První jarní dny přinesly ašské základní umělecké škole opět štěstí. Žáci hrající na smyčcové nástroje, kteří před nedávnem uspěli v okresním kole, se vydali ve středu, 22.3., do Karlových Varů utkat se s dalšími hudebními borci v kole krajském. A znovu zabodovali! Adélka Žibrická si doslova vyhrála krásné bronzové místo, Toníček Žibrický byl taktéž skvělý a tudíž stříbrný, Alenka Jelínková ve své kategorii také obsadila druhé místo a David Muhr s Filipem Křížem si dojeli pro místa první a tedy zlatá!!!

Čtvrtek, 23.3., byl zase úspěšným dnem pro kytaristu Celmega Batmunkha, který v Kraslicích ve své kategorii zvítězil. Všem žákům naší ZUŠky gratulujeme, jsme rádi, že je máme, a přejeme jim mnoho úspěchů i do budoucna. Velké poděkování patří ale i jejich pedagogům, kterými jsou: Zuzana Puchelová, Milan Jelínek, Olga Fernandez a Stepan Skydanchuk.

Anna Pokorná, ZUŠ R. Schumanna

IMG_1753

 

Přínosný seminář pro klavíristy a klavíristky a následující koncert japonské hudebnice Yukiko Sawa se odehrál v místní základní umělecké škole R. Schumanna koncem března. Do Aše se sjely pedagožky z uměleckých škol z Chebska, Mariánskolázeňska a Plzně.

Yukiko Sawa nejprve hovořila o tom, jak vypadá umělecké školství v Japonsku, vysvětlila také například, jak funguje síť škol Yamaha. Pak už následovaly ukázky s dětskými modely – tj. žáky naší základní umělecké školy, Yukiko se zabývala např. správným sezením u nástroje, úhozy, cvičeními na uvolnění ruky apod. V odpoledních hodinách proběhl v zaplněném sále ZUŠ koncert této umělkyně, která přednesla skladby od Leoše Janáčka, Chopina, několik japonských folklorních tanců a také čtyřruční Slovanské tance A. Dvořáka společně s profesorem plzeňské konzervatoře, Luďkem Šabakou (u nějž v současnosti studuje absolventka naší ZUŠ, Anežka Štěpánová J). Vše provázela milá a přátelská atmosféra, účastníci semináře a koncertní posluchači si odnášeli příjemné zážitky.

Děkuji tímto zástupkyni ředitelky ašské ZUŠ, Olze Fernandez, jež celé setkání s Yukiko Sawa zorganizovala, díky patří i pedagogům školy, kteří se postarali o skvělé občerstvení. Jedná se o Lucii Schwalbovou, Jarmilu Rezkovou, manžele Štěpánovy, Olgu Fernandez a Hanu Miklóšovou.

Anna Pokorná, ZUŠ R. Schumanna Aš

jap04 jap03 jap02 jap01

Ve čtvrtek 23. března 2017 se v koncertním sále Základní umělecké školy F.Chopina v Mariánských Lázních konalo okresní kolo Dětské scény – soutěže recitátorů. V příjemné atmosféře hodnotila skoro 70 soutěžících v pěti věkových kategoriích tříčlenná porota, složená výhradně z herců Západočeského divadla v Chebu.

Většina recitátorů byla perfektně připravena a tentokrát potěšily i nejstarší kategorie. Kvalitní výkony jsme viděli i u žáků z Františkových Lázní, Chebu a Mariánských Lázní a okolí. O to větší radost mohli mít Ašáci z výsledků, které znovu potvrdily opodstatněnost konání okrskového kola v Aši, jež pomáhá zvyšovat úroveň reprezentujících našeho města. Poděkování patří všem soutěžícím, i těm, kteří se neumístili, protože dokázali svým přednesem pobavit i přivést k zamyšlení. A také děkuji všem ředitelům škol a kolegům, kteří investují svůj čas, energii a kreativitu do práce s literaturou a zachovávají tradici ašské recitace.

