12. 9. 2023 Vám byly z našeho školního systému odeslány předpisy plateb – úplaty za vzdělání za 1. pololetí v ZUŠ R. Schumanna Aš.

Na stránkách školy (www.zusas.cz) máme zveřejněnou směrnici o úplatě za vzdělání v tomto školním roce – najdete ji v sekci „ke stažení“ – částky a výpočet školného pak na str. 2 a 3.

Odpověď na nejčastější dotaz:

Úplata za vzdělání v hudebním oboru – v případě, že žák chodí na jeden nástroj, platí 1100,- Kč na pololetí.

Pakliže se vzdělává ve skupince – na hodině jsou dva/tři žáci – platí 850,- Kč.

Pakliže má dítě dva nástroje (např. flétnu a zpěv, nebo klavír a klarinet….) – platí za 1. nástroj 1100,- Kč, na druhý má 50 % slevu – tj. 550,- Kč.

Když má žák třetí nástroj – např. flétnu, zpěv a klavír – bude platit za 1. nástroj 1100,- Kč, na druhý má 50% slevu – tj. 550,- Kč a na třetí 75% – tj. zaplatí 275,-Kč.).

Částky se také liší, když školu navštěvují tři a více sourozenců a u přípravného studia VO, TO a LDO.

Podrobněji viz již zmíněná směrnice.

Vedení školy

Oznamuji, že dne 29. 9. 2023 na Základní umělecké škole R. Schumanna Aš využiji možnosti vyplývající z § 24 odst. 2 školského zákona č. 561/2004 Sb., a vyhlásím ředitelské volno pro všechny žáky školy z organizačních a technických  důvodů. 

                                                                                     Mgr. MgA. Anna Pokorná, ředitelka školy

ZUŠ Aš nabízí volná místa do LITERÁRNĚ DRAMATICKÉHO OBORU – přípravné dram. výchovy, pro děti od 5 do 7 let (předškoláci, 1.tř. ZŠ), výuka bude probíhat ve čtvrtky 14:45 -15:55 pod vedením MgA. P. Hoškové v ZUŠ Aš a do HRANICKÉHO DRAMU (věkově smíšená skupina od 10 do 15 let), výuka v pondělí v cca 15:30 ve Volnočase Hranice.

Dále v MULTIMEDIÁLNÍ TVORBĚ pro děti od 9 let pod vedením MgA. Jiřího Broučka. Info o tomto studijním zaměřením najdete na

https://multimedialnitvorba.com/

Prosíme zájemce, aby se přihlásili do úterý 5.9. na www.zusas.cz, kde je online přihláška a stavili se v odpoledních hodinách 4. – 5. září do Zuš pro info atd. Těší se ZUŠ Aš