V úterý 18.2. se v naší ZUŠ konal projektový den pro žáky a učitele dechových nástrojů, který byl zaměřen na problematiku řešení obtížných rytmických útvarů ve skladbě. Jako odbornice byla přizvána MgA. Věra Kestřánková, PhD., která je vynikající klarinetistkou, saxofonistkou, ale i výbornou a zkušenou hudební učitelkou. Název projektu „Co nezahraju, to zazpívám“ byl i zároveň jeho náplní. Přítomní žáci (a jejich učitelé) dostali do rukou velmi obtížný notový part a paní lektorka vedla zúčastněné k tomu, jak se – krok po kroku – s takovýmto obtížných partem vypořádat a v co nejkratší době se ho efektivně naučit. Přes zpívání a tleskání vybraných míst se všichni postupně dostali i k hraní na své nástroje, aby nakonec zjistili, že i takto obtížné noty jsou schopni v poměrně krátké době úspěšně zahrát. 
V druhé části projektového dne došlo i na individuální konzultace – žáci postupně předehrávali paní lektorce části svých (již nacvičených) skladeb a ona jim (a jejich učitelům) doporučovala, co by bylo možno zlepšit (a jakým způsobem toho dosáhnout). 
Všichni zúčastnění si toto odpoledne v rámci Šablon ZUŠ Aš pěkně užili a především se spoustu nového dozvěděli. 
 
                                                                                                                                                                                                  Kamila Cretan

Mladí lidé z Aše a Selbu se zúčastní projektu „Evropa – velmi blízko“, který se zaměří na společné aktivity umělců, vědců či odborníků v oblasti českého a bavorského příhraničí. Projekt plánovaný na jeden a půl roku získal podporu z programu EÚS 2014 – 2020 mezi Českou republikou a Svobodným státem Bavorsko. V rámci programu bude možné zrealizovat dalších 7 projektů v celé dotační oblasti.

Projekt „Evropa – velmi blízko” dostane dotaci v celkové výši 185 880 EUR. „V rámci společných aktivit se uskuteční výstavy, workshopy, diskusní fóra. Jejich tématem se stane především integrita a budoucnost Evropy. Bližší informace k možnostem spolupráce a nabídce konzultací k podmínkám přiznání dotace  naleznou zájemci na stránkách Krajského úřadu Karlovarského kraje.V pátek 7.2. se vydal autobus zaplněný do posledního místa žáky naší školy a jejich učitelským doprovodem za hudebním dobrodružstvím do Karlových Varů. Okružní jízdou karlovarskými serpentinami jsme se dostali před jedenáctou hodinou přímo před brány Karlovarského městského divadla, kde nás čekala hodina plná filmové hudby v podání Karlovarského symfonického orchestru pod taktovkou dirigenta Jana Kučery a za slovního doprovodu skladatele, herce a režiséra Ondřeje Brouska. Měli jsme možnost vidět a slyšet orchestr z druhého balkónu divadla, který jsme stejně jako autobus zaplnili do posledního místa. Seděli jsme přímo naproti pódiu a toto strategické místo nám umožnilo dobře vidět i na plátno, na kterém se promítaly ukázky z filmů jako Piráti z Karibiku, Harry Potter, nebo také spoty z dětského kanálu ČT:D doprovázené již zmiňovaným Karlovarským symfonickým orchestrem. Žáci naší školy projevili své znalosti při dotazech na filmové skladatele, tempová označení či odhalení televizního spotu na Déčko. Bohužel nás z tak původně strategického místa, jakým balkón v druhém patře je, nebylo slyšet. Z celého hodinového zážitku jsme si odnesli, že muzika k filmu neodmyslitelně patří a na ukázkách jsme se přesvědčili o tom, že například horor přestává být hororem, pokud se použije nevhodná hudba, a že hudba obecně podtrhuje a vytváří celkový ráz filmu.

Veronika Fernandez

V pátek, 7.2.2020, navštívili nejmladší výtvarníci z ašské ZUŠky, pod vedením paní učitelky Evy Kulhavé, muzeum porcelánu v Selbu. S milým panem průvodcem prošly děti výrobu porcelánu (i její historii) od samého počátku, mohly si prohlédnout a dokonce i poslechnout starodávné stroje, které se dříve používaly. Zhlédly i výstavu porcelánových výrobků a měly také možnost „okoukat“ nejrůznější výtvarné styly výzdoby porcelánu. Na závěr si mohly vyzdobit porcelánový svícen, s nímž budou moci rozradostnit své rodiče. Velké poděkování míří k paní Jitce Legéne, která návštěvu našich žáků v Staatliches Museum für Porzellan zorganizovala, a také průvodci, panu Beránkovi, za milý a vstřícný přístup k dětem.

V pátek, 7. 2. 2020, se uskuteční v Karlových Varech akce „Hrátky s filmovou hudbou s Janem Kučerou a Ondřejem Brouskem“, přihlášení žáci mají sraz před budovou ZUŠ R. Schumanna v 9.15, odjezd z K. Varů zpět bude kolem 12.10 – příjezd k ZUŠ v cca 13.00.

Protože i Karlovarský symfonický orchestr získal dotaci od Karlovarského kraje, bude vstupné pro žáky 20,- Kč, z původně uvedené částky jim tedy bude vráceno.