K přehledu výsledků jen dodávám, že 0. kategorie ještě nepostupuje do krajského kola, ostatní již ano (1.- 4. místo). Všem, kdo budou Aš reprezentovat, gratulujeme a přejeme hodně úspěchů. Krajské kolo se koná 18.-19.dubna 2017 v Karlových Varech, odkud se může postoupit do ústředního kola ve Svitavách. MgA.Pavla Hošková

0.kategorie (1. třída)

1.místo:Adélka Žibrická -ZŠ Hlávkova Aš

2.místo:Amálka Pokorná – ZŠ Hlávkova Aš

3.místo: Nikolka Ferková – ZŠ Kamenná Aš

čestné uznání: Magdalénka Demjanovičová – ZŠ Kamenná Aš

1. kategorie (2.-3. třída)

1.místo Jan Plichta – ZUŠ R. Schumanna Aš

čestné uznání: Jiří Jakoubek – ZŠ Kamenná Aš

2.kategorie (4.-5. třída)

1.místo Linda Bucharová – ZUŠ R. Schumanna Aš

4.místo Jan Žibrický – ZUŠ R. Schumanna Aš

čestné uznání: Helena Janouschová – ZUŠ R. Schumanna Aš

3. kategorie (6.-7. třída, prima/sekunda)

4.místo Anna Plichtová – ZUŠ R. Schumanna Aš

čestné uznání: Barbora Němejcová – Gymnázium Aš

4. kategorie (8.-9 třída, tercie/kvarta)

3.místo Václav Ponikelský – ZUŠ R. Schumanna Aš

4.místo Tereza Gregorová – ZUŠ R. Schumanna Aš

recitace

Ve středu, 16. března, se vydaly ašské klavíristky (jedna žákyně a jedna pedagožka) 
do do sokolovské základní umělecké školy na krajské kolo ve hře na hudební nástroj, 
který již několik století okouzluje hudbymilovníky. 
Účastníci měli zhruba měsíc, aby dopilovali svůj repertoár od okresního kola. 
Proto věříme, že všichni přednesli svá umělecká díla nejlépe, jak mohli. 
To potvrdili též porotci z konzervatoří (M. Al-Ashhabová, A. Černá, 
P. Novák, M. Rezek - předseda poroty) a ze základních uměleckých škol
 (K. Zachar, Z. Havlíček - tajemník poroty a organizátoři ZUŠ Sokolov). 
Ke skvělým výkonům přispělo také štědré občerstvení. 
A navíc každý měl na výběr dva klavíry k přednesu!

Z ašské ZUŠ se účastnila v IX. kategorii Anna Nguyen Hien Phuong 
s doprovodem paní učitelky Nataši Temerové. S menším časovým zpožděním 
se nemohly dočkat výsledků. Anna získala 2. místo a tím přispěla do školní sbírky 
dalším diplomem. Jsme velmi šťatní, že naše žákyně dospěla k takovému úspěchu,
 Aničce gratulujeme a p. učitelce Temerové děkujeme za práci, kterou odvádí.       
                  
                            za ZUŠ R. Schumanna Anna a Anna (Pokorná a Nguyen) 
                      

IMG-20170317-WA0000

3.3. 2017 navštívil obec Krásnou prezident České republiky, Miloš Zeman. Po vystoupení z prezidentského vozu měl možnost poslechnout si píseň Šel tudy, měl dudy v podání členů dudáckého souboru Schumák z ašské ZUŠ R. Schumanna. Dudácké a pěvecké vystoupení si užila i hejtmanka Karlovarského kraje, Jana Vildumetzová.

zeman

Konec února přinesl ašské ZUŠ R.Schumanna velkou hudební radost. Malí i velcí žáčci a žáci hrající na smyčcové nástroje a kytaru se totiž v pátek, 24.2., a v sobotu, 25.2., zúčastnili okresních kol soutěže ZUŠ ve hře na tato krásně znějící dřeva.

Páteční klání absolvovali Adélka Žibrická, Toník Žibrický a Alenka Jelínková s houslemi, s kontrabasy na vítězství útočili Filip Kříž a David Muhr. Všem se jejich provedení určených skladeb velmi vydařilo a tak stanuli ve františkolázeňské ZUŠce ve svých kategoriích na stupních vítězů. V sobotu se nenechal na kytarové soutěži zahanbit ani Celmeg Batmunkh a také si odnesl pomyslnou zlatou medaili.

Poděkování patří žákům, kteří takto skvěle reprezentovali nejen sebe, ale i naší školu a město, samozřejmě však také jejich učitelům, Zuzaně Puchelové, Milanu Jelínkovi a Stěpanu Skydanchukovi. Díky letí i směrem ke korepetitorům, kteří naše žáky doprovázeli na klavír, a to byl Milan Jelínek (který, mimo jiné, byl i autorem některých soutěžních skladeb:) a také Mgr. Olga Fernandez. Všem přejeme mnoho štěstí v krajské kole, do nějž postoupili.

IMG-20170226-WA0016

IMG_1698a