Ve čtvrtek, 18. března, proběhl „na dálku“ výtvarný kurz pod vedením výtvarnice MgA. Kristiny Brůnové, na kterém si děti, společně se svými maminkami, vyrobily  netradiční jarní věnec ze staré knihy. Tento výtvor pak doplnily papírovými motýlky, kteří věnec nádherně oživili. Děkujeme paní lektorce za nově nabídnutou výtvarnou techniku, ale i maminkám – asistentkám, které se do výroby zapojily.  

 

 

 Toho, že současná doba přeje jen a jen výuce na dálku, využily všechny divadelní soubory ašské ZUŠky. Mladší dramaťáci totiž tímto způsobem mohli nedávno absolvovat workshop s hercem a režisérem divadla Toymachine, MgA. Tomášem Běhalem, s nímž on-line prozkoumávali pohyb loutky (a to loutky, kterou mají doma vždy při ruce, při noze… – ano, jde o plyšáka obecného). Veselá komunikace mezi lektorem a dětmi měla v sobě krásnou a příjemnou atmosféru blízkosti, ačkoliv obě strany byly od sebe v tu chvíli vzdáleny 250 kilometrů.

   Starší členové divadelních souborů měli možnost v úterý, 9. března, zúčastnit se on-line debaty s dramaturgem a ředitelem zlínského Městského divadla, MgA. Vladimírem Fekarem a MgA. Petrem Michálkem. Ti dali ašským divadelníkům nahlédnout na přípravu inscenací, dramaturgii, práci profesionálního souboru, vedení divadla a na způsob vyrovnávání se se současnými podmínkami  a aktuální tvorbu, k níž patří např. natáčení podcastů, rozhlasových her a další zajímavé divadelní aktivity. I toto setkání (na pětisetkilometrovou vzdálenost) vyzařovalo vzájemnou blízkost. Nahlédnutí do divadla, překonávající celorepublikovou vzdálenost, bylo pro nás velmi inspirativní. 

   I když bychom se mnohem raději všichni potkávali naživo, může nás těšit alespoň to, že se během chvilky můžeme setkat se zajímavými lidmi, k nimž by za normálních okolností vedla daleko delší cesta. V takových okamžicích máme vlastně naše on-linové možnosti hodně rádi.   

                                                                                                                                                   Anna Pokorná, literárně dramatický obor