Darovat krev není určitě žádné vyhledávané hobby, ovšem jak moc důležitá a záslužná tato aktivita je, o tom by mohli bohatě vyprávět především lékaři, kteří právě díky náhradní krvi dokázali zachránit mnoho životů. Že si dárci krve zaslouží pozornost a poděkování, o tom nemůže být pochyb!

Takovéto poděkování zorganizovala pro ašské dárce krve i místní radnice. V budově Muzea na Poštovním náměstí se ve středu 27.11. odpoledne konalo slavnostní poděkování právě těm, kteří pomáhají svými odběry krve zachraňovat jiné životy. Na tomto slavnostním odpoledni se spolupodílela i ašská ZUŠ, která obohatila celý program několika hudebními výstupy.

Mírné počáteční organizační nesrovnalosti se brzy vyřešily a malí hudebníci mohli zahájit své vystoupení. Jako první se představilo trio příčných fléten ze třídy p.uč. K.Cretan, která také celou hudební produkci uvedla slovem. Flétny doprovázela p.uč.A.Kraftová na kytaru a posluchači si mohli vychutnat dva slavné vídeňské valčíky. Poté napochodovaly na pódium nejmenší mažoretky (ze třídy p.uč.L.Rybáčkové), které vystoupily za zvuků pochodu ze slavného francouzského filmu „Četník ze Saint-Tropez“. Maličké dívenky si vysloužily skandovaný potlesk nadšeného publika, které ocenilo, kterak se snaha o co nejlepší výkon snoubila s občasnou roztomilou rozpačitostí.

Dalším účinkujícím byl sólokytarista ze třídy p.uč.A Kraftové, který přednesl obtížnou skladbu slavného českého virtuoza na tento nástroj, prof. Štěpána Raka. Krásné provedení nelehké skladby si právem zasloužilo velký potlesk publika. Hudební blok ašské ZUŠ uzavřel soubor zobcových fléten (ze třídy p.uč. V.Kukučky), který se s publikem rozloučil vícehlasým provedením tří českých lidových písní.

Potlesk publika a děkovná slova pana starosty potěšila všechny účinkující stejně jako malá sladká odměna, kterou si hudebníci ZUŠ rozhodně zasloužili!

Kamila Cretan

Gallery not found.

Podzimní projekt „Příroda jsme i my“ prezentovala ZUŠ Roberta Schumanna Aš také v Hranicích. Poprvé se tak největší koncert umělecké školy přesunul i do jiného města. Ve čtvrtek 28.11. v 8 hodin vyjely od LaRitmy v Aši dva autobusy s cca 70 účinkujícími žáky a učiteli. V hranické Besedě byl již připraven David Žibrický, který celou akci technicky zajišťoval. Účinkující z hudebního, tanečního a literárně dramatického oboru měli dost času na zkoušení jednotlivých čísel, příjemná byla i možnost občerstvení. Prostory Besedy byly skvěle připravené, nové klavírní křídlo potěšilo jak žáky, tak učitele, ocenili jeho kvality při zkoušce i při samotném vystoupení. Po desáté hodině začali přicházet předškoláci z MŠ Hranice a všechny třídy základní školy, dorazili také někteří zaměstnanci úřadu. Program byl pojat jako boj lidského organismu s nákazou, přičemž diváci pomáhali s jeho léčením zodpovídáním otázek o přírodě. Vše bylo doprovázeno projekcí žáků multimediální tvorby. Střídala se jak sólová, tak sborová čísla, vše vyústilo zpěvem a tancem všech účinkujících na píseň Milujte se a množte se. Bude fajn, pokud se podobné akce budou konat pravidelně. Koncert finančně podpořilo Město Hranice, díky patří také hranickým Technickým službám.

Pavla Hošková

Gallery not found.

Alena Jelínková, František Žoha, Filip Kříž a Dominik Oravec byli v sobotu, 23. listopadu 2019, oceněni coby osobnosti Města Aše v oblasti kultury. Všem čtyřem se velmi dařilo v celostátních soutěžích, uspěli několikrát na prvních třech příčkách. Alenka, František a Filip coby Supertrojka ve hře na lidové nástroje, František pak sólově ve hře na dudy a Dominik v sólovém zpěvu. My jim moc gratulujeme a jsme šťastní, že zrovna naši žáci mohou být inspirací a motivací pro další místní mladé lidi.

Video s těmito pAšáky můžete shlédnout na webu MVTV.CZ

                                                                                                                                   Anna Pokorná a všichni pedagogové ZUŠ  

Krásným každoročním předvánočním zážitkem je vernisáž výstavy Anny Tyrolerové v Galerii Na Háji. Příjemnou předsváteční atmosféru doplnilo ve výstavním prostoru plném zajímavých keramických i kovových děl i vystoupení žaček naší základní umělecké školy. Barbora Němejcová zazpívala (společně se svou p. učitelkou, L. Schwalbovou) dvě zimní písně, s Annou Perglerovou pak hudební vystoupení obohatila o báseň v pohybu Jiřího Koláře. Oběma dívkám, jež jsou členkami divadelního souboru Darebáci, patří díky za jemný a něžný vstup do svátečního období.    

