálka s písněmi L. Janáčka a B. Martinů vyzpívala čestné uznání. Moc gratulujeme k vyrovnanému pěveckému výkonu. Za klavírní spolupráci děkujeme p. uč. Oleně Pereverzievě.

P.S.

Olomoucké Vánoční trhy s vyhlášeným punčem jsme také stihly!

Jarmila Rezková

Televizní soutěž Zlatý oříšek má dlouholetou tradici a zaměřuje se na výběr mimořádně nadaných dětí do 14 let, které ve svém oboru dosáhly velkých úspěchů. Z množství přihlášených vybere odborná porota 21 finalistů napříč obory, kteří se představí v rámci vysílání tohoto pořadu na Nový rok. Z těchto finalistů vzejde 7 vítězů, kterým bude přímo ve vysílání předána finanční odměna na podporu jejich kariéry.

Do finále tohoto televizního klání se letos dostal i žák ašské ZUŠ, klavírista Sebastian Cretan, žák p.uč. Olgy Fernandez. Sebastian byl nominován na základě svých klavírních úspěchů (vítězství v různých soutěžích, sólový koncert v Rudolfinu) a také proto, že se věnuje ještě i hře na pozoun a příbuzný nástroj baryton, s nimiž byl letos na soutěžích také velmi úspěšný. Zveme tedy ke sledování novoročního vysílání Zlatého oříšku, kde se dozvíme jména sedmi vítězů. Držte palce zástupci naší ZUŠ!

Kamila Cretan