Konec června prožilo několik žáků ašské ZUŠky usilovným zkoušením a na závěr i koncertem se Západočeským symfonickým orchestrem Mariánské Lázně. Ten proběhl 26. června na mariánskolázeňské kolonádě a přihlíželo mu četné publikum. S uvedeným hudebním tělesem vystoupil František Žoha a Matěj Pokorný (oba se představili hrou na dudy), Alena Jelínková (housle a zpěv), Natálie Hagarová a Barbora Němejcová (obě dívky zpěv), Nela Effenbergerová (klarinet), Adéla Jasíková (příčná flétna), Sandra Fizerová a Sebastian Cretan (klavír), slovem vystoupení provázela paní učitelka Kamila Cretan.
Ašští mladí hudebníci dokázali (stejně jako ostatní žáci všech oborů místní základní umělecké školy), že je ani dlouhé období distanční výuky nedokáže zastavit či odradit od jejich směřování. Svým výkonem potěšili diváky, ale i své učitele, kteří je celý rok vedli. Všem zmíněným vystupujícím i jejich pedagogům patří poděkování a ještě jednou (i když teď již neslyšitelný) velký potlesk.

Gallery not found.

Ve vstupní hale školy je veřejnosti nepřístupná výstava absolventských prací žáků Multimediální tvorby. Absolventi v tomto roce jsou: Štěpán Pergler, Jan Pristaš, Dominik Procházka, Martin Kraus a Petr Veselý pod vedením učitele MgA. Jiřího Broučka. Výstava potrvá do podzimu letošního roku, proto ji doufejme budete moci navštívit v září. 

Gallery not found.

V úterý 22. 6. 2021 proběhlo rozloučení s letošními absolventy studijního zaměření Výtvarná tvorba I. stupně (Linda Bucharová, Tereza Nedvědová, Štěpán Kudrhalt).Slavnostní akt se konal v divadelním sále LaRitmy, spolu s absolventskými vystoupeními ostatních oborů naší školy. Vernisáž výstavy absolventských prací se tentokrát vzhledem k hygienickým opatřením neuskutečnila. S absolventy se neloučíme úplně, v následujícím školním roce budou pokračovat ve studiu na II. stupni. Plošné i prostorové práce (keramika) absolventů jsou umístěny v oknech vstupního vestibulu tak, aby na ně bylo bylo vidět zvenku. Až budete mít procházku kolem zušky, nezapomeňte si výtvory mladých výtvarníků prohlédnout.
Rozárka

 

Gallery not found.

Amálie Pokorná a Jakub Kouba se v pátek, 11. června, zúčastnili celostátního kola soutěže Dětská scéna v uměleckém přednesu, jež proběhlo ve Svitavách. Toto kolo je již nesoutěžní, jedná se o přehlídku vítězů kol krajských, takže v sále svitavského kina Vesmír vládla velmi příjemná a uvolněná atmosféra.

Amálka i Jakub přednesli své texty skvěle, příběh o zlobivé Žofince i černohumorná bajka o bílém šnekovi diváky pobavily a přiměly k zamyšlení. Oběma recitátorům, kteří reprezentovali nejen svůj um, ale i literárně dramatický obor ašské ZUŠky a potažmo i naše město, patří velké poděkování za to, že i v době karanténní na svém přednesu pracovali a mohli se tak celostátní soutěže zúčastnit.

