Od středy, 25. 11. 2020, začíná výuka žáků hudebního oboru ve škole ZUŠ R.
Schumanna Aš(v poměru jeden učitel – jeden žák).
Tito žáci začnou opět normálně, dle rozvrhu, navštěvovat ZUŠ (dodrží všechna daná
opatření – roušky/respirátory/štíty v hromadných prostorách a kde je to možné i v
učebnách, mytí a dezinfekce rukou…).
Pakliže bude žák vykazovat příznaky nachlazení, nemoci – zůstává doma, zákonný zástupce
své dítě u pedagoga před danou hodinou omluví a domluví se s ním na distanční výuce.

V distanční (dálkové) formě nadále musí zůstat kolektivní výuka – literárně
dramatický obor, výtvarný obor (+multimediální tvorba), hudební nauka, komorní a
souborová hra a taneční obor/ v těchto oborech lze, po domluvě s pedagogem, využít
individuálních konzultací.
Žáci uvedených oborů budou nadále komunikovat se svými pedagogy prostřednictvím
internetu, telefonu.

Přejeme Vám všem pevné zdraví, vedení školy

Milí žáci a rodiče, 

 

pokračujeme v distanční výuce do té doby, než se v tabulce mapující epidemiologickou situaci objeví stupeň 4 a vláda odsouhlasí, že mohou ZUŠ navštěvovat alespoň žáci v systému 1 žák – 1 učitel. V případě, že taková situace nastane, Vás ihned budeme informovat. 

 

Do té doby jedeme dál cestou, kterou máte domluvenou se svými učiteli, pakliže se ve Vaší vzájemné komunikaci objeví nějaký problém, pište, prosím, ihned na e-mail: zusas@centrum.cz a situaci se pokusíme rychle vyřešit.

 

Připomínám, že k hudebnímu oboru patří i hudební nauka – vše k ní najdete na našich stránkách v záložce domácí videa a cvičení – u učitelů, k nimž patříte.

 

Chcete-li se podívat, co u nás ve škole vzniká v tomto období, rozklikněte si na našich stránkách záložku Corona home art.

 

Snad se brzy uvidíme, hezké a zdravé dny, vedení školy