Anna Pokorná

Pranostika „na svatého Martina kouřívá se z komína…“ nabyla pravdivosti 9. listopadu, kdy k mokřinskému kostelíčku přikráčel průvod ozdobený všemožnými světýlky a byla opravdu velká zima. Tu ale rychle zahnalo vystoupení mokřinských dětí, které jsou žáky a žákyněmi naší školy. Pod vedením Jolany Zacharové vystoupili v kostelíčku s baladou o sv. Martinu, své účinkování doplnili i svými dalšími malými sólovými výstupy. Bylo to hřejivé a milé a my jim děkujeme. 

Anna Pokorná

V pátek 1.11.2019 proběhla ve foyer naší ZUŠ vernisáž výstavy 30 let obnoveného skautingu v Aši.

Celou akci zahájil vedoucí ašského skautského střediska Jan Kučera. Rázným hvizdem na píšťalku si sjednal klid, aby mohla zaznít Junácká hymna.

Hymnu nastudoval klarinetový kvartet naší školy a převážná část návštěvníků vernisáže jí doprovodila zpěvem.

Poté se slova ujala Ing. Jana Ježková – vedoucí dívčího oddílu ašských skautů a skautek. Pohovořila o záměru a vzniku výstavy a též o skautském dění na Ašsku.

Posledním řečníkem byl Mgr. Pavel Matala. On byl hlavním tahounem při vzniku a instalaci výstavy. Ve svém vystoupení zavzpomínal, kromě jiného, také na své začátky ve skautu.

Jak již z názvu vyplývá, výstava mapuje skautské hnutí na Ašsku za posledních třicet let. Můžeme zde však najít i stopy z let šedesátých, kdy v Aši též na krátkou dobu ožilo skautské hnutí.

Základem celé výstavy jsou fotografie ze zmiňovaného období. Mnozí z návštěvníků se, ke své radosti, na nich našli. K vidění je i množství artefaktů se skautskou tématikou: literatura, odznaky, kroje atd.

Výstava rozhodně stojí za shlédnutí a je dobrým příkladem toho, jak lze využít foyer naší školy ke kulturním akcím a k propagaci školy u občanů města Aše.

Miroslav Oblištil

Gallery not found.

První listopadový víkend se zaplnily oba divadelní sály LaRitmy diváky a divadelníky, kteří z velké části patřili k ašským divadelním souborům místní základní umělecké školy. Duše diváků byly potěšeny a naplněny vystoupeními souboru Skřítci (s milým představením Cirkus), souboru Darebáci (ti odehráli vtipné Minutky – mikropříběhy o knihách, špenátu, bazénu, mravencích, vracených botách, indiáncích…), souboru Tortelíny (a jejich skvělými Talenty), souborů Piškvorky a Médium (jejich parádními divadelními kusy Hrdej jako páv a V zákulisí) a také souboru NaKdyby (s mrazivým představením Já chci žít). Kromě výše zmíněného se ale zraky, ušiska a srdiska zahřály přítomností profesionálních divadelních seskupení, mezi něž např. patří Buchty a loutky, Loutky bez hranic, Toymachine, Divadlo B, T 601, Shashik, My kluci, co spolu chodíme atd.

Dušičkové diváctvo zažilo i premiéru improvizačního zápasu, v němž se historicky poprvé představil ašský tým, který měl jasnou početní převahu. Vůči studentům z plzeňského Gymnázia Františka Křižíka, kteří byli čtyři, se postavila téměř dvacítka místních. Utkání bylo veselé a vyrovnané a my velmi děkujeme Plzeňákům, kteří s námi touto premiérou prošli. Celé dva podzimní divadelní dny zakončilo nebývalé hudební seskupení Flaškinet, jež na flašky různého druhu a kytaru odehrálo nejrůznější skladby a songy a zcela zaplnilo místní kavárnu.

Veškeré zážitky doplnily palačinky, které se sladce i slaně kulatily díky Míša týmu (děkujeme:). Poděkování patří také naší stálici Markétce Blažek Černé, kterou tímto slavnostně oceňujeme jako nejbožštější finančnici našich festivalů, Jirkovi Růžičkovi, jemuž náleží cena nejlepšího hudebně-kamerového mága, Stáně Staškové, které patří medaile za nejlepší vstupenkářku. Děkujeme i Grantovému systému Města Aše, Obci Krásná a Očce.

foto: Matěj Pokorný