Škola otevřena od 25.11. – individuální výuka, konzultace

Od středy, 25. 11. 2020, začíná výuka žáků hudebního oboru ve škole ZUŠ R.
Schumanna Aš(v poměru jeden učitel – jeden žák).
Tito žáci začnou opět normálně, dle rozvrhu, navštěvovat ZUŠ (dodrží všechna daná
opatření – roušky/respirátory/štíty v hromadných prostorách a kde je to možné i v
učebnách, mytí a dezinfekce rukou…).
Pakliže bude žák vykazovat příznaky nachlazení, nemoci – zůstává doma, zákonný zástupce
své dítě u pedagoga před danou hodinou omluví a domluví se s ním na distanční výuce.

V distanční (dálkové) formě nadále musí zůstat kolektivní výuka – literárně
dramatický obor, výtvarný obor (+multimediální tvorba), hudební nauka, komorní a
souborová hra a taneční obor/ v těchto oborech lze, po domluvě s pedagogem, využít
individuálních konzultací.
Žáci uvedených oborů budou nadále komunikovat se svými pedagogy prostřednictvím
internetu, telefonu.

Přejeme Vám všem pevné zdraví, vedení školy

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *