Je to první úspěch ašské ZUŠ, kdy byl někdo přijat na konzervatoř v oboru bicí nástroje. Velká gratulace patří Danu Kratochvílovi, jelikož konkurence byla na teplické konzervatoři hodně vysoká. Z osmi zúčastněných bubeníků mohli být přijati pouze dva. Mnozí si představí pod pojmem „bicí“ – bicí soupravu, avšak není tomu tak. Pokud chcete studovat tento obor na klasické konzervatoři, musíte se připravit na to, že vás čeká zkouška minimálně ze 4 bicích nástrojů. Patří sem – malý buben, bicí souprava, tympány a výběr mezi melodickými bicími (xylofon, vibrafon, marimba nebo zvonkohra). Dan se toho ujal s velkou chutí a pečlivě se na vše připravil, proto mu patří ještě jednou velká gratulace za mě jako pedagoga i za celou ZUŠ. A hlavně pevné nervy ve studiu, jelikož někdy je snadnější dostat se na uměleckou školu, než na ní vydržet po celou dobu studia.

Patrik Lavrinčík

V ašské ZUŠce se to v druhém únorovém týdnu hemžilo projekty. Jeden z projektových dnů byl zaměřen na tvorbu 3D prstové loutky a byl určen žákům literárně dramatického oboru. Vedl jej MgA. Tomáš Běhal z divadla Toymachine. Ten se věnoval i nejmladším dramaťáčkům, připraven měl pro ně jiný projekt – divadelní dílnu tematizovanou Knihou džunglí, zaměřenou na výrobu a pohyb nejrůznějších druhů loutek. Oba projekty byly skvělé a děti zářily nadšením, loutky zcela jistě využijí v připravovaných divadelních představeních.

Obsahem dalšího projektového dne byl tanec. Základní uměleckou školu navštívila MgA. Kateřina Bednářová, jež se v průběhu projektu zaměřeného na scénický tanec zabývala prací nejen s místními maličkými tanečnicemi, ale i s těmi staršími a dospívajícími. I žákyně tanečního oboru byly projektem nadšené a ze zkušeností z něj budou dále ve své práci čerpat.

Systém projektový dní je pro žáky i učitele velmi přínosný. Mohou se delší dobu intenzivně zabývat určitou problematikou, což přináší mnoho nových poznatků, zážitků.

Anna Pokorná

Gallery not found.

Ve čtvrtek, 27. ledna 2022, se v ašské Základní umělecké škole R. Schumanna poprvé odehrálo okresní kolo soutěže ZUŠ v sólovém a komorním zpěvu. Zúčastnilo se jej téměř čtyřicet mladých zpěváků a zpěvaček z bývalého chebského okresu, tj. z Aše, Chebu, Mariánských Lázní a okolí.

Několik nadějných žáků a žaček doma na lůžko připoutalo a do soutěže nevpustilo záludné onemocnění Covid-19, což je smůla, neboť toto klání probíhá jen jednou za tři roky – náročnou přípravu (svou i svých pedagožek) tedy nemohli zúročit. Ostatní bojovali i za ně a všem se jejich soutěžní vystoupení povedla. Soutěž provázela příjemná atmosféra, již vytvářeli nejen všichni vystupující a jejich pedagogové, porota (v níž mimo jiné coby předsedkyně zasedla Naděžda Novotná, absolventka ašské ZUŠ, v současné době pedagožka ZUŠ Líbeznice a zpěvačka Národního divadla), ale také učitelé místní ZUŠky, kteří akci organizovali a starali se o příjemně zaplněné duše i žaludky soutěžících.

A jak se Ašským dařilo? Všichni získali ocenění za svou snahu a do krajského kola soutěže postoupili ti, kteří získali první ceny. Ve svých kategoriích to byli tito: David Průša, Jan Skala, Barbora Němejcová a Matěj Pokorný (ten byl také oceněn za interpretaci daných skladeb). Na dalších krásných místech, stříbrných či bronzových, se usadili: Danyil Filoniuk, Jakub Rohan, Ema Kulhánková, Filip Solín, Amálie Pokorná, Tereza Chlandová, Kateřina Měchurová, Agáta Vláčilová. Poděkování patří oběma učitelkám zpěvu – Lucii Schwalbové a Jarmile Rezkové, které své žáky do soutěže připravovaly, ale také jejich korepetitorkám: Jaroslavě Rekové, Miroslavě Wolfové a Oleně Pereverzievě (a samozřejmě všem výše zmíněným pedagogům a zaměstnancům školy, zodpovědným za organizaci soutěže: Andree Kraftové, Olze Fernandez, Pavle Hoškové, Evě Jandové, Věře Rozálii Němejcové, Haně Suché, Romanu Močkovi a ostatním).

Všichni soutěžící obdrželi dárkovou tašku naplněnou sladkostmi a krásnými suvenýry tematizovanými 150. výročím povýšení Aše na město, kterou připravilo ašské Infocentrum (pod vedením A. Dusíkové), za což mu patří velké díky. Ti mladší také všichni dostali skvělý dárek od firmy Playmobil CZ s. r. o., i za to mnohokrát děkujeme (především M. Wunderlichové).

Svou hudebně-soutěžní premiéru má naše základní umělecká škola za sebou, na jaře ji čeká obdobné klání, tentokrát půjde o krajské kolo soutěže v uměleckém přednesu Dětská scéna.

Anna Pokorná, ZUŠ R. Schumanna Aš

 

Gallery not found.