Za Mikulášskou nadílkou se vydal Jiří Jakoubek v doprovodu svého učitele trubky Vojtěcha
Kukučky až do Teplic, kde si pod vedením p. Karla Vencoura, DiS. (trumpetisty Severočeské
filharmonie a pedagoga místní konzervatoře) Jiřík vyzkoušel, jaké to je, pracovat a nechat se
vést lektorem ze střední umělecké školy. K připravovaným skladbám i etudám jsme si
vyslechli spoustu zajímavých rad, které určitě uplatníme i v nadcházející soutěži dechových
nástrojů.
Zakončení metodicko-konzultačního semináře proběhlo vyzkoušením profesionálních
modelů trumpet, i velice speciálních, které nejsou běžně k dostání, a se kterými si Jirka
bravurně poradil!
Děkujeme!