Pod záštitou Karlovarského kraje a Krajské umělecké rady ZUŠ se každé tři roky uskuteční čtyřdenní festival literárně – dramatických, hudebních, výtvarných a tanečních oborů ze ZUŠek z celého uvedeného území.

Kromě našich výtvarníků, jejichž díla zdobí prostory krajského úřadu, se této akce zúčastnili i ašští divadelníci. Večer nazvaný „Chvění slov“, kde se mohli ukázat v uměleckém přednesu, ve hraní monologů či dialogů anebo s krátkými představeními, moderovali společně členové souborů Tortelíný a Médium/Piškvorky /ped. vedení A. Pokorná a P. Hošková. Publikum kromě programu originálním způsobem seznámili s českými vynálezy, jež během posledního století posunuly zeměkouli o kousek dál – předvedli, jak např. probíhala výroba kontaktních čoček, kterak funguje elektrolýza, jaké vynálezy náleží nejslavnějšímu českému vynálezci Járovi Cimrmanovi. V průběhu večera také vystoupila Bára Lučanová ze souboru Tortelíný, která diváky ve svém mnonologu rozesmála přípravami na rande, dojetí a úsměv na tvářích také vykouzlil soubor Rytíři a víly, který odehrál představení Deník praštěný ségry a šílenýho bráchy.

Děkujeme za pomoc Radce Perglerové a Václavu Sivulkovi za bezproblémovou dopravu.

Dofukování duší a dušiček patří již několik let k popisu práce spolku Karel Ašler, který je neodmyslitelně, srdečně divadelně spjat s ašskou základní uměleckou školou. Po dva dny duševně občerstvovaly všechny zuškové divadelní soubory pod vedením Jolany Zacharové, Anny Pokorné a Pavly Hoškové diváky, kteří se na festival Dušičky 2. a 3. listopadu přišli podívat do místní LaRitmy. Odehrálo se zde toho v podání ašských souborů Tortelíný, Darebáci, Skřítci, Médium, Piškvorky, Rytíři a víly, Jakože a NaKdyby mnoho: hudebně-divadelně-taneční neklasické zpracování pohádky Budulínek (to zhlédlo v dopoledním programu téměř 300 dětí z mateřských a základních škol), Deník praštěný ségry a šílenýho bráchy, Rande naslepo, Tři věci – který chci udělat, než natáhnu bačkory, 5P, Švejci, Benefice aneb zachraňte svého Afričana, Od žabí tůňky.

Kromě místních a přespolně zuškových ale na Dušičkách vystoupila i poloprofesionální či zcela profesionální divadla, večery proběhly v duchu improshow a zápasu v improlize, uskutečnilo se také první čistokrevně ašské slam poetry a aby toho nebylo málo, kultura byla netradičně doplněna i sportem. Běhalo se v okolí bývalého evangelického kostela a běhalo se pro Afriku. Běžci buď sami, či podpořeni svými sponzory – rodiči, zaplatili za každé uběhnuté kolo do kasičky určitý obnos, celková suma ve výši 6 733 Kč byla odeslána na konto Člověka v tísni a bude využita pro stavbu školy a knihovny v Africe. (Běžci potmě, pouze za svitu svíček, uběhli 35 km. Za odvahu, sílu a štědrost jim patří poděkování.)

Spolek Karel Ašler dále velmi děkuje všem pedagogům ašské ZUŠ, kteří se Dušiček, jež byly ovanuty oslavami 100 let naší republiky, aktivně zúčastnili. Jsou to tito: Lucie Schwalbová, Lucie Rybáčková, Patrik Lavrinčík, Milan Jelínek, Andrea Kraftová, Jolana Zacharová, Pavla Hošková a Anna Pokorná, posílá své poděkování ale i k Davidu Žibrickému, který byl skvělým zvukařem a pomohl též velmi se světelnou technikou. O finanční zázemí se klasicky perfektně postarala Markéta Blažek Černá, o krásnou autorskou hudbu k představením Jiří Růžička a nejlepší vstupenkářkou byla Stáňa Stašková. Akce byla finančně podpořena Grantovým systémem Města Aše.

Ať jsou Vaše duše spokojeny dalších 100 let (anebo alespoň do dalších Dušiček:).

