V dubnu 2018 vyrazili studenti literárně dramatického oboru z ašské Zušky pod vedením Pavly Hoškové na krajské kolo v recitaci od 15 do 100 let do Klatov, odkud se může postoupit na celostátní přehlídku Wolkerův Prostějov. Poezii na Rynku organizuje spolek Johan pro Karlovarský a Plzeňský kraj.
   V 1. kategorii více než se ctí prezentovali své texty Tereza Gregorová, Majda Žohová, Klára Kulhavá a Jáchym Bosman. Po přestávce ve 2. kategorii vystoupili Tomáš Čapek a Amanda Stašková.
Odborná porota konstruktivně okomentovala výkony a ocenila Jáchyma Bosmana za interpretaci textu od Marka Haddona „Podivný případ se psem“ přímým postupem /nominací/ na Wolkerův Prostějov, dále Tomáše Čapka za originální ztvárnění textu známého slamera Anatola Svahilce doporučením na „Wolkráč“, které se po přehlídce potvrdilo jako další postup do celostátního kola.
Amanda Stašková pak dostala nabídku, aby vystoupila s texty básníka Jana Buriana na jeho recitálu v Plzni na Moving Station.
Všem děkuji za skvělou reprezentaci našeho regionu, klukům budeme v červnu na Moravě držet palce a za rok zase  s novými texty vyrazíme do Klatov.
P.Hošková
Gallery not found.

Děti z 5. ročníku Hlávkovy školy měly vánoční přání – pobýt v keramické dílně a zkusit si tam něco (někdo úplně poprvé) vytvořit. Přání se 23.4. dopoledne vyplnilo, pod vedením p. učitelky R. Němejcové si malí keramici vyzkoušeli práci s hlínou a odnesou si z naší ZUŠky nejen svůj výrobek, ale i nové zážitky.

Anna Pokorná


Z mezinárodní kytarové soutěže „PRAGuitarra Clásica“ 2018, která se konala ve dnech 13.-15. dubna 2018,  si mladý kytarista Celmeg Batmunkh odnáší spoustu nových zkušeností. Zde nejsou žádní vítězové ani poražení, ale pouze vítězové, neboť tím, že se tito mladí kytaristé rozhodli pro aktivní účast, už zvítězili sami nad sebou – a to je vítězství nejcennější. Celmeg měl v Praze možnost vyzkoušet si i hru na mistrovské nástroje z dílny kytaráře Jana Schneidera ml.
                                                                                                                              Andrea Kraftová
         

Ve čtvrtek 1. 3. 2018 v koncertním sále AKS proběhl 47. ročník okrskové kolo v recitační soutěži, pořadatelem opět byl MěDDM Sluníčko Aš. Zúčastnilo se celkem 87 recitátorů ze základních škol: Kamenná, Hlávkova, Okružní dále Gymnázia Aš a ZUŠ Aš. Soutěžilo se v 5 kategoriích od 1. do 9. třídy. Do okresního kola bylo vybráno 5 žáků z každé kategorie (0, I., II., III., IV.). Recitátory pečlivě hodnotila přihlížející porota, složená ze tří členů: Mgr. Eva Navrátilová, Václav Šindelář a David Beneš. Celou akcí provázel David Nushart. Tímto děkuji všem jmenovaným, recitátorům a ostatním zúčastněným.


 

0. Kategorie (1. třída)

 

1) Elisabeth Zahradníková/ZŠ Hlávkova,

2) Ema Šrámková/ZŠ Hlávkova,

3) Kateřina Blažková/ZUŠ Aš,

4) David Rudolf/ ZŠ Kamenná,

5) Tereza Hartlová/ Základní škola Okružní Aš

 

 


1. Kategorie (2. – 3. třída)

1) Adéla Žibrická/ZŠ Hlávkova,

2) Matyáš Nesvarba/ ZŠ Hlávkova,

3) Antonín Žibrický/ZŠ Okružní,

4) Eliška Borovcová/ ZŠ Kamenná,

5) Matyáš Nushart/ ZŠ Kamenná


 

2. Kategorie (4. – 5. třída)

1) Jan Žibrický/ZUŠ Aš,

2) Matěj Brabec/ ZŠ Hlávkova,

3) Anna Kupečková/ZUŠ Aš,

4) Linda Bucharová/ZUŠ Aš,

5) Kateřina Hostková/ ZŠ Hlávkova


 

3. Kategorie (6. – 7. třída)

1) Nikola Michálková/ ZŠ Hlávkova, ZUŠ Aš

2) Lucie Kašparová/Gymnázium Aš

3) Anna Plichtová/ZUŠ Aš

4) Veronika Jeníčková/ZUŠ Aš

5) Kateřina Blašková/ ZŠ Kamenná


 

Okresní kolo v Mariánských Lázních

 

 

 

Již podruhé se na padesát žáků naší školy zúčastnilo koncertu Karlovarského symfonického orchestru s dopravou dotovanou Karlovarským krajem. Téma bylo tentokrát „Letem světem“. A tak jsme se z Čech za poslechu Slovanského tance A. Dvořáka vydali přes Austrálii do Ameriky. Zde jsme „vypomohli“ hráčům orchestru zvukomalebně dotvořit cval Apačských mustangů. V Evropě jsme navštívili chladný sever a ohřáli se ve středomoří při španělském flamengu. V Africe k nám napochodoval Lev a své putování jsme zakončili v Asii. Všem se nám koncert líbil a těšíme se, co nového pro své malé posluchače KSO přichystá v příštím roce.

Jarmila Rezková

Karlovarský skřivánek 2018.

Letošní ročník pěvecké soutěže Karlovarský skřivánek byl završen. V celostátním kole v kategorii C1 se slétlo na třicet skřivánků. Mezi nimi i dvě žákyně naší zušky, Natálie Hagarová a Alena Jelínková. Na medailové pozice sice nedosáhly, ale za jejich výkony se rozhodně nemusíme stydět. Dokázaly, že v národním kole se musí s pěvci z Aše počítat. Děkujeme za reprezentaci.

 

Jarmila Rezková

Těsně v předvelikonočním čase se žáci naší školy zúčastnili krajského kola soutěže Základních uměleckých škol ve hře na dechové nástroje. Soutěž probíhala na půdě Základní umělecké školy v Sokolově, kde Jiří Jakoubek (ze třídy p. uč.  Kukučky) předvedl svou skladbu „Tanec“ od W. A. Mozarta. Svou hrou si ve své kategorii vybojoval krásné 2. místo za klavírní spolupráce paní učitelky Natalie Temerové. Gratulujeme!

Vojtěch Kukučka

IMG_3914