Zápis ke studiu ve školním roce 2022/2023

Ředitelka Základní umělecké školy R. Schumanna Aš vyhlašuje zápis pro školní rok 2022/2023, a to na dny 6. a 8. června 2022, vždy od 14 do 17 hodin (jedná se o pondělí a středu).

Zápis se uskuteční do výtvarného, tanečního, hudebního a literárně-dramatického oboru.

Proběhne zjištění studijních předpokladů a talentové zkoušky.

Zájemci o studium hudebního oboru si připraví zpěv lidové písničky,

zájemci o studium literárně-dramatického oboru přednes básničky.

Podmínkou u zápisu žáka, který není občanem EU, je nutnost doložení dokladu o trvalém pobytu, který předloží v den zápisu do ZUŠ.

K zápisu je nutné se dostavit se zapisovaným dítětem osobně. Zákonní zástupci již nyní mohou vyplnit elektronickou přihlášku (nalézt ji lze na stránkách školy v černé postranní liště: www.zusas.cz), tu je v době zápisu nutné ve škole podepsat. Přihlášku je možné vyplnit i přímo v ZUŠ během zápisu.

(Do studijního zaměření, které již dítě studuje, se znovu přihlašovat nemusí.)

PRO HUDEBNÍ OBOR:

Prosíme, počítejte s tím, že žák v prvních ročnících i v přípravném studiu dochází vždy minimálně na dvě hodiny týdně /individuální výuka: hra na nástroj nebo sólový zpěv + kolektivní výuka: HUDEBNÍ NAUKA. V dalších letech přibude ještě hodina komorní nebo souborové hry.

Zájemci o hru na klavír musí mít doma klasický (akustický) klavír, případně klavír elektrický (digitální).

Uchazeči o hru na keyboard musí mít možnost doma cvičit na keyboard.

Žákům, kteří se chtějí učit hře na jiný nástroj, můžeme některé z nich alespoň pro začátek zapůjčit.

V případě, že bude více uchazečů než volných míst, přistoupíme k výběru žáků dle následujících kritérií:

1) věk dítěte – přednost mají děti v tomto pořadí:

a) žáci prvních tříd ZŠ /nástup v r. 2022/2023

b) žáci druhých tříd ZŠ

c) předškoláci

d) děti pětileté

e) žáci od 3. tříd ZŠ

2)V případě, že by bylo třeba dále vybírat z určené skupiny, kterou spojuje společné kritérium, bude se losovat. Děti, které se díky velkému zájmu uchazečů nepodaří do výuky zařadit, zůstanou, po souhlasu zákonných zástupců, na interním čekacím seznamu, v zabezpečeném školním systému. Uvolní-li se během školního roku místo, budou zákonní zástupci výše uvedených uchazečů ihned informováni.

Více informací o studiu na naší škole i o akcích, které pořádáme, najdete na stránkách: www.zusas.cz.

Dotazy: Mgr. MgA. Anna Pokorná, Mgr. O. Fernandez, MgA. Pavla Hošková                 Těšíme se na Vás

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *