protože nám není umožněno setkávat se v ZUŠce osobně, kontaktují Vás naši pedagogové prostřednictvím telefonických rozhovorů, sms, skypu, WhatsApp i našich stránek (nově vytvořená sekce – Domácí úkoly a cvičení/ kde jsou především úkoly pro výtvarníky, kterých je velké množství). Je radostné, že s nimi dobře komunikujete (kdo se toho ještě neujal, toho prosím, aby svému učiteli odpověděl). Budeme se muset naučit učit se na dálku, ale je vidět, že to jde a že to může být i zajímavé a zábavné.
 
Prosím Vás o neutuchající snahu a přeji hodně zdraví, Anna Pokorná, ředitelka školy 

Nastal 6. březen a do ZUŠ Járy Cimrmana ve Františkových Lázních se začali sjíždět smyčaři z celého okresu, jelikož místní ZUŠka jako každý třetí rok pořádala okresní kolo soutěže ve hře na smyčcové nástroje.

Pro naše reprezentanty, Toníka Žibrického a Alenu Jelínkovou, ale vše začalo mnohem dříve. Ti už si svůj soutěžní repertoár přehráli na různých ašských koncertech a ještě 2. 3. na předsoutěžním koncertě ve Františkových Lázních.

Samotná soutěž vypukla v devět hodin. Soutěžící s nervozitou vyčkávali, až na ně přijde řada a budou se moci předvést před děsivě vyhlížející porotou, v jejíž řadách tento rok usedli i naši pedagogové Zuzana Puchelová a Milan Jelínek, který však mne, jako svojí dceru, naštěstí hodnotit nemohl :). Naši reprezentanti se ale nikým nenechali zastrašit a do svých výkonů dali vše, podle některých hráli dokonce i nohama, a tím si vysloužili slova chvály od mnoha přítomných.

Poté nastala však ta chvíle, kdy se porota zavřela ve své porotcovské místnosti, kde se jala hledat vítěze. Všichni soutěžící této chvíle využili a šli si zklidnit nervy něčím na zub, popřípadě zkoušeli různé smyčcové nástroje, které zde byly vystaveny, a seznamovali se s ostatními soutěžícími.

A to už se blížila ta všemi očekávaná doba vyhlašování výsledků. Všichni se shromáždili v sále a s napětím poslouchali slova předsedkyně poroty, Zuzany Puchelové. Naši houslisti si svými výkony vyhráli samé zlato s postupem do krajského kola. Za tento úspěch ale musíme poděkovat naší paní učitelce Puchelové a korepetitorce paní učitelce Oleně Pereverzievě, které obětovaly část svého volného času, aby s námi mohly trénovat.

Velkou radost z postupu a chuť do dalšího trénování nám však o týden později sebrala pandemie, kvůli které jsou všechny soutěže zrušeny. A i když jsme tuto nepěknou novinku oplakali, chuť hrát se nám vrátila a my se už těšíme na naše další hudební zážitky.

Na základě rozhodnutí Bezpečnostní rady státu je výuka na ZUŠ R. Schumanna od 11. 3. 2020 do odvolání zrušena z důvodu zabránění šíření nemoci COVID-19 způsobené koronavirem.

 

Během platnosti nařízení je žákům zakázán vstup do budovy školy.

 

S účinností od 10. 3. od 18.00 se ruší všechny koncerty a školní akce, včetně soutěží, jejichž termíny konání budou posunuty a žáci a jejich zákonní zástupci budou včas informováni.

 

Žádáme rodiče a žáky, aby sledovali naše webové stránky, kde budeme podávat aktuální informace.

 

 

                                                                           Děkuji za pochopení, Anna Pokorná, ředitelka školy

Ve dnech 5.-7. března proběhl již XI. ročník soutěže ve hře na klasickou kytaru PRAGuitarra clásica 2020. Této soutěže se účastnil i ašský kytarista Christoforos Šilov-Mouratidis (8let – žák p. uč. A. Kraftové), který soutěžil v kategorii 0 . Christo si zde svou pílí vyhrál 1. cenu a cestovní kytaru COCO Cordoba. A jak říká Táňa Klánská – zakladatelka a ředitelka této soutěže: „Krásná, hodnotná a tolik potřebná kytarová soutěž mladých (a i těch nejmladších) kytaristů opět ukázala, jak důležité je nevzdávat se a začít znovu, neboť jak říkával Jestřáb /Jaroslav Foglar – dokud žijeme, není nikdy nic ztraceno…

