V dodatečném zápisu byli přijati:

58/2022/ZUŠ

59/2022/ZUŠ

60/2022/ZUŠ

61/2022/ZUŠ

62/2022/ZUŠ

63/2022/ZUŠ

64/2022/ZUŠ

65/2022/ZUŠ

66/2022/ZUŠ

67/2022/ZUŠ

68/2022/ZUŠ

69/2022/ZUŠ

70/2022/ZUŠ

71/2022/ZUŠ

72/2022/ZUŠ

73/2022/ZUŠ

74/2022/ZUŠ

75/2022/ZUŠ

76/2022/ZUŠ

77/2022/ZUŠ

78/2022/ZUŠ

79/2022/ZUŠ

80/2022/ZUŠ

81/2022/ZUŠ

82/2022/ZUŠ

83/2022/ZUŠ

84/2022/ZUŠ

85/2022/ZUŠ

86/2022/ZUŠ

87/2022/ZUŠ

88/2022/ZUŠ

89/2022/ZUŠ

90/2022/ZUŠ

91/2022/ZUŠ

92/2022/ZUŠ

93/2022/ZUŠ

94/2022/ZUŠ

16. a 17. září se žáci (E. a E. Kulhánkovy, A. Pokorná, B. Němejcová, M. Jelínek, J. Strnad, M. Balovčík)  pedagogové naší školy (L. Schwalbová, V. Kukučka a A. Kraftová) zúčastnili tří akcí: vítání občánků a pasování nových školáčků v Krásné a vernisáže sochařského sympozia nazvaného Kořeny v ašských Sadech míru. Jejich hudební vystoupení zkrášlila a zpříjemnila uvedená setkání a patří jim za to velký dík.
                            
                                     Anna Pokorná 

 

V pátek, 9. 9., vystoupí v 15 hodin na Poštovním náměstí naše tanečnice/mažoretky společně s hráči na bicí a dechové nástroje v rámci Sportovních her.

 

V sobotu, 10. 9., si můžete v Kopaninách, na zámečku p. Hupky, vychutnat ve 14 hodin vystoupení našeho dudáckého souboru Schumák  

 

a pak Vám v „Saďáku“ od 18 hodin zahraje v rámci Slam poetry kapela IScream

 

                                      Krásné zářijové dny přejí žáci a pedagogové ZUŠ R. Schumanna Aš

Hned 7. září uspořádali žáci a učitelé ZUŠ R. Schumanna Aš interaktivní koncert pro děti z ašských školek a druhých tříd základních škol. Vystoupení bylo krásné, veselé, zábavné. Malí diváci si mohli nejen vyzkoušet, zda poznají známé melodie a hlasy zvířat, které dokázali na nástroje zuškoví hudebníci vyloudit, ale mohli si také na dechové nástroje zahrát a v neposlední řadě si i zazpívat.
Děkujeme jim za návštěvu naší školy, velké poděkování také letí k našim žákům a pedagogům, kteří koncert hned na začátku školního roku přichystali. 
Budete-li chtít stát se hudebníkem, výtvarníkem, tanečníkem či divadelníkem, neváhejte –  8. 9. je v ašské ZUŠce dodatečný zápis. Budeme se na Vás těšit mezi 13.00 až 16.30.
 
                                                           Anna Pokorná a pedagogové ZUŠ R. Schumanna Aš