Anna Pokorná, ZUŠ Aš

 Psal se 31. květen roku 2021 a vřavy udatných bojovníků z celého kraje se začaly sjíždět do Bečova nad Teplou, kde mělo dojít k jednomu z největších střetů doby covidové. Konalo se zde totiž krajské kolo soutěže smyčcových nástrojů ,,O cenu Akord Kvint“.
 I naše ašská ZUŠka podnikla toto bojové tažení na Bečov a to s naším novopečeným kontrabasistou, takovým pážetem mezi smyčaři, Martinem Jelínkem. Ten během své hudební poutě stihl porazit strasti doby covidové a vydržel i měsíce obléhání svého panství distanční výukou a teď se, i se svým věrným mecenášem Milanem Jelínkem, pokoušel prorazit brány hudebního světa.
 A že to byl boj opravdu úmorný. Všichni bojovníci, kteří se tohoto nelítostného klání účastnili, byli připraveni na vše – smyčce namazané, nástroje nalazené a prsty s mozoly od cvičení. A jak se v těchto chvílích cítil náš svěřenec? „Byl jsem velice nervózní, protože jsem slyšel, jak hrají ostatní moji protivníci, jimž se vše povedlo. Já jsem si nebyl jistý, jestli jsem to všechno zahrál správně. Trochu jsem se uklidnil, až když mi paní učtelka houslí z Bečova řekla, že jsem „malej, ale šikovnej“ a že se jí moje vystoupení líbilo.“
 A i když měla tréma na našeho statečného bojovníka doopravdy spadeno, on se nedal a dokonce nám do Aše dovezl zlato. Mně už tedy nezbývá, než pogratulovat ke krásnému prvnímu místu a jako houslistka ještě dodávám: „Z moci mně svěřené v hudební míře, pasuji tě dnes smyčcem na rytíře!“ 
 
 
 
           Alena Jelínková 

O víkendu 11.- 13.6. 2021 se v Praze konal již třicátý – jubilejní – ročník prestižní klavírní soutěže „Prague Junior Note“. Tato soutěž je zaštiťována osobností prof. Ivana Klánského, což jí dodává lesku a také vždy přiláká velké množství soutěžících i v této nelehké době.

Nejinak tomu bylo i letos – ve II. kategorii, v níž soutěžil i klavírista Sebastian Cretan ze třídy p.uč. Olgy Fernandez, se sešlo osmnáct skvělých malých virtuozů, kteří bojovali o co nejlepší umístění. Jedenáctiminutový časový limit naplnili téměř všichni soutěžící beze zbytku a jejich výkony často braly dech svojí vyzrálostí a profesionalitou. Sebastian Cretan nezůstal pozadu a svým suverénním výkonem přesvědčil porotu o tom, že jedna z medailí poletí do Aše! Obsadil v nabité konkurenci skvělé třetí místo s pochvalou poroty za jistý a muzikální výkon. Pochvalu poroty získala i p.uč. Olga Fernandez za výběr repertoáru. Oběma moc gratulujeme a děkujeme za báječnou reprezentaci ašské ZUŠ.

Milé děti, žáci, studenti, vážení rodiče a přátelé školy, spoluobčané Ašáci,
 
jak jsme Vás již v květnu informovali, zúčastnila se naše škola, Základní umělecká škola Roberta Schumanna Aš1. ročníku celostátní on-line výtvarné soutěže Čímtačára 2021. Všichni soutěžící měli výtvarně zpracovat téma Bludiště, a to libovolnou technikou, na libovolný formát. Z naší školy byly do soutěže odeslány práce 24 žáků a studentů všech věkových kategorií Výtvarné tvorby paní učitelky Mgr. Věry Rozálie Němejcové. Soutěže se celkem zúčastnilo 2706 prací z 433 škol celé ČR (i zahraničí). Nyní proběhlo vyhodnocení, které pro nás dopadlo velmi dobře.
Cenu veřejnosti ve skupině žáků základních uměleckých škol v kat. 17-21 let vyhrála Zuzana Novotná se svým dílem „Franz Kafka – Hledání“, v kat. 13-16 obsadila Jennifer Nguyenová  2. místo s výkresem „Hluboko v myšlenkách“ a v kat. nejmenších výtvarníků 6-8 let se umístil Antonin Peška na 3. místě s obrázkem „Krtkovo bludiště“.
Chtěli bychom všem, kteří nás podpořili svým hlasováním, co nejsrdečněji poděkovat, a hlavně ašskému rádiu Generis a Mírovi Všetečkovi za propagaci této výtvarné soutěže.