Již potřetí se naše zpěvačky zúčastnily prestižní Písňové soutěže Bohuslava Martinů, kterou již 16. rokem pořádalo Gymnázium a Hudební škola hlavního města Prahy ve dnech 19. – 21. 10. 2018. Naši ZUŠ reprezentovaly žákyně Natálie Hagarová a Alena Jelínková. Především Alenka Jelínková si zaslouží uznání a pochvalu za velmi dobrý pěvecký výkon a celkový umělecký projev. Bohužel to na diplomové ocenění nestačilo. To mě vedlo při zpáteční cestě do Aše k zamyšlení. Bývalo zvykem, že jsme veřejnost seznamovali pouze s úspěchy žáků ověnčených diplomy. Změna nastala s příchodem paní ředitelky Pokorné, která pochopila, že i děti, které se poctivě na soutěž připravují, se ctí naši školu reprezentují, ale s diplomem se nevrátí, si zaslouží, aby se o nich vědělo. A to je dobře! Vždyť kolik vynikajících sportovců je nominováno na olympiádu a jen část dosáhne na medailové pozice. Nehledě k tomu, že výkon sportovní, je na rozdíl od výkonu hudebního, změřitelný. Takže, Ájo, díky!!! Poděkování patří i paní učitelce Oleně Pereverzieve za její dokonalý klavírní doprovod.

Jarmila Rezková

 

Nedávno vzniknuvší Česká flétnová asociace (ČFA) si dala za cíl sdružovat zájemce o hru na příčnou flétnu napříč celým spektrem společnosti – tedy od špičkových sólistů, přes pedagogy, až po žáky a studenty tohoto nástroje. Kromě toho chce ČFA také postupně mapovat ČR z hlediska flétnového života – a to nejen toho koncertního, ale (a především) toho výukového. Korespondentkou ČFA pro oblast Západních Čech je naše učitelka příčné flétny Kamila Cretan. ZUŠ Aš se – jako vůbec jedna z prvních v republice – dostala na tento web, protože je naší nejzápadnější ZUŠkou a navíc se zde kontinuálně vyučuje příčná flétna již více než 25 let. O historii naší ZUŠky a zdejší výuce příčné flétny si tak mohou přečíst zájemci v celé republice! https://cfla.cz/2018/10/05/historie-zus-roberta-schumanna-v-asi/

Tímto také prosíme o spolupráci ašskou veřejnost – zejména tu déle pamatující.J Pokud by si někdo dokázal vzpomenout na cokoli, co se týče historie výuky příčné flétny v ZUŠ Aš, kontaktujte prosím Kamilu Cretan na kamilaflauto@seznam.cz

Děkujeme.

Spolek Karel Ašler ve spolupráci se ZUš R. Schumanna pořádá Běh pro Afriku s Člověkem v tísni. Zapojit se může te i Vy, 2.-3. listopadu 2018 v rámci festivalu Divadelní dušičky. 
Děti/studenti/dospělí mají svého sponzora, který jim dá částku za uběhnutá kolečka. Tyto peníze pak Karel Ašler vloží na projekt Postavme školu v Africe – v rámci něhož se staví škola a knihovna v Etiopii. V případě zájmu se hlašte na email Pavly Hoškové: bugina_cz@seznam.cz, nebo Anny Pokorné: zusas@centrum.cz