Srdečně  zveme žáky 2. stupně a gymnazisty zítra, 27.4.,  na:

POVÍDÁNÍ O UMĚNÍ

Beseda seznamuje žáky s tím, co výtvarné umění je a provede je dějinami umění od jeho vzniku až po dnešek.

Je vedena zábavnou formou a doplněná promítanými obrázky.

Určená je pro starší žáky – 2. stupeň. Realizují ji naši pedagogové.

Součástí besed je také představení naší školy a jejích výtvarných studijních oborů. Besedu zrealizujeme přímo ve vaší škole opět zcela zdarma.

Povídání o umění proběhne v ašské  ZUŠce od 17 hodin, a to v učebně nauky.

Těšíme se na Vás.

Divadelní soubory z ašské ZUŠky budou v červnu díky postupům z krajských
kol reprezentovat město i kraj na celostátních přehlídkách – soubor
DeMentosky /ped. vedení A. Pokorná/ s představením Ruka Boží za
studentské divadlo v Ústí nad Orlicí a soubor PiŠkvorky /ped. vedení P.
Hošková/ s předst. Oskar a růžová paní na Dětské scéně ve Svitavách. Z
recitátorů do celostátního kola postoupil Honzík Žibrický a cenu získali
Linda Bucharová, Jan Plichta a Vašek Ponikelský…

IMG_0228

17903603_1469153379803065_2325433134314207143_n

Občané Aše mají určitě v živé paměti slavnostní zahájení provozu knihobudky na Masarykově náměstí, která od konce prosince roku 2016 slouží ašským malým i dospělým čtenářům. Návrhu na její výzdobu se ujali žáci Výtvarného oboru při Základní umělecké škole Roberta Schumanna Aš pod pedagogickým vedením Mgr. Věry Rozálie Němejcové, vyučující Výtvarné tvorby.

Vítězné dílo Aleny Rejskové bylo po grafickém zpracování přeneseno na samolepicí fólie a zdobí zmíněnou knihobudku. Proč ale toto téma opět zmiňujeme? Rozhodli jsme se přihlásit celý proces vzniku výzdoby knihobudky do krajského kola soutěžní přehlídky výtvarných oborů základních uměleckých škol, které se konalo 20.4.2017 v Chodově u Karlových Varů. A uspěli jsme. Projekt s oficiálním názvem „Výtvarné zpracování knihobudky“ získal čestné uznání a stane se součástí 13. Národní přehlídky výtvarných oborů základních uměleckých škol celé republiky „Oči dokořán 2017“, která se koná každé tři roky ve Šternberku na Moravě.

Věra Rozálie Němejcová

Tradiční vystoupení žáků ašské základní umělecké školy R. Schumanna, jež se každoročně pod názvem „Aprílový konžert“ koná na začátku měsíce dubna, proběhlo letos díky velkému počtu diváků dvakrát. Poprvé se LaRitma až po strop horního sálu naplnila v pondělí, 3. dubna, diváci zhlédli a vyposlechli na dvě desítky „čísel“, jež si pro ně připravili žáci hudebního, divadelního a tanečního oboru naší školy. Podruhé se sál zaplnil o týden později, 10. dubna, kdy pro ně byl připraven opět originálními vystoupeními „nabušený“ program .

Paleta jednotlivých výstupů byla pestrá – od hudebního a uměleckého přednesu a téměř „standupových“ výstupů přes divadelní zpracování sborových písní až k tanečním kreacím a moderním kapelám. V LaRitmě bylo tedy možné spatřit létající koberec a muže, který se chytil za vousy do elektrických drátů, třídu žáčků oslněnou kakajíčkem, slepičí výjevy z Běloruska, přebásněnou píseň Mimi, kapelu ACDC a Mňágu a Žďorp, skvěle hrající klavíristy, saxofonisty, bubeníky, „žesťáky“ a další hudebníky, dudácký soubor „Schumák“ i s divadelním provedením lidových písní, zpěváky a zpěvačky, houslistku, jíž posluchači doslova oblepili tisícovkami, tančící důchodkyně…., a v neposlední řadě také některé z pedagogů v naprosto jiné roli (mimino, drsná matka, ženy, co nežehlí, babička sající s dědečkem u klavíru lihoviny…) než v jaké jsou pravidelně vídáni v místní ZUŠceJ. Za práci, kterou při přípravě a realizaci obou Aprílových konžertů odvedli žáci a jejich učitelé, mnohokrát děkuji. Děkuji také paní Litvanové za výrobu nádherných perníkových rekvizit. A už se těším, a se mnou jistě i rodiče žáků a místní veřejnost, na další „zuškové“ koncerty a divadelní představení.

Anna Pokorná

foto zde

Ze školy do školy, tak vypadal den některých žáků ašské základní umělecké školy. Ve čtvrtek 9. dubna se totiž již od třinácté hodiny konal klarineto-saxofonový seminář pod vedením MgA. Věry Kestřánkové.

Tři hodiny strávené ryze u klarinetu a saxofonu měly přínos jak pro žáky pokročilé, tak pro začínající, ale čas rozhodně neztratili ani učitelé. Na úvod nás paní MgA. Kestřánková seznámila s historií a vývojem klarinetu tak, jak jej známe dnes; saxofonu bylo v této části uděleno méně času, přece jen je nástrojem podstatně mladším. Jeden z historických prototypů klarinetů jsme mohli vidět na vlastní oči, dokonce jsme dostali i příležitost zahrát si na onen “Mozartův” basetový klarinet.

Kromě basetového klarinetu směli klarinetisté vyzkoušet saxofon a klarinet basový; u zkoušení nových nástrojů však seminář neskončil, čekala na nás ještě spousta informací – představení nové univerzální hubičky ke klarinetu, webové stránky pro hledání a hraní not rovnou z aplikace a spoustu dalších.

V závěru dala paní magistra možnost osobní konzultace hry na nástroje a seminář byl tak hezky zakončen. Celkově dobře zaujal široké spektrum publika od začínajících po samotné učitele a svojí zajímavou formou hezky dokreslil hudební atmosféru celého odpoledne.

Poděkování patří paní učitelce Lucii Schwalbové, která seminář zorganizovala.

Tereza Němejcová, žákyně ZUŠ R. Schumanna Aš

IMG_20170406_145104

IMG_20170406_145751