                                          Andrea Kraftová

Této soutěže se naše škola zúčastňuje již od prvních ročníků a úspěšné zpěvačky jsou dnes již maminkami další generace našich žáků. A jaký byl pro naši školu letošní ročník? Z původně tří žákyň uč. Jarmily Rezkové jely do Karlových Varů jen dvě. Nejmladší zpěvačku přemohla chřipka, škoda. Kačenka Měchurová se této soutěže zúčastnila poprvé a v tak velké konkurenci to pro ni byla první zkušenost. Ostřílená Natálka Hagarová se na soutěžní pole vrátila po roční absenci, kdy kvůli mutaci měla hlasové problémy. Tíha zodpovědnosti, ruku v ruce s trémou, způsobily, že se hlas na začátku vystoupení stal neovladatelným. Přesto v průběhu celého výkonu zabojovala a získala čestné uznání. Žákyně na klavír doprovodily paní učitelky Mgr. Jaroslava Reková a Olena Pereverzieva. Všem zúčastněným patří poděkování.

MgA. Jarmila Rezková

V úterý 18.2. se v naší ZUŠ konal projektový den pro žáky a učitele dechových nástrojů, který byl zaměřen na problematiku řešení obtížných rytmických útvarů ve skladbě. Jako odbornice byla přizvána MgA. Věra Kestřánková, PhD., která je vynikající klarinetistkou, saxofonistkou, ale i výbornou a zkušenou hudební učitelkou. Název projektu „Co nezahraju, to zazpívám“ byl i zároveň jeho náplní. Přítomní žáci (a jejich učitelé) dostali do rukou velmi obtížný notový part a paní lektorka vedla zúčastněné k tomu, jak se – krok po kroku – s takovýmto obtížných partem vypořádat a v co nejkratší době se ho efektivně naučit. Přes zpívání a tleskání vybraných míst se všichni postupně dostali i k hraní na své nástroje, aby nakonec zjistili, že i takto obtížné noty jsou schopni v poměrně krátké době úspěšně zahrát. 
V druhé části projektového dne došlo i na individuální konzultace – žáci postupně předehrávali paní lektorce části svých (již nacvičených) skladeb a ona jim (a jejich učitelům) doporučovala, co by bylo možno zlepšit (a jakým způsobem toho dosáhnout). 
Všichni zúčastnění si toto odpoledne v rámci Šablon ZUŠ Aš pěkně užili a především se spoustu nového dozvěděli. 
 
                                                                                                                                                                                                  Kamila Cretan

Mladí lidé z Aše a Selbu se zúčastní projektu „Evropa – velmi blízko“, který se zaměří na společné aktivity umělců, vědců či odborníků v oblasti českého a bavorského příhraničí. Projekt plánovaný na jeden a půl roku získal podporu z programu EÚS 2014 – 2020 mezi Českou republikou a Svobodným státem Bavorsko. V rámci programu bude možné zrealizovat dalších 7 projektů v celé dotační oblasti.

Projekt „Evropa – velmi blízko” dostane dotaci v celkové výši 185 880 EUR. „V rámci společných aktivit se uskuteční výstavy, workshopy, diskusní fóra. Jejich tématem se stane především integrita a budoucnost Evropy. Bližší informace k možnostem spolupráce a nabídce konzultací k podmínkám přiznání dotace  naleznou zájemci na stránkách Krajského úřadu Karlovarského kraje.V pátek 7.2. se vydal autobus zaplněný do posledního místa žáky naší školy a jejich učitelským doprovodem za hudebním dobrodružstvím do Karlových Varů. Okružní jízdou karlovarskými serpentinami jsme se dostali před jedenáctou hodinou přímo před brány Karlovarského městského divadla, kde nás čekala hodina plná filmové hudby v podání Karlovarského symfonického orchestru pod taktovkou dirigenta Jana Kučery a za slovního doprovodu skladatele, herce a režiséra Ondřeje Brouska. Měli jsme možnost vidět a slyšet orchestr z druhého balkónu divadla, který jsme stejně jako autobus zaplnili do posledního místa. Seděli jsme přímo naproti pódiu a toto strategické místo nám umožnilo dobře vidět i na plátno, na kterém se promítaly ukázky z filmů jako Piráti z Karibiku, Harry Potter, nebo také spoty z dětského kanálu ČT:D doprovázené již zmiňovaným Karlovarským symfonickým orchestrem. Žáci naší školy projevili své znalosti při dotazech na filmové skladatele, tempová označení či odhalení televizního spotu na Déčko. Bohužel nás z tak původně strategického místa, jakým balkón v druhém patře je, nebylo slyšet. Z celého hodinového zážitku jsme si odnesli, že muzika k filmu neodmyslitelně patří a na ukázkách jsme se přesvědčili o tom, že například horor přestává být hororem, pokud se použije nevhodná hudba, a že hudba obecně podtrhuje a vytváří celkový ráz filmu.

Veronika Fernandez