Soubor DeMentosky se v předposledním červnovém týdnu zúčastnil celostátní divadelní studentské přehlídky Mladá scéna v Ústí nad Orlicí. Odehrál zde představení Ruka Boží. Členům tohoto souboru a zároveň absolventům II. stupně literárně dramatického oboru jménem školy děkuji za perfektní reprezentací naší Zušky, ale také našeho města a Karlovarského kraje, a přeji jim mnoho úspěchů v osobním životě  a  na vysokých školách, kam většina z nich po prázdninách směřuje:).

Anna Pokorná

 

IMG_20170622_133356

Členové dudáckého souboru Schumák zahráli a zazpívali v sobotu, 24. června, na slavnostním otevření ašského milíře. Početné publikum jejich skvělé výkony ocenilo potleskem. Děkujeme „schumákovým“ hudebníkům i zpěvákům za skvělou celoroční reprezentací ZUŠ R. Schumanna, přejeme jim (i jejich pedagogům, Milanu Jelínkovi a Lucii Schwalbové), aby jim jejich očividná chuť hrát a zpívat zůstala nadále a také jim přejeme mnoho úspěchů v příštím školním roce.
Anna Pokorná

IMG_20170624_151517

IMG_20170624_151804

Ředitelka Základní umělecké školy R. Schumanna Aš vyhlašuje zápis pro školní rok 2017/2018, a to na dny 19. a 20. června 2017, vždy od 13 do 17 hodin.
Proběhne zjištění studijních předpokladů /pro přípravné studium/ a talentové zkoušky /pro základní studium/, bude možno nahlédnout do výuky v rámci tzv. „otevřených dveří“.
Zájemci o studium hudebního oboru si připraví zpěv lidové písničky.


K zápisu je nutné dostavit se se zapisovaným dítětem osobně. Zákonní zástupci již nyní mohou vyplnit elektronickou přihlášku (nalézt ji lze na stránkách školy v černé postranní liště: www.zusas.cz), tu je v době zápisu nutné ve škole podepsat. Přihlášku je možné vyplnit i přímo v ZUŠ během zápisu.
Mgr. MgA. Anna Pokorná, ředitelka školy

11. června 2017 vystoupí na Dětské scéně ve Svitavách

– za recitátory Jan Žibrický s textem D. Taragela O žravém Petříkovi
– za dětské divadlo soubor PiŠkvorky s představením Oskar a růžová paní /oba ped. vedení P. Hošková

na konci června bude reprezentovat Karlovarský kraj na národním kole Mladé scény v Ústí nad Orlicí
soubor De Mentosky s představením Ruka boží /ped. vedení A. Pokorná

Poslední představení bude k vidění na Ašlerkách 2017…

  ODKAZ ZDE

detska_scena

 

V sobotu 3.6. na akci „Den pro rodinu“ pořádané MěDDM Sluníčko byli odměněni mladí výtvarníci, kteří se zúčastnili doprovodné výtvarné soutěže na téma „Naši předkové“. Z 50 zaslaných prací, které byly podle věku účastníků rozděleny do 4 kategorií, se umístilo 7 žákyň naší školy ZUŠ Roberta Schumanna Aš. Na fotografii pózuje 5 z oceněných dívek, které si přišly do Sadů Míru cenu osobně převzít (vleva vzadu: Michaela Viltová, Victoria Bodorová, Kateřina Vodrážková, zleva vpředu: Kateřina Petříčková a Barbora Dušková, mezi nimi Mgr. Věra Rozálie Němejcová – vyučující Výtvarné tvorby, která vyzvedla ocenění za chybějící 2 výtvarnice: Kateřinu Nguyenovou a Danielu Škrancovou). Všechny výtvarné práce byly po dobu akce vystaveny v areálu „Saďáku“ a vydržely bez větší újmy i rozmary sobotního počasí.

019

Konec května přinesl Absolventský koncert žáků I. a II. stupně ašské Základní umělecké školy R. Schumanna. Přivál s sebou mnoho nádherných, jemných i drsně osvěžujících vystoupení, mnoho rozmanitých hudebních zážitků a také ocenění všech absolventů.

Mezi absolventy hudebního oboru patřila Ester Polesná (II. st. hra na kytaru), Filip Babušík (II. stupeň hra na baskytaru a bicí), Taťána Fischerová (II. st. hra na klavír), Magdaléna Vágnerová, Josef Křížek, Veronika Dohnalová a Sandra Fizerová (I. st. hra na klavír), František Žoha (I. st. hra na dudy), Filip Kříž (I. st. hra na kontrabas), Tomáš Muhr a Vojtěch Čižmár (I. st. hra na klarinet), Kateřina Vodrážková (I. st. hra na kytaru) a Alena Jelínková (I. st. hra na housle).

Absolvovalo se ale i v oboru tanečním: Alena Jelínková, výtvarném: Kristýna Andrejčuková, Kateřina Barnová, Terezie Benešová, Matěj Kudrhalt, Lenka Lacinová, Klára Pěchoučková, Adéla Pjenčáková, Hana Polesná a také literárně-dramatickém. Slavnostní chvíle absolventů posledního zmíněného oboru nastane na letošních Ašlerkách, které se uskuteční v LaRitmě od 15. do 17. června (nenechte si akci ujít), kde odehrají svá absolventská představení. Všichni absolventi literárně-dramatického oboru letos se svými divadelními soubory Piškvorky, jež vede Pavla Hošková, a DeMentoskami, jež vede Anna Pokorná, prošli vítězně krajskými koly v dětském a studentském divadle a postoupili do národních kol v Dětské a Mladé scéně. K tomu jim srdečně blahopřejeme. A abyste věděli, na koho se máte na Ašlerky přijít podívat, jsou to tito: Václav Ponikelský, František Žoha, Matěj Uhman, Lili Škarková, Tereza Gregorová, Kateřina Barnová, Ludvík Jirků, Tadeáš Zachara, Filip Babušík a Tereza Kůtová.

Děkuji všem pedagogům, kteří své svěřenci přivedli až k absolutoriu I. a II. stupně všech zmíněných oborů. Děkuji také absolventům za jejich krásná vystoupení a těším se, že mnoho z nich bude ve studiu ašské ZUŠky pokračovat a u těch starších si přeji, aby se časem na Ašsko vrátili a přispěli tak k rozkvětu místní kultury.

Anna Pokorná

absovent2017_01absovent2017_03absovent2017_02absovent2017_05

absovent2017_04