Za spolek Karel Ašler a ZUŠ R. Schumanna Anna Pokorná

V sobotu 17.11.2018 se ašská Zuš zapojila do Noci divadel v Západočeském divadle v Chebu. Zde vystoupil v 10:30 soubor PiŠkvorky Medium/ped. vedení P. Hošková s krátkým představením inspirovaným vznikem Československa nazvaným „Historická jednohubka“. Členové souboru se před představením podívali do zákulisí i podpalubí divadla, po svém vystoupení pak ještě měli možnost setkat se s „kolegy“ ze ZUŠ J.Jindřicha v Chebu, kteří vystoupili pod vedením Jarmily Šimčíkové.

                                                                                                                             P.Hošková

 

V pondělí 12.11. jsme dodali do karlovarské zušky dva panely 105 x 180 cm s výtvory našich žáků, jeden za Multimediální tvorbu pana uč. MgA. J. Broučka a druhý za Výtvarnou tvorbu paní uč. Mgr. V. R. Němejcové. Oba panely budou vystaveny spolu s pracemi ostatních zušek Karlovarského kraje na Krajském úřadu Karlovy Vary ve vstupní hale budovy A. Vernisáž se koná 22.11. od 16 hodin a ukončení výstavy bude 21.12. Celá akce se koná v rámci Festivalu tvorby základních uměleckých škol, který probíhá každé dva roky. Srdečně Vás tímto zveme i na další doprovodné akce: Večer tance, Chvění slov a Slavnostní koncert (viz. plakát).
 
VRN

Krásného podzimního rána dne 7.11. 2018 se u ašské ZUŠky sešla naše úspěšná Supertrojka ve složení: Filip Kříž, Alena Jelínková a František Žoha, který slavil úspěchy i jako sólista, úspěšný Dominik Oravec a naši perfektní pedagogové Lucie Schwalbová a Milan Jelínek. A proč že jsme se vlastně museli hodit do gala a opustit naši rodnou Aš? Byli jsme totiž pozváni na vyhlášení nejúspěšnějších žáků karlovarského kraje v soutěžích za školní rok 2017/2018.

Společně s panem řidičem Sivulkou jsme se vrzavým autobusem vydali na cestu protkanou nakupováním tří hlávek bílého zelí a diskutováním nad úspěchy všemožných škol. Když jsme dorazili na místo, už na nás čekal slavnostně vypadající Klášter premonstrátů Teplá, který se stal naším útočištěm. Ve zdejším sále jsme potkali další zástupce reprezentující Aš, konkrétně šikovné badmintonisty z ašského gymnázia doprovázené panem učitelem Kozlem.

Kromě žáků, kteří byli oceněni za umělecké nebo sportovní úspěchy, byly uděleny i ceny z všemožných soutěží v matematice, elektromechanice apod. až po vábení jelenů (což se líbilo všem jelínkům našich řad). Jako prvnímu z nás bylo ocenění v podobě porcelánového smajlíka, poukazu a pamětního listu předáno Františkovi Žohovi, který ve své kategorii vyhrál ústřední kolo soutěže v sólové hře na dudy. Poté přišla na řadu Supertrojka, jejíž výkon vyhodnotila porota ústředního kola soutěže v komorní hře na lidové nástroje také velice dobře, a to 2. místem. Dále byl vyhlášen Dominik Oravec, který dostal ocenění za vynikající reprezentaci našeho kraje v ústředním kole soutěže v sólovém zpěvu, kde získal 3. místo.

Po celém tom dlouhém čekání jsme se již těšili na připravený catering, ale když jsme vstoupili do jídelní místnosti, zjistili jsme, že nám naši kolegové sportovci, myslivci, návrháři a intelektuálové skoro nic nenechali a nám tedy zbyli jen oči pro obdivování krásných a hodnotných obrazů, jimiž byla celá místnost lemovaná. Na zpáteční cestě byli všichni umělci, kromě mě, tak vyčerpáni, že se vydali do svých snových říší a pak nás už čekal jen návrat do sluncem zalité Aše.

Závěrem bychom všichni chtěli poděkovat Milanu Jelínkovi a Lucii Schwalbové, bez nichž by naše výkony nebyly na tak vysoké úrovni, a my bychom nemohli převzít tato ocenění.

Alena Jelínková