Už od února je kvůli probíhající rekonstrukci vozovky uzavřena v téměř celé délce ulice Studentská, a to v úseku od křižovatky s Okružní a Sibiřskou po vjezd na Husovo náměstí. Ve zbývající části Studentské, tj. od vjezdu na Husovo náměstí až ke křižovatce se Saskou ulicí, je komunikace zatím průjezdná.
Tento stav se podle informací od stavební společnosti, která rekonstrukční práce provádí, změní ve čtvrtek 15. dubna, kdy bude až do konce měsíce dubna pro dopravu uzavřen kvůli rekonstrukčním pracím i tento úsek.
Znamená to tedy, že od pátku 16. dubna nebude umožněn vjezd na parkoviště u radnice, u ZUŠ.

Milan Vrbata, tiskový mluvčí Městského úřadu

Od pondělí, 12. dubna, začíná individuální výuka žáků hudebního oboru ve škole ZUŠ R. Schumanna Aš (v poměru jeden učitel – jeden žák).
Tito žáci mohou opět normálně, dle rozvrhu, navštěvovat ZUŠ (přičemž dodrží všechna daná opatření – roušky/respirátory/štíty v hromadných prostorách a kde je to možné i při výuce v učebnách, mytí a dezinfekce rukou…).

Dle aktuálních vládních opatření nemusí být žáci navštěvující individuální výuku prozatím testováni.

Pakliže bude žák vykazovat příznaky nachlazení, nemoci (stejně tak v případě, že je v karanténě) – musí zůstat doma, zákonný zástupce své dítě u pedagoga před danou hodinou omluví a domluví se s ním na distanční výuce.

V distanční (dálkové) formě nadále musí zůstat kolektivní výuka – literárně dramatický obor, výtvarný obor (i multimediální tvorba), hudební nauka, komorní a souborová hra a taneční obor/. Žáci uvedených oborů budou nadále komunikovat se svými pedagogy prostřednictvím internetového či telefonního spojení. V těchto oborech lze, po domluvě s pedagogem, využít individuálních konzultací.

                                                       Přejeme Vám všem pevné zdraví, vedení školy