Divadelní soubor Rytíři a Víly/ZUŠ Aš se pod pedagogickým vedením Mga. Pavly Hoškové dostal do finále soutěže ve scénickém čtení „Čtenář na jevišti“, která je součástí kampaně „Rosteme s knihou“. Na podzim jsme poslali videozáznam z představení „Deník praštěný ségry a šílenýho bráchy“ Oldřišky Ciprové a čekali na výsledek. Z 61 zaslaných videí odborná porota vybrala 5 nejinspirativnějších představení.

Tito finalisté z celé republiky se naživo představili 17. prosince 2018 na malé scéně divadla Minor v Praze. Bylo zajímavé setkat se se soubory z různých koutů republiky (Český Těšín, Kroměříž…) i z různých institucí /knihovna, zákl. škola/.

Na závěr programu jsme ještě shlédli profesionální soubor „Listování“ s představením „Lichožrouti“.

Všichni byli oceněni – čím jiným než – knihou.

Děkujeme Davidu Žibrickému za foto dokumentaci akce a panu Sivulkovi za svezení.

P.Hošková

 

Soubor Rytíři a Víly ve finále soutěže „Rosteme s knihou“ 17.prosince 2018 v divadle Minor v Praze.

 

V pátek, 23. listopadu, se ve velkém sále AKS odehrálo vystoupení nazvané Našich 100 let, které bylo výsledkem podzimního projektu ašské základní umělecké školy Roberta Schumanna. Cílem tohoto projektu bylo propojení, spolupráce mezi všemi uměleckými obory na uvedené škole – což se již mnoho let krásně daří, zastřešujícím tématem byly oslavy 100 let naší republiky.

Od začátku školního roku spolu pedagogové a žáci z hudebního, literárně-dramatického, tanečního a výtvarného oboru vymýšleli, jak by mohla jejich část vystoupení vypadat, poctivě na nich pracovali a výsledkem byla pestrá multižánrová podívaná, kterou zhlédlo v dopoledních hodinách na tři sta dětí ze základních škol z celého Ašska, gymnázia, skvělými diváky byli také klienti ústavu Pata, večerní program zažilo přes čtyři sta diváků. Záznam celého vystoupení bude uveřejněn na internetu, fotografie se stanou nedílnou součástí každoročně vydávaného zuškového kalendáře.

Velké poděkování patří všem pedagogům a žákům ašské ZUŠ, kteří se projektu zúčastnili, děkujeme mnohokrát perfektnímu zvukařsky-světelnému týmu Davida Žibrického (Štefanu Žibrickému, Martinu Nesvarbovi, Tomáši a Pavlu Černíkovým), Davidu Muhrovi za skvělou filmařskou práci, p. Šedivcové z AKS, Evě Holečkové z MěDDM Sluníčko, MVTV, Grantovému systému Města Aše, vedení a zaměstnancům Obce Krásná, Amálce (za zapůjčení piána) a KC LaRitma (za zapůjčení židlí).

Anna Pokorná