Všem našim milým žákům, žačkám a jejich rodičům přejeme krásné a veselé Vánoce a zdravý rok 2020!
Vánoční prázdniny jsou od 23.12. 2019 do 5.1. 2020. 
Budeme se na Vás v Novém roce těšit.
 
                                    pedagogové ZUŠ R. Schumanna Aš

Předvánoční čas jiskří společenskými akcemi, mnoha z nich se účastní také pedagogové a žáci a žákyně naší ZUŠky. Ozdobili např. Ašský Advent – první adventní neděli, kdy se v Aši rozsvítil strom na Poštovním náměstí, vystoupil flétnový soubor p. učitelky K. Cretan, pěvecký soubor p. učitelky L. Schwalbové, soubor zobcových fléten p. učitele V. Kukučky a žesťové seskupení p. učitele M. Jelínka.

Druhá adventní neděle patřila setkání u stromečku v Krásné, kde také proběhlo vystoupení dudáckého souboru Schumák M. Jelínka a L. Schwalbové, žesťový soubor V. Kukučky pomohl při rozsvícení stromku na návsi a členové divadelního souboru Skřítci pod vedením p. uč. A. Pokorné krásně doplnili vesnický živý Betlém. Pokřtěno zde bylo i cd s krásenskými pověstmi, jež namluvili členové divadelních souborů Darebáci, Skřítci a Tortelíný (uč. A. Pokorná) společně se svými mladými kolegy z adorfské Musikschule pod vedením M. Hillera. (Zmíněné pověsti bude možno poslechnout si i na našich stránkách, taktéž na stránkách Obce Krásná.)

Schumák s divadelními Skřítky pak 10. prosince rozveselil obyvatele Carvacu a přinesl, společně s malými tanečnicemi vedenými p. uč. L. Rybáčkovou, zde žijícím babičkám a dědečkům radostnou předvánoční náladu. Tu ještě znásobily dárečky od výtvarníků p. uč. E. Kulhavé a V.R. Němejcové.

Ani pěstounské rodiny nezůstaly ochuzeny o vystoupení žáků naší školy. Na jejich tradičním prosincovém setkání zatančily dívky vedené p. uč. L. Rybáčkovou, zahráli zde také klavíristé, kytaristé a klarinetisté – ti všichni pod vedením p. učitelek O. Fernandez, J. Rekové, J. Rezkové, L. Kykalové a p. učitele M. Oblištila.

Vánoční koncert celé naší školy proběhl 11. prosince ve zcela zaplněném sále. Vystoupení hudební, taneční a divadelní doplnil ve vstupní hale malý vánoční jarmark, po koncertě se pak mohli diváci i vystupující občerstvit tamtéž u stolů bohatě zaplněných skvělými dobrotami vyrobenými našimi pedagogy.

A mladí „zuškoví“ hudebníci nechyběli ani v Hranicích na akci nazvané Tradiční české Vánoce, jež se odehrála v sobotu, 14.12.2019.

Všem vystupujícím i jejich pedagogům velmi děkujeme za zpříjemnění adventních odpolední a večerů.

Anna Pokorná


 

Ašský Advent


 

Advent Krásná

 


 

Vánoční koncert ZUŠ

Gallery not found.

22. listopadu jsme navštívili klavírní seminář paní Phdr. MgA. Evy Lorenc Suchánkové v Horním Slavkově. Tématem byla práce u klavíru s malými dětmi. Po přednášce následoval open class, kterého se zúčastnila i žákyně paní učitelky Natálie Temerové – Elen Vláčilová. Ze semináře jsme si odnesli spoustu nových zkušeností a nápadů, o které se můžeme v budoucnu v rámci naší praxe opřít.

 

Natálie Temerova

V rámci projektu nazvaného Šablony ZUŠ Aš proběhl v naší škole 21. 11. 2019 projektový den „Scrapbooking ve výuce výtvarného oboru“. Metodu scrapbookingu dětem a pedagogům představila MgA. Kristina Brůnová, která během projektu spolupracovala s naší p. učitelkou Mgr. Evou Kulhavou. Uvedená metoda, které se také říká ScrapArt a jíž se žáčci a žákyně výtvarného oboru ašské ZUŠky celý den zabývali, pochází z USA, ale její počátky sahají až do 15. století staré Anglie. Nový rozvoj Scrapbookingu má na svědomí Marielen Christensen z USA, která v roce 1980 spustila lavinu obrovského zájmu o tuto kreativní techniku. Jedná se papírové tvoření bez hranic, prostřednictvím něhož se dají vykouzlit velmi zajímavá umělecká díla. To se povedlo i našim žáčkům, kteří kromě prozkoumávání nových výtvarných technik vytvořili krásná a osobitá papírová dílka.

Anna Pokorná