protože nám není umožněno setkávat se v ZUŠce osobně, kontaktují Vás naši pedagogové prostřednictvím telefonických rozhovorů, sms, skypu, WhatsApp i našich stránek (nově vytvořená sekce – Domácí úkoly a cvičení/ kde jsou především úkoly pro výtvarníky, kterých je velké množství). Je radostné, že s nimi dobře komunikujete (kdo se toho ještě neujal, toho prosím, aby svému učiteli odpověděl). Budeme se muset naučit učit se na dálku, ale je vidět, že to jde a že to může být i zajímavé a zábavné.
 
Prosím Vás o neutuchající snahu a přeji hodně zdraví, Anna Pokorná, ředitelka školy 

Nastal 6. březen a do ZUŠ Járy Cimrmana ve Františkových Lázních se začali sjíždět smyčaři z celého okresu, jelikož místní ZUŠka jako každý třetí rok pořádala okresní kolo soutěže ve hře na smyčcové nástroje.

Pro naše reprezentanty, Toníka Žibrického a Alenu Jelínkovou, ale vše začalo mnohem dříve. Ti už si svůj soutěžní repertoár přehráli na různých ašských koncertech a ještě 2. 3. na předsoutěžním koncertě ve Františkových Lázních.

Samotná soutěž vypukla v devět hodin. Soutěžící s nervozitou vyčkávali, až na ně přijde řada a budou se moci předvést před děsivě vyhlížející porotou, v jejíž řadách tento rok usedli i naši pedagogové Zuzana Puchelová a Milan Jelínek, který však mne, jako svojí dceru, naštěstí hodnotit nemohl :). Naši reprezentanti se ale nikým nenechali zastrašit a do svých výkonů dali vše, podle některých hráli dokonce i nohama, a tím si vysloužili slova chvály od mnoha přítomných.

Poté nastala však ta chvíle, kdy se porota zavřela ve své porotcovské místnosti, kde se jala hledat vítěze. Všichni soutěžící této chvíle využili a šli si zklidnit nervy něčím na zub, popřípadě zkoušeli různé smyčcové nástroje, které zde byly vystaveny, a seznamovali se s ostatními soutěžícími.

A to už se blížila ta všemi očekávaná doba vyhlašování výsledků. Všichni se shromáždili v sále a s napětím poslouchali slova předsedkyně poroty, Zuzany Puchelové. Naši houslisti si svými výkony vyhráli samé zlato s postupem do krajského kola. Za tento úspěch ale musíme poděkovat naší paní učitelce Puchelové a korepetitorce paní učitelce Oleně Pereverzievě, které obětovaly část svého volného času, aby s námi mohly trénovat.

Velkou radost z postupu a chuť do dalšího trénování nám však o týden později sebrala pandemie, kvůli které jsou všechny soutěže zrušeny. A i když jsme tuto nepěknou novinku oplakali, chuť hrát se nám vrátila a my se už těšíme na naše další hudební zážitky.

Na základě rozhodnutí Bezpečnostní rady státu je výuka na ZUŠ R. Schumanna od 11. 3. 2020 do odvolání zrušena z důvodu zabránění šíření nemoci COVID-19 způsobené koronavirem.

 

Během platnosti nařízení je žákům zakázán vstup do budovy školy.

 

S účinností od 10. 3. od 18.00 se ruší všechny koncerty a školní akce, včetně soutěží, jejichž termíny konání budou posunuty a žáci a jejich zákonní zástupci budou včas informováni.

 

Žádáme rodiče a žáky, aby sledovali naše webové stránky, kde budeme podávat aktuální informace.

 

 

                                                                           Děkuji za pochopení, Anna Pokorná, ředitelka školy

Ve dnech 5.-7. března proběhl již XI. ročník soutěže ve hře na klasickou kytaru PRAGuitarra clásica 2020. Této soutěže se účastnil i ašský kytarista Christoforos Šilov-Mouratidis (8let – žák p. uč. A. Kraftové), který soutěžil v kategorii 0 . Christo si zde svou pílí vyhrál 1. cenu a cestovní kytaru COCO Cordoba. A jak říká Táňa Klánská – zakladatelka a ředitelka této soutěže: „Krásná, hodnotná a tolik potřebná kytarová soutěž mladých (a i těch nejmladších) kytaristů opět ukázala, jak důležité je nevzdávat se a začít znovu, neboť jak říkával Jestřáb /Jaroslav Foglar – dokud žijeme, není nikdy nic ztraceno…

                                          Andrea Kraftová

Této soutěže se naše škola zúčastňuje již od prvních ročníků a úspěšné zpěvačky jsou dnes již maminkami další generace našich žáků. A jaký byl pro naši školu letošní ročník? Z původně tří žákyň uč. Jarmily Rezkové jely do Karlových Varů jen dvě. Nejmladší zpěvačku přemohla chřipka, škoda. Kačenka Měchurová se této soutěže zúčastnila poprvé a v tak velké konkurenci to pro ni byla první zkušenost. Ostřílená Natálka Hagarová se na soutěžní pole vrátila po roční absenci, kdy kvůli mutaci měla hlasové problémy. Tíha zodpovědnosti, ruku v ruce s trémou, způsobily, že se hlas na začátku vystoupení stal neovladatelným. Přesto v průběhu celého výkonu zabojovala a získala čestné uznání. Žákyně na klavír doprovodily paní učitelky Mgr. Jaroslava Reková a Olena Pereverzieva. Všem zúčastněným patří poděkování.

MgA. Jarmila Rezková